ranking ośrodków terapii, jak wyjść z alkoholizmu
Ośrodek Nefo – wywiad z kierownictwem ośrodka:
-Panią Agnieszką Wódkowską, współwłaścicielką i założycielką Ośrodka,
-Panią Magdaleną Sokół, współwłaścicielką i założycielką Ośrodka.

 

1. Pomysł na założenie ośrodka terapii. Jak rozpoczęła się Państwa przygoda z tak trudną dziedziną jaką jest pomoc osobom uzależnionym?

Jesteśmy siostrami, które razem założyły i prowadzą Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. Pomysł na założenie ośrodka wziął się po prostu z serca. Z chęci dania cząstki siebie drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie. Praca w placówkach leczenia uzależnień oraz kontakt z osobami uzależnionymi pozwoliły na uświadomienie sobie narastającej skali problemu – jakim są uzależnienia zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych.
Jako animatorki tegoż przedsięwzięcia, dołożyłyśmy wszelkich starań aby dobrać zespół pracowników tak, by składał się on z osób kompetentnych, wrażliwych i zawsze gotowych nieść pomoc innym ludziom. Takich, którym nie jest obojętny los i cierpienie drugiego człowieka.
Opracowana przez nas i nasz zespół misja oraz wizja Ośrodka, odzwierciedla wartości jakimi się kierujemy w życiu. Wspólnie wyznaczyliśmy cele pracy, które deklarujemy spełniać wobec naszych klientów. Kwintesencją naszej myśli przewodniej jest: wspólne działanie i chęć pomocy ludziom, którzy są dotknięci uzależnieniem bezpośrednio a także ich rodzinom oraz bliskim. Zdajemy sobie sprawę ile cierpienia przynosi uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz zachowań kompulsywnych. Z dużą uwagą podejmujemy wszelkie starania by nieść pomoc osobom uzależnionym. Otworzyć przed nimi drzwi do wolności i uratować od wszelkiego cierpienia.
My jako organizatorki, wraz z całym naszym zespołem mocno zaangażowaliśmy się w realizację celów oraz misji i wspólnie stworzyliśmy profesjonalną bazę dla pobytu pacjenta w Ośrodku i przeprowadzenia procesu leczenia.
Włożyłyśmy dużo starań w znalezienie odpowiedniego miejsca , aby stworzyć optymalne warunki dla terapii naszych Pacjentów. Rezultatem tych poszukiwań jest – Ośrodek Nefo, który mieści się w malowniczej okolicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Jest to miejsce ciche i spokojne, które sprzyja uporządkowaniu myśli, budowaniu wewnętrznego spokoju i harmonii. W zasięgu ręki znajduje się las i jezioro. Miejsce to jest bardzo urokliwe, emanuje pozytywną energią.

 

2. Naszych czytelników zawsze interesuje zespół terapeutów, czy może Pani w kilku słowach opowiedzieć o Waszych terapeutach, zespole, kierownictwu ośrodka?

Jesteśmy zespołem, który składa się z: psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, sport- terapeutów, psychologów, lekarzy, pielęgniarek. Zatrudniamy również osoby do celów organizacyjnych i administracyjnych.
Wspólnie budujemy dobrą atmosferę w Ośrodku, jesteśmy pomocni, życzliwi i zaangażowani w realizację naszej misji. Cechuje nas motywacja w działaniu, umiejętność komunikacji, empatia , otwartość na potrzeby innych. Jesteśmy odpowiedzialni za pracę całego zespołu a nadrzędną wartością jest dla nas dobro pacjenta. W nasze działania wkładamy dużo serca i naszej energii , reagujemy elastycznie na potrzeby pacjentów , co w efekcie buduje wzajemne zaufanie i pozwala osiągać bardzo dobre efekty terapii.
Wspólna praca terapeutyczna obejmująca różnorodne działania , także te wspomagające terapię, jest konsekwencją holistycznego podejścia do zdrowienia pacjenta.

