Wywiad z twórcą Ośrodka Terapii Forest, Panem Tomaszem Wachowiakie