Ośrodek Terapeutyczno-Detoksykacyjny Twój-Detoks mieści się w województwie mazowieckim w Konstancinie-Jeziornej (Warszawa).

W niniejszym wywiadzie rozmawiamy z Panem Leszkiem Polkowskim, współzałożycielem i terapeutą ośrodka, aby poznać bliżej jego filozofię leczenia, innowacyjne podejścia terapeutyczne oraz długoterminowe cele i misję Ośrodka Terapeutyczno-Detoksykacyjnego Twój Detoks.

 

Panie Leszku, jakie są główne filary podejścia terapeutycznego w Państwa ośrodku i jak wpływają one na skuteczność leczenia?

Główne filary podejścia terapeutycznego w Ośrodku Terapeutyczno-Detoksykacyjnym Twój Detoks to holistyczne podejście do pacjenta, indywidualizacja terapii oraz wsparcie społeczne. Holistyczne podejście oznacza, że patrzymy na pacjenta jako całość, uwzględniając jego zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe. Indywidualizacja terapii pozwala na dostosowanie metod i strategii terapeutycznych do specyficznych potrzeb każdej osoby, co znacząco zwiększa skuteczność leczenia. Wsparcie społeczne, zarówno w postaci grup wsparcia, jak i zaangażowania bliskich pacjenta, odgrywa kluczową rolę w procesie zdrowienia i zapobiegania nawrotom. Kluczowym elementem jest także motywacja pacjenta oraz odpowiednia forma dotarcia do niego, co daje poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania.

W dzisiejszych czasach walka z uzależnieniami wymaga różnorodnych podejść terapeutycznych. Jakie metody terapeutyczne są stosowane w Państwa ośrodku i dlaczego są one skuteczne?

W Ośrodku Twój Detoks stosujemy szeroki wachlarz metod terapeutycznych, w tym terapię poznawczo-behawioralną (CBT), terapię motywacyjną, terapię grupową oraz terapię rodzinną. CBT pomaga pacjentom zidentyfikować i zmieniać negatywne wzorce myślenia i zachowania. Terapia motywacyjna koncentruje się na wzmacnianiu wewnętrznej motywacji do zmiany. Terapia grupowa umożliwia dzielenie się doświadczeniami i wsparcie od innych osób w podobnej sytuacji. Terapia rodzinna pomaga w naprawie i wzmocnieniu relacji rodzinnych, które często są naruszone przez uzależnienie. Te różnorodne metody są skuteczne, ponieważ pozwalają na wszechstronne podejście do problemu uzależnienia. W naszym ośrodku dbamy o to, aby pacjent konfrontował się z ilością szkód wywołanych przez nałóg oraz uczył się, jak sobie z nimi radzić w trzeźwym życiu.

 

W kontekście długoterminowej skuteczności leczenia uzależnień, jakie wsparcie oferuje Państwa ośrodek po zakończeniu terapii, aby pacjenci mogli utrzymać zdrowy styl życia?

Po zakończeniu terapii w Ośrodku Twój Detoks oferujemy programy po-opieki, które obejmują regularne spotkania z terapeutą, uczestnictwo w grupach wsparcia oraz dostęp do konsultacji telefonicznych w razie nagłej potrzeby. Organizujemy warsztaty i sesje treningowe, które pomagają w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Zachęcamy pacjentów do angażowania się w społeczność lokalną i podejmowania aktywności, które wspierają zdrowy styl życia. Przygotowujemy także szczegółowe plany zdrowienia, które pomagają pacjentom wdrożyć poznane zasady w swoje nowe, zdrowe życie.

 

Wspólne wsparcie i zrozumienie są kluczowe w procesie terapeutycznym. Jakie są formy wsparcia społecznego oferowane przez Państwa ośrodek, zarówno dla pacjentów, jak i ich bliskich?

