ranking ośrodków terapii, jak wyjść z alkoholizmu

Rozmawiamy dzisiaj z Panią Agnieszką Wódkowską oraz Panią Magdaleną Sokół.

Agnieszka Wódkowska

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka Nefo Sp z.o.o.

Specjalista w Organizacji i Zarządzaniu, absolwentka studiów magisterskich o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Terapeuta uzależnień, instruktor w trakcie certyfikacji. Terapeuta w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Członków Ich Rodzin w Bądkowie.

Od kilku lat aktywnie uczestniczy w organizowaniu projektów dotyczących działalności sfery publicznej. Stworzyła grupę projektową o nazwie „Uśmiech dziecka”, gdzie głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, poprzez organizowanie im aktywnego spędzania czasu. Wolontariuszka w wielu fundacjach. Cechuje ją wielka wrażliwość i empatia. Praca z drugim człowiekiem jest dla niej wyzwaniem a jednocześnie wielkim zaszczytem.

Magdalena Sokół

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO Sp. z o.o.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowych Studiów na kierunku Rachunkowość Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu. Absolwentka Studium Podologicznego CLARENA w Warszawie. Przez 8 lat właściciel i prowadząca gabinet podologiczny  Podo-Centrum we Włocławku.

W Ośrodku Terapii Uzależnień  zajmuję się  sprawami administracyjnymi, organizacyjnymi, związanymi z prowadzeniem Ośrodka. Koordynuję  działania związane  z przyjmowaniem pacjentów na terapię.

Skąd pasja do pomagania innym? Jak rozpoczęła się Państwa przygoda z tak trudnym tematem, jak uzależnienia?

Pasja pomagania płynie z serca. To właśnie tam rodzi się miłość, empatia, szacunek dla drugiego człowieka, chęć niesienia pomocy. Trudno to opisać słowami, bo to jest po prostu energia, którą się czuje wewnątrz. I to było właśnie początkiem, fundamentem, na którym zbudowałyśmy nasz Ośrodek. Udało się nam połączyć pracę – doświadczenie, kwalifikacje, kompetencje – z misją, jaką jest chęć służenia innym ludziom oraz wspieranie ich w zmianach. Wyjście z labiryntu uzależnień to długa i trudna droga, która jednak prowadzi do nowej jakości życia. NEFO jest miejscem, w którym każdy ma szansę odnaleźć swoje drogowskazy. Nasza potrzeba stworzenia takiego miejsca była właśnie początkiem tej przygody.

Jak zmienił się ośrodek NEFO na przestrzeni tych kilku lat?

Od początku pracy naszego Ośrodka wszyscy – zarówno my – właściciele, jak i nasi pracownicy – wkładaliśmy całe swoje serca i kompetencje w jego rozwój. Staraliśmy się, aby nasz program terapeutyczny był jak najlepszy jak najbardziej przystosowany do potrzeb naszych Pacjentów. Tak naprawdę – wciąż na bieżąco w naszej pracy – odpowiadamy na te potrzeby, zarówno te stricte terapeutyczne – w pracy grupowej i indywidualnej z Pacjentami, jak i te dotyczące spędzania wolnego czasu i odpoczynku. Cieszymy się, że możemy zaoferować intensywną, spójną terapię opartą na naszym autorskim programie, w którą wplecione są zajęcia wspomagające terapię – jak Tai Chi, coaching, warsztaty na bębnach afrykańskich oraz rekreacyjne i sportowe: nordic walking, zajęcia na basenie, kręgielni, korcie, boisku czy na kajakach. W trakcie kilku lat zmienił się też naturalnie skład naszego zespołu – co było również związane z dynamicznym rozwojem NEFO i naszym nieustannym dążeniem do osiągania najlepszych jakości, które płyną od nas do naszych Pacjentów. Dotychczasowy rozwój, praca połączona z naszą misją i zaangażowaniem zaowocowały uznaniem ze strony naszych pacjentów w postaci Orłów Medycyny oraz Złotych Orłów Medycyny dla najlepszych przedsiębiorców branży Medycznej w Polsce. Natomiast udział w programie Zadowolony Pacjent przyniósł nam wyróżnienie oraz Certyfikat przyznany za najwyższy standard świadczonych usług medycznych, szczególną dbałość o dobro i zdrowie pacjenta oraz wzorowe przestrzeganie standardów medycznych w praktyce. Ponadto, uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu w Rankingu Ośrodków Terapii Uzależnień, który to ranking jest tworzony na bazie ocen i opinii Pacjentów. Tym samym marka NEFO stała się rozpoznawalna na polskim rynku medycznym i dzięki wspólnej pracy naszego zespołu wciąż umacnia swoją pozycję. Stanowi to dla nas motywację do dalszego rozwoju i przynosi ogromną radość i satysfakcję, utwierdzając nas w przekonaniu, że nasze działania idą wciąż w dobrym kierunku.

