Ośrodek Terapii Uzależnień Forest, wywiad z twórcą ośrodka, Panem Tomaszem Wachowiakiem