 

 

A teraz trochę informacji o nas:

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Nefo                                                Magdalena Sokół                                                          Agnieszka Wódkowska

 

  • Agnieszka Wódkowska

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO Sp z. o.o.
Terapeuta uzależnień.
W Ośrodku zajmuje się prowadzeniem terapii. Jest odpowiedzialna za podtrzymywanie relacji z pacjentami po terapii, prowadzi sesje online z osobami po zakończonym pobycie w Ośrodku a także sesje w zakresie motywacji do leczenia.
Jest osobą wrażliwą i empatyczną. Jednocześnie – zdecydowaną w działaniu, dążącą do celu i stawiającą czoła wyzwaniom.

  • Magdalena Sokół

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO Sp. z o.o.
W Ośrodku Terapii Uzależnień zajmuje się sprawami administracyjnymi, organizacyjnymi, związanymi z prowadzeniem placówki.
Ponadto, koordynuje wprowadzanie elementów praktyki uważności, jogi, relaksacji, medytacji oraz rozwoju wewnętrznego w program uzupełniający terapię. Kieruje się przekonaniem, że prawdziwe spełnienie przynosi praca, która wiąże się z niesieniem pomocy dla innych.

  • Martyna Cegłowska

Jest psychologiem, specjalistą terapii uzależnień. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Jest optymistką, pozytywnie nastawioną do ludzi i świata. Cechuje ją szczerość oraz chęć niesienia pomocy innym.

  • Dr Jerzy Aleksander

Właściciel firmy Ars-Medica w Brodnicy, w ramach której prowadzi Dom Pomocy Społecznej oraz placówkę opiekuńczo- leczniczą. Lekarz medycyny. Służący radą i wsparciem, kreatywny, pomocny, wrażliwy na krzywdę i cierpienie innych, empatyczny. Zaangażowany w rozwój Ośrodka.

  • Krzysztof Orłowski

Psychoterapeuta uzależnień wciąż podnoszący swoje kwalifikacje. Sam mówi o sobie : uzależniony, który to uzależnienie poznał do poziomu DNA i zna sposób by z niego wyjść i cieszyć się swym życiem, bez potrzeby spożywania alkoholu czy narkotyków. Pracuje nad tematem leczenia uzależnień od wielu lat, sam będąc od ponad 6 lat osobą trzeźwą i świadomą swej rzeczywistości.
Członek wspólnot : AA, NA oraz Al- anon
Wolny i pełen spokoju, radości i szczęścia człowiek.

  •  Mariusz Kapłoniak

Praktyk uważności, trener Mindfulness. Założyciel Pracowni Uważności. Prowadzi warsztaty i kursy mindfulness oraz cykliczne spotkania pt. „Rozmowy o uważności i rozwoju”. Propagator uważnego i świadomego życia.
Wierzy, że każdy człowiek dzięki swojemu zaangażowaniu i wytrwałości oraz świadomej i uważnej pracy może zrozumieć swoje nawyki, tendencje, mechanizmy obronne i podnieść się z najgłębszych dolin cierpienia, dlatego dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu Mindfulness.

  • Dr Marek Pyskło

Jest lekarzem, praktykuje od 1997 roku.
Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobył dzięki pracy w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu, Poradni Zdrowia Psychicznego w Brodnicy.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, a dla uzyskania możliwie najlepszych wyników terapii – nieustannie współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, tak aby pomóc każdemu pacjentowi jak najlepiej.

  • Krystyna Ćwiklińska

Magister pielęgniarstwa z wieloletnim stażem. Współpracuję z Ośrodkiem Nefo. Świadczę usługi pielęgniarsko-opiekuńcze dla pacjentów podczas detoksu oraz w trakcie terapii.
Z natury jestem osobą pozytywnie nastawioną do świata, pogodną, empatyczną. Praca z ludźmi daje mi mnóstwo satysfakcji i spełnienia.