W czym tkwi sekret prowadzonych przez Państwa terapii? NEFO jest uważane za jeden z najlepszych ośrodków terapii w Polsce.

Praca terapeutyczna – to wiedza, kompetencje, doświadczenie i zaangażowanie. To jakość relacji z drugim człowiekiem, który potrzebuje pomocy. To szacunek, empatia, głębokie zrozumienie, elastyczność, ale też pewna konsekwencja w realizacji tej pracy. To bieżący wgląd i konfrontacja z trudnościami i problemami. To weryfikacja wdrażanych działań. Znajdowanie rozwiązań. Ocena efektów. Praca terapeutyczna w Ośrodku to przede wszystkim spójna praca całego zespołu. Oczywiście nie da się tego zrobić bez ustalonego wcześniej programu pracy, bez wyznaczonych celów, bez określenia misji i bez przyjęcia pewnych standardów. A to wszystko tworzymy my – właściciele, terapeuci, psychologowie, lekarze, pielęgniarki, instruktorzy. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że każdy z nas wkłada swoją własną jakość, tworząc wspólną jakość pracy w Ośrodku. Właśnie to wszystko składa się na efekt, którym jest uzyskanie opinii jednego z najlepszych ośrodków w kraju.

 

Dobry ośrodek to dobra kadra, na co stawiacie zatrudniając kadrę terapeutyczną?

Tak, dobór odpowiedniej kadry ma kluczowe znaczenie w pacy naszego Ośrodka. Poza odpowiednimi kompetencjami takimi jak: wykształcenie, wiedza czy doświadczenie, nieocenione są tak zwane kompetencje miękkie, takie jak m.in.: otwarcie na nowe rozwiązania, kreatywność, elastyczność, zarządzanie czasem, zdolności organizacyjne, komunikatywność czy umiejętność pracy w grupie. Nie mniej istotne dla nas jako właścicieli jest także zaangażowanie naszych pracowników w osiąganie wspólnych celów, utrzymanie określonych standardów terapii, tworzenie dobrej jakości relacji z innymi pracownikami, a także z pacjentami. Wszystko to składa się na realizowanie wspólnej misji naszego Ośrodka oraz prowadzi do ciągłego rozwoju. Dla nas istotne jest, aby nasi pracownicy mieli poczucie, iż współtworzą NEFO. Na organizowanych systematycznie zebraniach klinicznych, gdzie omawiana jest na bieżąco praca terapeutyczna, szukamy wspólnie nowych rozwiązań, podejmujemy decyzje dotyczące pracy z pacjentami, wdrażamy nowe koncepcje, podsumowujemy to, co udało się osiągnąć dotychczas. Spotkania te wnoszą w naszą pracę dużo dobrej, świeżej energii, scalają nasz zespół, dają poczucie współodpowiedzialności za prowadzoną terapię, pozwalają na wdrożenie kreatywnych rozwiązań.
Naszych pracowników postrzegamy jako bardzo wartościowe, ciekawe, inspirujące osoby. Ich własne życiowe doświadczenia, pasje oraz zainteresowania, ich ciągły rozwój – budują ich jako ludzi i jest to również część tej jakości, którą dają z siebie pacjentom w swojej pracy.

 

Jakie są relacje między Państwem (kadrą) a pacjentami?

