Rozmawiamy dziś z Panią Niną Bober, założycielką Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień Empatia Bieszczady.
Nina Bober z zawodu psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, na co dzień kieruje Centrum Psychiatrii w Sanoku.

Pani Nino, skąd inspiracja do otworzenia ośrodka terapii uzależnień? Czy od zawsze wiedziała Pani, że chce pomagać innym?

Pomysł pracy z ludźmi, pojawił się jako, odpowiedź na moje doświadczenia życiowe i moich bliskich. Po raz pierwszy zauważyłam to wiele lat temu. Jestem otwartą osobą, lubię poznawać ludzi i ich historie. Uważam, że żeby być w czymś dobrym, trzeba kochać, to co się robi. Praca z ludźmi sprawia mi ogromną satysfakcję, bycie z nimi, kiedy starają siebie odnaleźć. To niezwykle trudny proces, w którym mam zaszczyt uczestniczyć. To wszystko sprawiło, że postanowiłam połączyć przyjemne z pożytecznym i stąd pomysł na prace z ludźmi.

Znam ograniczenia związane z leczeniem uzależnień w Publicznej Służbie Zdrowia. Intensywność pracy jest niewystarczająca, wiąże się to z odgórnymi wytycznymi NFZ. Natomiast nasz Ośrodek pozwala, by osoby uczestniczący w procesie terapeutycznym, mogli maksymalnie go wykorzystać. Czas jaki osoby spędzają w ośrodku razem, daje szansę na tworzenie społeczności terapeutycznej, jako ważny czynnik zmiany. Izolacja od środowiska leczących się osób, to kolejna zaleta Ośrodka. Daje to szanse skupić się na leczeniu i w komfortowych warunkach pracować nad sobą.

W Polsce prywatnych ośrodków leczenia uzależnień jest wiele. Kluczowym dla pacjenta jest wybrać ten właściwy. Co sprawia, że Empatia Bieszczady wyróżnia się na tle innych ośrodków?

Zarówno niezwykle położenie ośrodka, oraz komfortowe warunki pobytu, dają wyśmienite warunki do pracy. Indywidualne podejście do każdego pacjenta, pozwala dopasować optymalny styl i kierunek pracy, konkretnie skrojony na każdego pacjenta. Złożony charakter uzależnienia wymusza niejako takie całościowe podejście.

Mam świadomość, że konkurencja na rynku świadczenia tego typu usług, jest duża. Stawiamy na przyciąganie osób szukających pomocy. Nacisk kładziemy, na atmosferę ciepła i bezpieczeństwa, o jaką trudno w życiowych realiach naszych pacjentów. Staramy się, żeby główny cel jakim jest leczenie, nie zszedł na drugi plan. To uczciwe podejście. W naszym ośrodku pomocniczo, prowadzimy także elementy hipnozy.

Jaka jest skuteczność terapii w ośrodku Empatia Bieszczady? Czy da się to zmierzyć? Prowadzicie statystyki, odnośnie pacjentów oraz leczenia?

Statystyki nie są prowadzone. Jesteśmy zdania, że statystyki to cyfry i jeśli są wysokie, owszem mogą przyciągać pacjentów. Patrząc na to z tej strony, to motywujące i dające nadzieje na sukces. Z drugiej strony, pacjenci mogą zacząć wejść w przekonanie, że osobista odpowiedzialność za leczenie nie jest tak ważna, gdyż Ośrodek mnie wyleczy. O skuteczności leczenia możemy mówić w oparciu o informacje pacjentów, którzy nie piją. Zmiana jakości życia, jest takim wskaźnikiem. Staramy się zaszczepić naszym pacjentom otwartą wizje życia, opartą na ciekawości wyzwań a nie tylko trwaniu w abstynencji, która owszem jest podstawą, ale to tylko warunek dalszej pracy.

Dobry ośrodek to przede wszystkim dobrze dobrany zespół specjalistów. Na co stawiacie zatrudniając kadrę terapeutyczną?

Przede wszystkim zatrudniamy certyfikowanych psychoterapeutów o potrzebnych do pracy predyspozycjach osobowościowych. W naszym zespole zatrudniamy również, zdrowiejących alkoholików, którzy jak reszta zespołu terapeutycznego, posiadają certyfikaty PARPA i KBdsPN. Nasz zespół, to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, pracujący na co dzień w Poradniach i Oddziałach Leczenia Uzależnień.

Jak można zgłosić się do Państwa na terapie, jak wygląda procedura przyjmowania pacjentów?

Do Ośrodka można zgłosić się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Przeprowadzamy rozmowę, mająca na celu przekazanie podstawowych informacji na temat oferty terapeutycznej. Jeśli pacjent potrzebuje odtrucia, niezbędnego przed właściwym leczeniem, może zrobić to na miejscu.

Co stanowi największe wyzwanie dla pacjenta podczas terapii? Od czego głównie może zależeć zwycięstwo w walce z nałogiem?

Trudno przewidzieć jak zmotywowany trafi do nas klient. Dlatego praca nad budowaniem motywacji, bądź jej podtrzymywaniem, jest jednym z punktów leczenia. Czy leczenie będzie skuteczne, zależy miedzy innymi od tego, czy uda się zbudować niezbędną do zmiany relację. Bez poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, klienci nie będą mieli warunków do pracy nad sobą. Jeśli uda się nawiązać z klientem relacje terapeutyczną, stoją przed nim kolejne wyzwania, które będzie mógł realizować z terapeutą i grupą. Wyzwaniem dla klienta może być, zasada kierowania się uczciwością, jako jednego z podstawowych warunków trzeźwienia. Wzięcie odpowiedzialności za swoje leczenie, to kolejne wyzwanie, potrzebne do skutecznej zmiany. Ścieżka zmiany jest jednak tak niepowtarzalna jak każdy człowiek. Z naszej strony oferujemy nasze doświadczenie i zaangażowanie.

Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć pacjenci po zakończonej terapii? Co radzicie pacjentom opuszczającym Wasz ośrodek?

Osoby opuszczający Ośrodek dostają zalecenia do dalszej pracy nad sobą. Terapia w Ośrodku jest wstępnym etapem leczenia, który musi mieć swój ciąg dalszy. Osobą kończącym leczenie w Ośrodku oferujemy pomoc terapeutyczną, na każdym etapie zdrowienia. Pomoc obejmuje, terapie nawrotów choroby, terapie pogłębioną, obejmującą trudności pacjenta, nie objęte terapią podstawową. Na potrzeby pacjentów prowadzimy terapie indywidualną w formie dojazdowej lub online.

Dziękujemy bardzo za rozmowę!