Rozmawiamy dziś z Panią Magdaleną Stańczyk, psychoterapeutą Medycznego Ośrodka Terapii Uzależnień MaDarVit.

Magdalena Stańczyk – Psychoterapeuta, Kierownik d/s Terapii w Ośrodku Leczenia Uzależnień MaDarVit, Prezes Stowarzyszenia Quisisana

Pani Magdaleno, skąd inspiracja do otworzenia ośrodka terapii uzależnień? Czy od zawsze wiedziała Pani, że chce pomagać innym?

Pomoc innym daje ogromną satysfakcję. Pomysł uruchomienia Ośrodka leczenia uzależnień wypłynął wprost z chęci poszerzenia oferty pomocy osobom uzależnionym, którym pomagamy od wielu lat.

W Polsce prywatnych ośrodków leczenia uzależnień jest wiele. Kluczowym dla pacjenta jest wybrać ten właściwy. Co sprawia, że MaDarVit wyróżnia się na tle innych ośrodków?

Autorski program psychoterapeutyczny oparty o wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, nowatorskie metody pracy, wysoki poziom wiedzy, kompetencji, zaangażowania każdego członka zespołu medycznego oraz terapeutycznego. Bardzo wysoki standard hotelowy.

Czytamy, że oferują Państwo najnowocześniejsze i najbardziej skuteczne metody leczenia. Prosimy o przybliżenie tematu.

Może metoda nie jest najnowocześniejsza… ważne, żeby interwencje psychoterapeutyczne dopasować do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rozumienia jego problemu. W swojej pracy korzystamy z różnych metod psychoterapeutycznych. Korzystamy z elementów terapii poznawczo-behawioralnej, a w pracy z pacjentem wykorzystujemy rozumienie psychodynamiczne. Korzystamy też z innych metod, np. z psychodramy. Skupiamy się na źródłach problemu.

Dobry ośrodek to przede wszystkim dobrze dobrany zespół specjalistów. Na co stawiacie zatrudniając kadrę terapeutyczną?

Odpowiednie przygotowanie do pracy z pacjentem, doświadczenie, rozumienie pacjenta –jego problemu, zaangażowanie, odpowiedzialność.

Jak wygląda dzień w Ośrodku MaDarVit?

Dzień w ośrodku jest wypełniony zajęciami. Od pomocy medycznej przez codziennie sesje psychoterapeutyczne, warsztaty, po zajęcia sportowe. Pacjenci mają też czas wolny dla siebie. Struktura dnia została tak zaplanowana by osoba korzystająca z pomocy oprócz leczenia mogła powrócić lub nauczyć się konstruktywnego planowania dnia oraz gospodarowania czasem.
Każdego dnia każdy pacjent pracuje nad sobą. Na pewno nie jest to urlop, w ośrodku odbywa się ciężka praca w celu osiągnięcia efektów zawartych w planie terapeutycznym.

Co stanowi największe wyzwanie dla pacjenta podczas terapii? Od czego głównie może zależeć zwycięstwo w walce z nałogiem?

Wytworzenie w sobie determinacji do zmiany własnego życia. Zwycięstwo zależy od poziomu tej determinacji.

Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć pacjenci po zakończonej terapii? Co radzicie pacjentom opuszczającym Wasz ośrodek?

Przede wszystkim pacjenci mają ustalony plan dalszej terapii. Każdy pacjent jest kierowany do wskazanych specjalistów znajdujących się blisko jego miejsca zamieszkania. Pacjenci nie są kierowani przypadkowo. Tworzymy sieć współpracy z innymi specjalistami na terenie Polski. Ponadto oferujemy w Madarvit warsztaty weekendowe, które odbywają się co miesiąc. Warsztaty te są kierowane do osób które ukończyły terapię stacjonarną. W trakcie warsztatów, oprócz pracy nad dalszym rozwojem, zajmujemy się omawianiem dotychczasowych zmian podejmowanych w pracy z innym specjalistą. Osoby, które zakończyły terapię w ośrodku i kontynuują leczenie są dla siebie wsparciem, wymieniają się doświadczeniami oraz wypracowywanymi przez siebie sposobami radzenia sobie.

Dziękujemy bardzo za rozmowę!