W Ośrodku Twój Detoks oferujemy różnorodne formy wsparcia społecznego, w tym grupy wsparcia dla pacjentów oraz ich rodzin. Organizujemy warsztaty edukacyjne, które pomagają bliskim lepiej zrozumieć proces uzależnienia i sposoby wsparcia swoich najbliższych. Wspieramy tworzenie sieci wsparcia społecznego poprzez różne inicjatywy, takie jak wspólne spotkania, wyjazdy integracyjne oraz zajęcia rekreacyjne. Wszystko to ma na celu budowanie silnych więzi i wspólnoty, która jest niezwykle ważna w procesie zdrowienia. Nasz ośrodek w Konstancinie-Jeziornej, położony w cichym i pięknym uzdrowisku, sprzyja budowaniu atmosfery spokoju i wsparcia.

 

W jaki sposób ośrodek Twój Detoks dba o to, aby każdy pacjent odczuwał wsparcie i zrozumienie w trakcie procesu leczenia, zapewniając indywidualne podejście do potrzeb każdej osoby?

W Ośrodku Twój Detoks dbamy o to, aby każdy pacjent czuł się wspierany i rozumiany poprzez indywidualne plany terapeutyczne oraz regularne sesje z osobistym terapeutą. Nasi specjaliści poświęcają czas na głębokie poznanie każdego pacjenta, co pozwala na dostosowanie terapii do jego unikalnych potrzeb i celów. Ponadto, nasz personel jest przeszkolony w empatycznym i nieosądzającym podejściu, co pomaga pacjentom poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Każdy pacjent ma również możliwość uczestniczenia w różnorodnych aktywnościach, które promują zdrowie i dobrostan. Skupiamy się także na zbudowaniu zaufania między pacjentem a zespołem, co jest fundamentem skutecznej terapii.

 

Wśród osób zmagających się z uzależnieniami, często pojawiają się obawy i opory związane z rozpoczęciem terapii. Jakie są najczęstsze obawy pacjentów i jak Państwa ośrodek stara się im pomóc przełamać te bariery?

Najczęstsze obawy pacjentów dotyczą strachu przed nieznanym, lęku przed oceną oraz wątpliwości co do skuteczności terapii. Wielu pacjentów obawia się także wyjścia z komfortowej strefy swojego uzależnienia i zmierzenia się z emocjonalnymi trudnościami. W Ośrodku Twój Detoks pomagamy przełamać te bariery poprzez zapewnienie ciepłego i bezpiecznego środowiska, gdzie pacjenci są traktowani z szacunkiem i zrozumieniem. Organizujemy spotkania informacyjne oraz konsultacje wstępne, które pozwalają pacjentom zapoznać się z naszym podejściem i rozwiać wszelkie wątpliwości. Ponadto, nasi terapeuci pracują nad budowaniem zaufania od pierwszego kontaktu, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia. Motywacja pacjenta jest kluczowym elementem, dlatego staramy się ją wzmacniać na każdym etapie terapii.

 

W kontekście rozwoju i adaptacji ośrodków terapeutycznych, jakie innowacje lub plany rozwoju mają Państwo na przyszłość, aby lepiej odpowiadać na potrzeby osób z uzależnieniami i ich rodzin?

Planujemy wprowadzenie nowych technologii w terapii, takich jak telemedycyna i aplikacje mobilne, które umożliwią pacjentom dostęp do wsparcia i zasobów terapeutycznych w dowolnym miejscu i czasie. Chcemy także rozszerzyć naszą ofertę o programy terapii artystycznej i terapii poprzez ruch, które mogą być szczególnie korzystne dla pacjentów, którzy mają trudności z tradycyjnymi formami terapii. Ponadto, zamierzamy zwiększyć liczbę szkoleń dla naszych terapeutów, aby byli na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie leczenia uzależnień. Wszystkie te działania mają na celu ciągłe podnoszenie jakości naszych usług i lepsze odpowiadanie na potrzeby naszych pacjentów i ich rodzin. Przewidujemy również otworzenie kilku gabinetów poza główną placówką w Konstancinie-Jeziornej. Pozwoli to naszym pacjentom na dalszy i ciągły rozwój w terapii pogłębionej w formie spotkań indywidualnych, aby pacjenci mogli kontynuować pracę nad sobą po zakończeniu podstawowego programu terapii.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz indywidualnemu podejściu do każdego pacjenta, Ośrodek Terapeutyczno-Detoksykacyjny Twój Detoks w Konstancinie-Jeziornej zapewnia skuteczną pomoc w dążeniu i powrocie do zdrowego życia.