Magister pielęgniarstwa z wieloletnim stażem. Współpracuję z Ośrodkiem Nefo. Świadczę usługi pielęgniarsko-opiekuńcze dla pacjentów podczas detoksu oraz w trakcie terapii.
Z natury jestem osobą pozytywnie nastawioną do świata, pogodną, empatyczną. Praca z ludźmi daje mi mnóstwo satysfakcji i spełnienia.

  • Amadeusz Laskowski

Jestem neofitą, czyli osobą, która sama przeszła proces terapeutyczny. W Ośrodku Nefo działam jako wolontariusz, pomagając nowo przyjętym pacjentom w zaklimatyzowaniu się do nowej sytuacji. Dzielę się swoim doświadczeniem w wychodzeniu z uzależnienia. Pokazuję takim ludziom jak ja, że każdy ma w sobie to coś, jakiś dar, coś, co może dobrze robić, w czym może się spełniać. Najważniejszy jest pierwszy krok i to, żeby spróbować podjąć terapię. Dzięki temu, że właśnie zrobiłem ten pierwszy krok – teraz wiem, że życie może być piękne i że mogę robić wiele rzeczy jako wolny człowiek. Każdy ma w sobie moc, żeby skończyć z tym i zacząć nowe życie, tylko musi spróbować.

 

3. Czym wyróżnia się ośrodek NEFO z pośród innych ośrodków w Polsce? Czy specjalizujecie się w leczeniu jakiegoś konkretnego rodzaju uzależnień?

WYRÓŻNIA NAS PASJA DZIAŁANIA. PROFESJONALNIE PODCHODZIMY DO TERAPII I JEDNOCZEŚNIE WKŁADAMY W NIĄ CAŁE NASZE SERCA. POMAGAMY PRZYWRÓCIĆ : DOBRE RELACJE Z RODZINĄ I ZNAJOMYMI, WIARĘ WE WŁASNĄ SIŁĘ, STATUS SPOŁECZNY, ZDROWIE, WEWNĘTRZNĄ HARMONIĘ. WZBOGACAMY NASZ PROGRAM TERAPEUTYCZNY O DODATKOWE ZAJĘCIA. PONADTO – ROZBUDOWUJEMY SIĘ, TWORZYMY NOWE POKOJE DLA PACJENTÓW. TWORZYMY SIEĆ KONTAKTÓW Z TERAPEUTAMI W RÓŻNYCH MIASTACH – TAK BY NASI PACJENCI MOGLI KONTYNUOWAĆ TERAPIĘ I LECZENIE U LOKALNYCH SPECJALISTÓW – NASZYCH PARTNERÓW.

Zespół naszych specjalistów stworzył autorski program terapii, dający nam możliwość holistycznego ( całościowego) podejścia do leczenia pacjenta. Zakładamy, że ludzki stan umysłu, ducha i ciała przenikają się wzajemnie i dlatego niezbędna jest równowaga między tymi płaszczyznami. W takim właśnie kierunku prowadzimy naszą terapię.
Po zakończeniu leczenia w Ośrodku, pacjent w dalszym ciągu pozostaje pod opieką terapeutów – biorąc udział w sesjach terapeutycznych online – bez dodatkowych opłat.

Dużym wsparciem dla osób przebywających na terapii w Ośrodku oraz po jej zakończeniu są mityngi AA, NA a także grupy pomocowe organizowane przez nas stacjonarnie – na miejscu oraz online – cieszą się one dużym zainteresowaniem osób w kraju jak również Polaków mieszkających za granicą.

 

 

4. Jesteście ośrodkiem prywatnym, co otrzymuje pacjent płacąc za pobyt, dlaczego ma wybrać Wasz Ośrodek a nie ten na NFZ?

Różnica pomiędzy terapią na NFZ a naszym ośrodkiem polega na tym, że my, od samego początku, budujemy indywidualną strategię terapii i współpracy z pacjentem i jego rodziną. Dotyczy to również sytuacji, gdy osoba nie jest zmotywowana do rozpoczęcia terapii.
Zatem, przebywając na leczeniu w naszym Ośrodku, pacjent otrzymuje terapię dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb.