W NEFO zawsze dążymy do tego, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla naszych pacjentów, dla ich zaangażowania się w terapię, dla ich rozwoju. Zależy nam na tym, aby każdy pacjent czuł wsparcie, rozpoczynając w Ośrodku swoją drogę zdrowienia. Podchodzimy z szacunkiem i zrozumieniem do potrzeb naszych pacjentów. Naszą pracą, naszym warsztatem, indywidualnym podejściem do każdego, staramy się jak najlepiej im służyć, budując zaufanie oraz otwartość w naszych wzajemnych relacjach. Wiele osób, które realizowały terapię w NEFO, wciąż pozostaje z nami w stałym kontakcie, co jest dla nas miłym potwierdzeniem, podsumowaniem efektów oraz sensu wykonanej pracy, jak również kontynuacją dobrych relacji z pacjentami.

 

Czy można poradzić sobie samemu z uzależnieniem, czy lepiej od razu skorzystać z pomocy specjalistów?

Z naszego doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi wynika, że większość z tych osób próbuje w pierwszej kolejności poradzić sobie z problemem uzależnienia we własnym zakresie, bez pomocy terapeuty. Niestety, te próby rzadko bywają skuteczne. Wiele osób zaczyna leczyć swoje uzależnienie, uczęszczając na cotygodniowe wizyty do gabinetu terapeuty. W NEFO również oferujemy taki tryb terapii. Dla niektórych taka forma jest wystarczająca i skuteczna, jednak większość z osób uzależnionych potrzebuje stacjonarnej, pobytowej, minimum kilkutygodniowej terapii. Jest to najbardziej skuteczny tryb pracy terapeutycznej w przypadku uzależnień. Po zakończeniu pobytu w ośrodku konieczne jest kontynuowanie terapii w formie spotkań w poradni uzależnień lub na sesjach w gabinecie terapeuty. Dobrze jest też poszukać dalszego wsparcia w grupach samopomocowych, takich jak AA czy NA.

 

Kto może się do Państw zgłosić na terapię? Czy pacjenci muszą spełnić jakieś warunki, aby zostać pacjentem ośrodka?

Aby zostać pacjentem NEFO, należy przede wszystkim uświadomić sobie potrzebę wyjścia z uzależnienia, podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii oraz zgłosić się telefonicznie do naszego Ośrodka. Podczas rozmowy omawiamy wstępnie sytuację i problem Pacjenta, rozmawiamy o ofercie terapeutycznej, a następnie ustalamy termin rozpoczęcia terapii. Można również skorzystać ze wstępnej sesji terapeutycznej. Do Ośrodka przyjmowane są osoby pełnoletnie uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków oraz z uzależnieniami behawioralnymi, np. od hazardu. Posiadanie skierowania na terapię – nie jest konieczne.

Czy w procesie leczenia, psychoterapia grupowa jest równie ważna, jak indywidualna?

Obydwie formy terapii są bardzo ważne w procesie leczenia uzależnienia. Terapia indywidualna wspomaga pacjenta w pracy grupowej i odwrotnie – terapia grupowa wspomaga terapię indywidualną. Praca w grupie jest bardzo skuteczną i użyteczną formą terapii, a relacje, jakie zachodzą pomiędzy uczestnikami grupy, są odzwierciedleniem relacji społecznych w ogóle. Zatem terapia grupowa to dobra okazja by pacjenci mogli przyjrzeć się, w jaki sposób tworzą relacje z ludźmi, jak funkcjonują w odniesieniu do innych, co w tych relacjach im dają a co, od nich biorą.
Podstawowym celem psychoterapii grupowej jest wzrost świadomości naszych pacjentów na temat siebie i innych, pomoc w zdefiniowaniu i wprowadzaniu zmian, jakie chcieliby wdrażać w swoim życiu oraz dostarczenie narzędzi potrzebnych do dokonania tych zmian. Motorem zmiany jest możliwość mówienia o swoich uczuciach w kontakcie z innymi uczestnikami grupy.
Dzięki atmosferze pełnej zaufania i wsparcia uczestnicy mają okazję do wypróbowania nowych zachowań i uzyskania od innych informacji zwrotnych na temat efektów wprowadzanych zmian. Wypróbowane w trakcie terapii grupowej nowe sposoby funkcjonowania łatwiej jest im przenieść na własne życie.
Terapia grupowa jest bardzo intensywną formą leczenia psychoterapeutycznego, jest także bardzo skuteczną formą psychoterapii, dającą pacjentowi wiele istotnych korzyści.

