Ośrodek Terapii Uzależnień Arka znajduje się w Wiśle w województwie śląskim. Zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków oraz hazardu.

W niniejszym wywiadzie rozmawiamy z Panem Radosławem Kluzo – terapeutą w Ośrodku Arka.

 
Jakie są główne założenia i cele terapii prowadzonej w Ośrodku Leczenia Uzależnień Arka? Czy istnieją konkretne cele terapeutyczne do których dążą Państwo w swojej pracy?

Głównym celem terapii jest tworzenie lepszej jakości życia i rozwój dla każdej osoby zgłaszającej się po pomoc. Nie tylko chodzi o to aby pacjent przestał nałogowo używać substancji lub zrezygnował z nałogowego zachowania ale przede wszystkim by zdobył umiejętności, które pomagają mu w codziennym życiu. Mowa tutaj na przykład o umiejętności nazywania i wyrażania uczuć, stawiania granic, radzenia sobie ze stresem, konfrontowania się z problemami, budowania głębokich relacjach z innymi ludźmi. Innym celem terapii jest również budowanie adekwatnej samooceny jak i pogłębienie świadomości siebie.

 

Czy w Państwa ośrodku istnieją różnice w podejściu terapeutycznym w zależności od rodzaju uzależnienia?

We wszystkich uzależnieniach mechanizmy są takie same. Jednak w podejściu do pacjenta korzystamy z różnych nurtów psychoterapeutycznych ( terapia behawioralno-poznawcza, humanistyczna, psychodynamiczna itp). Do każdego pacjenta staramy się podejść indywidualnie ponieważ niepowtarzalne są jego losy, historia i problemy z którymi się zgłasza do ośrodka.

 
Jakie kryteria musi spełnić osoba uzależniona, aby mogła zostać przyjęta do Ośrodka Leczenia Uzależnień Arka?

Musi wykazać się chęcią i gotowością do zmiany, co my nazywamy motywacją do leczenia. Jak również zaakceptować regulamin i zasady funkcjonujące w ośrodku.

 

Czy w Państwa Ośrodku istnieją programy lub inicjatywy mające na celu zapewnienie pacjentom długoterminowego wsparcia i pomocy po opuszczeniu ośrodka?

Pacjenci którzy kończą terapię zawsze mają możliwość skorzystania z zajęć jako wolni słuchacze. Ponadto w weekendy odbywają się mitingi dla wszystkich chętnych. Organizujemy również grille, wspólne obchodzenie rocznic itp. Pacjenci mają możliwość również umawiania się na sesje psychoterapii indywidualnej do terapeutów których poznali w ośrodku w celu dalszego leczenia i korzystania ze wsparcia.

 

Czy Ośrodek Arka może podzielić się przykładami osiągnięć i sukcesów w leczeniu pacjentów uzależnionych?

Jest wiele osób które po ukończeniu terapii w ośrodku Arka dalej utrzymuje trzeźwość i obecnie mają już wiele lat abstynencji na swoim koncie. Często są z nami w kontakcie. Bywa że odwiedzają nas, dzwonią, organizują spontaniczne wspólne złoty absolwentów. Wysyłają zdjęcia ze swoich wakacji, swoich uśmiechniętych dzieci itp.

 

Jak często odbywają się zajęcia indywidualne z psychologiem? Czy istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej sesji terapeutycznej w razie wystąpienia takiej potrzeby?

Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów. W tygodniu pacjent ma możliwość korzystania z terapii indywidualnej z terapeutami, którzy aktualnie są na dyżurze.

 

Czy w Ośrodku Arka można pomóc także osobie współuzależnionej? Jak pomóc partnerowi/partnerce podczas trwania właściwej terapii w ośrodku leczenia?

Najważniejsze by osoba bliska zrezygnowała z kontroli nad osobą uzależnioną i pozwoliła jej wziąć pełną odpowiedzialność za swoje trzeźwienie. By przestała koncentrować się na innych, a zaczęła koncentrować się na sobie. W ramach programu terapii uzależnień w naszym ośrodku proponujemy również spotkanie terapeuty z bliskimi naszych pacjentów.

 

W czym tkwi unikalność prowadzonych przez Państwa terapii? Ośrodek Arka jest uważana za jeden z najlepszych ośrodków terapii w Polsce.

Sekret tkwi w tym by zawsze dostrzegać człowieka i jego cierpienie. Wszystkich pracowników ośrodka charakteryzuje chęć pomocy, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Stawiamy również na profesjonalizm i ciągłą gotowość do rozwijania swoich umiejętności.

 

Czy można poradzić sobie samemu z uzależnieniem, czy lepiej od razu skorzystać z pomocy specjalistów?

Według nas uzależnienie jest bardzo trudną i groźną chorobą. Dlatego uważamy że potrzebna jest profesjonalna pomoc. Taką pomoc między innymi zapewnia nasz ośrodek. Dodatkowo warto korzystać z wszelkich grup wsparcia – mitingów.

 

Jak ważne jest wsparcie oraz zrozumienie najbliższych podczas terapii, jak i po jej zakończeniu?

Wsparcie bliskich na duże znaczenie, co wielu naszych pacjentów podkreśla. Czasem to wsparcie bliskich oznacza gotowość do zastosowania się do do zaleceń dla osób niepijących które polegają między innymi na tym żeby z życia rodzinnego i towarzyskiego wyeliminować alkohol czy inne substancje. Mówiły tutaj o różnych w sytuacjach typu: spotkania urodzinowe, imieninach itp. Ważne jest również zrozumienie że człowiek kończący terapię nie jest osobą wyleczoną. Uzależniony bowiem nigdy kontroli nad swoim nałogowym zachowaniem bądź substancją nie odzyska. A co za tym idzie wymaga to ciągłej czujności, zmiany nawyków i kontynuacji terapii.