Rozmawiamy dzisiaj z Panem Arturem Ulrichem kierownikiem  Ośrodka Awamedic  – specjalistą psychoterapii uzależnień.

Skąd pomysł na założenie ośrodka terapii uzależnień?

Nasz Ośrodek powstał z zapotrzebowania ludzi. Z kilkunastoletniego doświadczenia pracy w państwowym Ośrodku, wiem że ludzie przychodzący na terapię , mieli różną motywację do leczenia lub jej brak. Ale były również osoby, w przeważającej mniejszości, u których od razu było widać silną motywację wewnętrzną, do zmiany swojego życia. Jednak w tłumie, te osoby ginęły. Dlatego pomyślałem sobie, dobrze by było, gdyby taki Ośrodek powstał niedaleko Kielc, o wysokim standardzie by ludzie zgłaszający się do niego mieli komfortowe warunki do zamieszkania, pracy nad sobą, czyli jednym słowem, komfort pobytu. Koniecznie chciałem by Ośrodek nie był związany  żadnymi kontraktami z N.F.Z, który narzuca nie jako z góry ilość pacjentów i nie może wówczas być mowy o indywidualnym podejściu do pacjenta w leczeniu grupowym. Spotkałem na swojej drodze ludzi którym mój pomysł się spodobał, podchwycili go  i zaczęliśmy tworzyć,  Ośrodek Leczenia Uzależnień.

Jak wyglądały początki istnienia ośrodka Awamedic? Ile lat istnieje ośrodek?

Początki były trudne, jak chyba w większości powstających Ośrodkach. Rekrutacja kadry była niezmiernie ważna, kładliśmy nacisk na to, by ludzie, których zatrudnimy mieli umiejętności interpersonalne. Wyposażenie Ośrodka spełniające oczekiwania pacjentów, by praca nad sobą odbywała się w godnych warunkach, zajęły Nam sporo czasu. Ponadto  wiadomym jest że potrzeba czasu, by zaistnieć, by przekonać ludzi do siebie, by zyskać u nich zaufanie. Swoją pracą, indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, budujemy relację , która w dalszym procesie terapii, owocuje otwartością pacjenta i pełnym zaangażowaniem w jego proces zmian.

Na co stawiają Państwo, zatrudniając swoją kadrę. Kto pracuje w Ośrodku?

Przede wszystkim stawiamy na wykształcenie kierunkowe, czyli osoby pracujące z Nami powinny mieć wykształcenie wyższe, psychologiczne lub pedagogiczne oraz certyfikat z P.A.R.P.A lub Krajowego Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii. Mile widziane jest własne doświadczenie w wychodzeniu z uzależnienia, ale to nie jest warunek. W Naszym Ośrodku tak właśnie jest że część kadry ma własne doświadczenia wychodzenia z uzależnienia, a część nie.  Zatrudniamy również ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, a my ich tego uczymy. Oczywiście przy doborze kadry, kierujemy się również predyspozycjami osoby chcącej pomagać, taka osoba powinna mieć w sobie dużo empatii, życzliwości ,  zrozumienia, powinna umieć słuchać i słyszeć co ludzie  mówią do niej.

Czym wyróżnia się ośrodek Awamedic na tle innych ośrodków?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno w Ośrodku Awamedic jest wysoki standard, zamieszkanie w dwuosobowych pokojach z prywatną łazienką w każdym, zapewnia komfort pracy na sobą.  W każdym pokoju telewizor, ułatwia pacjentom kontakt ze światem. Indywidualne podejście, codzienne konsultacje w razie jakichkolwiek trudności , osobisty plan terapii dla każdego pacjenta oraz profesjonalne , pełne zaangażowanie Naszej kadry, rodzinna atmosfera.  Nasz Ośrodek  jest otwarty na ludzi szukający pomocy, nie nam oceniać czy wyróżniamy się w tej kwestii.

Kto może zgłosić się do Państwa na terapię? Czy trzeba spełniać jakieś warunki, aby zostać Państwa pacjentem?