Jako eksperci terapii uzależnień przygotowaliśmy autorski program, który przynosi doskonałe efekty.

Osobom uzależnionym proponujemy pomoc, która polega w pierwszej kolejności na wzmocnieniu motywacji do podjęcia leczenia a następnie wdrażamy proces terapeutyczny poprzedzony diagnozą.

Ze względu na złożoność problemu uzależnień, system udzielania pomocy – leczenia musi obejmować wiele elementów. Dlatego też dzięki metodom i technikom terapeutycznym wdrażanym w naszym ośrodku, pacjent zwiększa swoją zdolność do:
– trwałego utrzymania abstynencji, uczenie się życia w trzeźwości
– rozwiązywania problemów osobistych
– prowadzenia zdrowego i konstruktywnego stylu życia
Tym samym dążymy do niwelowania u pacjenta zaburzeń somatycznych i psychicznych.

Elementy całościowego procesu terapeutycznego:

Psychoterapia – jest to forma leczenia i ma na celu korektę cech osobowości biorących udział w powstawaniu zaburzeń przeżywania i zachowania. Jest to taki sposób budowania relacji terapeuty z pacjentem, który sprzyja zdrowym zmianom i pomaga w rozwoju osobowościowym. W ramach tej relacji zachodzą oddziaływania lecznicze.

Psychoterapia indywidualna – celem tej metody pracy z pacjentem jest skupianie się terapeuty na istniejących zasobach klienta oraz optymalne ich rozwinięcie. Także wsparcie pacjenta w stworzeniu przez niego wizji przyszłości, która będzie dla niego na tyle atrakcyjna i dostępna aby mógł zrezygnować z dotychczasowego sposobu zastępczego jakimi są środki chemiczne lub zachowania.

Psychoterapia grupowa – jest formą pomocy z której mogą korzystać wszyscy, którzy przeżywają jakieś trudności. W grupie odtwarzamy nasze sposoby zachowania. Obserwacja tego, co się dzieje w grupie pozwala na skuteczną pracę terapeutyczną. Motorem zmiany jest możliwość mówienia o swoich uczuciach w kontakcie z innymi uczestnikami.

Psychoedukacja – jest to dostarczenie odpowiedniej wiedzy na temat uzależnień oraz służy rozpoznawaniu kłopotów, problemów i radzeniu sobie z nimi.

Treningi zachowań – jako nauka i ćwiczenie pożądanych umiejętności, a wszystko to w warunkach wzbudzających pozytywny poziom emocji takich jak nadzieja na zmianę i zrozumienie ze strony innych.

Interwencja kryzysowa – nie jest psychoterapią, ale pierwszym zareagowaniem w aktualnej trudnej sytuacji, próba poradzenia sobie z problemem. Może to być wsparcie fizyczne lub emocjonalne ukierunkowane na dalsze postępowanie pacjenta w czasie.

Podstawowy program terapeutyczny został w naszym Ośrodku wzbogacony o innowacyjne formy i metody wspierania terapii, które zwiększają efektywność leczenia:

– Sport
– Treningi Mindfulness
– Medytację, Relaksację oraz Elementy Jogi
– Techniki pracy z podświadomością

W ofercie Ośrodka Nefo znajdują się m.in.:
1. DETOX – Przed właściwą terapią możliwa jest detoksykacja organizmu.
Detoksykacja prowadzona jest pod nadzorem lekarza specjalisty a pacjent przebywa pod całodobową kontrolą. Czas trwania procesu detoksykacji uzależniony jest od stopnia nasilenia objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego.
Głównym celem leczenia detoksykacyjnego jest: usunięcie uzależnienia fizjologicznego, złagodzenie a w konsekwencji eliminacja objawów abstynencyjnych. Daje możliwość zaangażowania pacjenta w dalszy proces terapeutyczny.

2. TERAPIA – Terapia w Ośrodku realizowana jest w czasie od 4 do 8 tygodni. Przewidujemy także dłuższe pobyty w zależności od indywidualnej sytuacji.