 

Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć pacjenci po zakończonej terapii? Co radzicie pacjentom opuszczającym Wasz ośrodek?

Pacjenci NEFO, którzy odbyli u nas terapię, mogą kontynuować swój proces zdrowienia podczas sesji z naszymi terapeutami. Mogą to być wizyty w ośrodku lub sesje online. Zapraszamy też wszystkich naszych pacjentów do udziału w mitingach, które odbywają się raz w tygodniu na terenie ośrodka. Ponadto każdy z pacjentów może dołączyć do naszych grup wsparcia prowadzonych na Facebook, z których jedna jest grupą dostępną tylko dla osób, które skończyły u nas terapię, a do drugiej dołączają także inni chętni i potrzebujący wsparcia.
Pacjentom opuszczającym nasz Ośrodek radzimy, aby kontynuowali proces zdrowienia przy dalszym wsparciu terapeutycznym oraz żeby wdrożyli w swoje życie plan zdrowienia, który wypracowali podczas terapii w Ośrodku. Zachęcamy ich do pozostawania w stałym kontakcie z NEFO.

Jak ważne jest wsparcie oraz zrozumienie najbliższych podczas terapii, jak i po jej zakończeniu?

Wsparcie osoby wychodzącej z uzależnienia przez jej najbliższych jest bardzo ważne. Zarówno podczas terapii, jak i po jej zakończeniu. Zdarza się jednak, że najbliżsi nie wiedzą jak wesprzeć, jakiego rodzaju wsparcia udzielić, wręcz nie wiedzą jak żyć z bliską osobą po jej wyjściu z Ośrodka. Często są pełni niepokoju i lęku o to, czy będą potrafili ułożyć na nowo relacje z bliską osobą po jej powrocie do domu. Przeważają obawy o to, czy dana osoba wytrwa w trzeźwości. Ponadto, w wielu przypadkach mamy do czynienia ze współuzależnieniem osób bliskich. Te osoby mają również za sobą bardzo trudne, często wieloletnie doświadczenia związane z uzależnieniem współmałżonka, rodzica czy dziecka. Często rodziny zwracają się do nas z takimi właśnie problemami. Zalecamy tym osobom kontakt z psychoterapeutą oraz podjęcie terapii dla osób współuzależnionych. Jest to bardzo ważne, aby wdrożyć te działania równolegle z terapią osoby uzależnionej. Daje to możliwość zbudowania na nowo poprawnych, dobrych relacji w rodzinie, opartych na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu.

 

Czy jest coś, co by Państwo zmienili w obecnym ośrodku leczenia uzależnień?

Zmiany są nieodzownym elementem funkcjonowania każdej firmy, jak i częścią życia w ogóle. Bez zmian nie ma rozwoju. Zmieniają się warunki zewnętrze, ale też zmieniają się potrzeby. Dlatego, aby utrzymać wysoką jakość usług, należy wciąż prowadzić działania odpowiadające na te zmiany. Jako właściciele Ośrodka NEFO, który jest firmą dynamicznie rozwijająca się mamy w planach zmiany związane z tworzeniem wciąż lepszych warunków terapii dla naszych Pacjentów. Tyle na razie mogę zdradzić. Zainteresowanych odsyłam na naszą stronę internetową: www.nefo.pl, gdzie z pewnością znajdą się wszelkie najnowsze informacje związane z Ośrodkiem Terapii Uzależnień NEFO.
Na zakończenie chciałybyśmy zwrócić się do naszych obecnych Pacjentów, a także do osób, które dotychczas skorzystały z naszych terapii oraz do tych, którzy wkrótce oraz w przyszłości z nich skorzystają: Dziękujemy Wam za zaufanie, dziękujemy za Wasze wszystkie opinie, odczucia i wrażenia, które zamieszczacie w internecie – są one bardzo ważne nie tylko dla nas, ale także dla innych, którzy zmagają się z problemem uzależnień, poszukują pomocy i potrzebują informacji o tym, gdzie taką pomoc mogą uzyskać. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Jesteśmy dla Was.