Do Ośrodka na leczenie może zgłosić się każdy, kto uzna że jego korzystanie z używek  zaczyna być problemem, że zaczyna przynosić straty. Mówiąc o stratach, nie mam na myśli tylko i wyłącznie strat materialnych, chociaż one są też bardzo ważne. Mówię tu przede wszystkim o stratach moralnych, emocjonalnych, rozcieśnienie się więzi rodzinnych. Jedynym warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest zgoda pacjenta oraz silna motywacja do zmiany swojego życia. Zazwyczaj początkiem leczenia jest odtrucie organizmu od substancji psychoaktywnych tzw. detox, w trakcie detoxu oprócz opieki medycznej,  odbywają się rozmowy z pacjentami które pozwalają na wstępne uświadomienie, pacjentowi problemu, że przyjmowanie środków psychoaktywnych już dawno wymknęło się spod kontroli i że już tak dalej nie da się żyć. Oczywiście jest to wierzchołek góry lodowej,  w początkowej fazie leczenia, motywacja do zmian jest najważniejsza.

Ile potrzeba czasu, aby wyjść z nałogu?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od  pacjenta i terapeuty który buduje z pacjentem relację, ważne jest podejście pacjenta do procesu leczenia, jak szczerze i uczciwie pracuje nad sobą, jak zaczyna przeżywać to wszystko co się z nim dzieje. Wiadomo nie od dziś, że każde uzależnienie, to choroba uczuć, więc bardzo dużo czasu poświęcamy na mówienie o uczuciach pacjenta, nazywaniu ich i ich przeżywaniu.  Bardzo ważnym aspektem w dalszym leczeniu, jest zbudowanie zaufania, by pacjent mógł bez przeszkód mówić o swoich doświadczeniach związanych z przyjmowanie substancji psychoaktywnych. Zalecany jest co najmniej dwuletni  kontakt z grupa terapeutyczną, konsultacje indywidualne i oczywiście terapia pogłębiona.

Co według Państwa jest najtrudniejsze w procesie terapeutycznym?

Najtrudniejszym momentem jest uświadomienie pacjentowi, strat związanych z piciem przez niego alkoholu czy braniem środków psychoaktywnych. Jak wspomniałem na początku, jest to wierzchołek góry lodowej, w trakcie terapii i wielokrotnego konfrontowania pacjentów przez terapeutów  z rzeczywistością, nagle załamuje się motywacja do leczenia. Jest to bardzo zdrowy objaw, ponieważ wtedy wiemy  że mechanizmy choroby, powoli przestają działać, że pacjent zaczyna widzieć swój świat, taki jakim on jest, bez koloryzowania, ubarwiania czy zniekształcania.  To jest najtrudniejszy moment w procesie leczenia , jest wtedy wylewanych, wiele łez,  jest wiele smutku i rozgoryczenia. Pracujemy na zasobach ludzkich i  na ich potencjale, w każdym człowieku jest dobro i to pokazujemy pacjentom, wtedy zaczynają się uśmiechać i deklarują że już nie chcą tak funkcjonować, jak dotychczas.

Jak ważne jest wsparcie rodziny w procesie terapeutycznym?

Wsparcie rodziny jest bardzo ważnym elementem w procesie psychoterapii, tak naprawdę to rodzina przywozi pacjenta i to rodzina jest wtedy główną motywacją do leczenia, partnerzy, dzieci, wnuczęta,  proszą o nie picie czy nie używanie substancji psychoaktywnych i to dla nich pacjent podejmuje decyzję o leczeniu. Oczywiście później ta motywacja się zmienia, z zewnętrznej na wewnętrzną, czyli „  Ty jesteś chory i powinieneś  leczyć się dla siebie,  z pożytkiem dla wszystkich”. W Naszym Ośrodku prowadzimy również terapię dla rodzin.

Czy wiedzą Państwo co dzieje się z pacjentami po wyjściu z ośrodka, czy byli pacjenci mogą liczyć na wsparcie ?

W ośrodku Awamedic prowadzimy grupę zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej, do  której uczęszczają między innymi  absolwenci, którzy ukończyli podstawowy program terapii w Naszym ośrodku. Nie prowadzimy statystyk, ale wiele osób dzwoni, chwaląc się swoimi osiągnięciami, zawsze te osoby , mogą przyjechać i mogą na nas liczyć 24 godziny na dobę.

Czy jest coś, co by Państwo zmienili w obecnym ośrodku leczenia uzależnień Awamedic?

Ośrodek Awamedic jest ośrodkiem, który powstał 2 lata temu, więc jak na ośrodek terapii uzależnień, jest to niedługi staż. Ciągle udoskonalamy nasz program terapeutyczny, uważnie wsłuchujemy się w głosy pacjentów, korygujemy nasze działania. Ośrodek żyje, ewoluuje. Ciągle zwiększająca się liczba pacjentów, chcących leczyć się w Naszym ośrodku, świadczy o tym że jest im u Nas dobrze .