Program leczenia podzielony jest na trzy moduły :

1. Moduł : adaptacyjny – pacjent poznaje ośrodek, obowiązujące w nim zasady, aklimatyzuje się do nowych warunków, utwierdza się w przekonaniu do kontynuowania leczenia;

2. Moduł : motywacyjny – pacjent rozpoznaje własne uzależnienie i bezsilność wobec niego, wypracowuje wewnętrzną motywację do leczenia angażując się w zmianę;

3. Moduł: świadoma aktywna zmiana – pacjent intensywnie pracuje nad zrozumieniem tego, co czuje, myśli i jak postępuje oraz nad zmianą tego, co jest dla niego szkodliwe, poznaje nowe sposoby funkcjonowania;Oprócz terapii podstawowej w ofercie naszego Ośrodka mamy:
• Jednotygodniową terapię , której celem jest motywacja do dalszego leczenia. Kierowana jest do pacjentów, którzy charakteryzują się słabą wewnętrzną motywacją do leczenia i trudno im podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii.
• Terapię nawrotów, której celem jest wspieranie procesu trzeźwienia; kierowana jest do osób po terapii podstawowej, które obawiają się ryzyka złamania abstynencji lub mieli już epizod nawrotu; strategia pracy nad zapobieganiem nawrotom to przede wszystkim uczenie czynności niezbędnych do rozpoznawania zagrożeń i do skutecznej kontroli abstynencji.
• Pobyt wspierający i wzmacniający zmianę, jest to krótka trzydniowa terapia, kierowana do osób po przebytej terapii w naszym Ośrodku, jej celem jest wspieranie i utwierdzanie pacjenta w zmianach, w budowaniu pozytywnej wizji własnej osoby i dalszego życia w trzeźwości.

3. TERAPIA POGŁĘBIONA – skierowana jest do osób po zakończeniu podstawowego programu leczenia w Ośrodku. Są to spotkania indywidualne z terapeutą, które dają możliwość dokładniejszego przyjrzenia się swoim problemom. W ramach tej terapii stosujemy także pracę w grupach – obejmującą treningi konstruktywnych zachowań .

4. TERAPIA AFTER CARE – jest to wspomaganie rozwoju, praca nad problemami interpersonalnymi oraz intrapersonalnymi; warsztaty i treningi umiejętności, program rozwoju osobistego.

5. SESJE ONLINE – sesje dla osób z problemem uzależnień oraz ich rodzin i bliskich. Celem sesji jest budowanie motywacji do podjęcia terapii dla osoby uzależnionej, wsparcie dla rodzin w zakresie: motywacji , wiedzy dotyczącej uzależnienia; tworzenie relacji : pacjent – rodzina – terapeuta, wstępne ustalenie ważnych do realizacji celów oraz wynikających z nich korzyści. Sesje prowadzi terapeuta uzależnień. W ramach promocji – pierwsza KONSULTACJA bezpłatna – 30minut.

6. GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH – RODZINA NEFO
Grupa powstała dla osób, które mają problem z uzależnieniem a także dla ich rodzin i bliskich – aby dzielić się swoimi problemami, spostrzeżeniami, wątpliwościami oraz motywować się wzajemnie, inspirować, wspierać w pokonywaniu trudności związanych z wyjściem z labiryntu uzależnień.
Jako administratorzy, wychodząc naprzeciw potrzebom i problemom – proponujemy rzetelną wiedzę, informacje i materiały dotyczące uzależnień, które zamieszczamy w grupie.
W ramach grupy organizujemy bezpłatne mityngi dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu.

7. WSPARCIE ONLINE DLA OSÓB PO ZAKOŃCZONEJ TERAPII W OŚRODKU NEFO – w ramach kontynuacji terapii oferujemy bezpłatny cykl sesji online jako wsparcie na drodze zmian. Cykl konsultacji daje możliwość utrzymywania dalszych kontaktów z terapeutami a w rezultacie – oparcie i poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu poza ośrodkiem.

