Ranking Ośrodków Terapii, uzależnienia behawioralne