8. NEFOTELEFON – porady telefoniczne w zakresie uzależnień dla młodzieży szkolnej – proponujemy bezpłatne udzielanie informacji dotyczących profilaktyki i zachowań ryzykownych wśród młodzieży.

 

 

5. Kto jest przyjmowany do Ośrodka i jakie musi spełnić warunki, aby zostać pacjentem w Państwa Ośrodku?

Do Ośrodka przyjmowane są osoby dorosłe, od 18go roku życia, które są uzależnione od substancji psychoaktywnych, takich jak: alkohol, narkotyki, leki i inne oraz z uzależnieniami behawioralnymi m.in. hazard, uzależnienie od internetu, gier, zakupów. Pacjenci zgłaszający się do Ośrodka nie muszą posiadać skierowania lekarskiego. Diagnoza oraz wszystkie potrzebne badania – wykonywane są na miejscu w Ośrodku.

 

6. Co jest, według Państwa, najtrudniejsze dla pacjentów podczas terapii. Jak w kryzysowych sytuacjach, w czasie jej trwania, radzicie sobie z trudnymi pacjentami, negatywnie nastawionymi do terapii. Czy takie sytuacje mają miejsce?

Najtrudniejsze dla wszystkich pacjentów są pierwsze dni w ośrodku, głównie ze względu na ich stan fizyczny. Bardzo często mamy wtedy do czynienia z objawami Zespołu Abstynencyjnego. Aby złagodzić ten nieprzyjemny stan fizyczny i psychiczny – przeprowadzamy detoksykację organizmu. Jest to czas regeneracji, który stanowi podstawę do rozpoczęcia procesu terapeutycznego w Ośrodku.
Trudny może być też czas aklimatyzacji ze względu na pobyt w nowym, nieznanym miejscu, w niełatwej dla pacjenta sytuacji, ale panująca w Ośrodku rodzinna atmosfera niweluje te wrażenia. Jako zespół dokładamy wszelkich starań aby pacjent czuł się u nas komfortowo i bezpiecznie.
Bardzo ważne podczas naszej pracy jest ciągłe budowanie wewnętrznej motywacji , której często brakuje pacjentowi w początkowych etapach leczenia. Często pacjenci decydują się na przyjazd do Ośrodka pod wpływem nacisków ze strony rodziny i bliskich lub zewnętrznych okoliczności. W trakcie treningów i zajęć, pacjent „przekuwa” motywację zewnętrzną na wewnętrzną – jest to jeden z początkowych celów naszej wspólnej pracy.
Jeśli mówimy o trudnościach związanych z terapią – w przypadku uzależnień – zdarzają się sytuacje, kiedy u pacjenta występuje opór na pewnych etapach terapii, jednak są to naturalne reakcje , które są przepracowywane podczas zajęć terapeutycznych.

 

7. Na koniec jeszcze kilka słów o tym jak żyć po terapii? Co radzicie pacjentom opuszczającym Wasz Ośrodek?

Terapia w Ośrodku stanowi pierwszy i najważniejszy krok na drodze wyjścia z labiryntu uzależnień. Ale aby utrzymać abstynencję po terapii , należy kontynuować rozpoczętą pracę nad zmianą. Każdy nasz pacjent po zakończonej terapii otrzymuje zalecenia, których przestrzeganie niezbędne jest w dalszym procesie zdrowienia. Wskazane jest utrzymywanie kontaktu z terapeutą uzależnień, uczestnictwo w sesjach terapeutycznych oraz udział w mitingach AA czy NA. Tak jak wspomniałam wcześniej – w ofercie naszego Ośrodka znajdują się sesje terapeutyczne oraz mityngi stacjonarne, tzn. prowadzone w Ośrodku. Natomiast dla osób mieszkających w większej odległości lub nawet za granicą – proponujemy te same zajęcia – sesje i mityngi, ale prowadzone online. Ponadto – jako Ośrodek tworzymy sieć kontaktów z terapeutami w różnych miastach – tak, by nasi pacjenci mogli kontynuować terapię i leczenie u lokalnych specjalistów – naszych partnerów.