Terapia Gestalt to forma psychoterapii skupiająca się na świadomości tu i teraz oraz na tym, jak kontaktujesz się ze światem i innymi ludźmi. Główną ideą jest pomoc w osiągnięciu poczucia całości przez zintegrowanie myśli, uczuć i działań. W trakcie terapii uczysz się również, jak rozpoznawać i rozwiązywać wewnętrzne konflikty, co może skutkować pełniejszym i bardziej satysfakcjonującym życiem. Dowiedz się więcej, na czym polega psychoterapia gestalt oraz dla kogo jest pomocna.

terapia gestalt

Na czym polega terapia gestalt i jakie są jej zasady?

Podejście gestalt to nurt psychoterapeutyczny, który koncentruje się na świadomości momentu obecnego, czyli na tu i teraz. Celem terapii Gestalt jest uwolnienie naturalnego procesu samoregulacji oraz przywrócenie jednostce świadomości odpowiedzialności za własne życie. Jako podejście holistyczne, traktuje człowieka jako integralną całość, skupiając się jednocześnie na jego doświadczeniach i zachowaniach.

Psychoterapia gestalt — kluczowe zasady

 • Tu i teraz: Terapeuta gestalt zachęca Cię do skupienia się na aktualnych doświadczeniach i odczuciach, zamiast przeżywania przeszłości czy zmartwień o przyszłość.
 • Świadomość siebie: Prowadzi do uświadomienia sobie własnych myśli, emocji i działań, co ma na celu lepsze zrozumienie siebie i otaczającej rzeczywistości.
 • Niezaspokojone potrzeby: W nurcie gestalt identyfikuje się i eksploruje niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa, które mogą wpływać na aktualne problemy.
 • Figura i tło: Psychoterapia gestalt używa koncepcji figury i tła do rozróżnienia między tym, co jest obecnie najważniejsze dla Ciebie (figura), a co mniej istotne (tło).
 • Homeostaza: Podtrzymanie równowagi psychicznej poprzez rozwiązywanie konfliktów i blokad.
 • Autentyczność w kontaktach: Terapia zachęca do bycia autentycznym i odpowiedzialnym za swoje zachowania w relacjach z innymi ludźmi.

Twoim celem w procesie terapeutycznym gestalt jest zwiększenie samoświadomości i samorealizacji, by lepiej rozumieć swoje zachowania i reakcje, a w konsekwencji, prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.

9 zaleceń terapii gestalt

W psychoterapii Gestalt kluczową rolę odgrywa proces, w którym uczysz się świadomego doświadczania własnych emocji i postrzegania świata. Oto 9 zaleceń, które są fundamentem w praktyce klinicznej tego podejścia:

 1. Żyj teraz — Koncentruj się na bieżącym momencie, a nie zagłębiaj się w przeszłość czy martw o przyszłość.
 2. Żyj tutaj — Bądź obecny w rzeczywistości, którą doświadczasz, zamiast skupiać się na tym, co nieistotne lub nieobecne.
 3. Weź odpowiedzialność za swoje działania — Uznaj swoją odpowiedzialność za wybory i konsekwencje.
 4. Dostrzegaj wybory, które przed tobą stoją — W terapii Gestalt uświadamiasz sobie dostępne opcje i uczysz się podejmowania decyzji.
 5. Wyrażaj się bezpośrednio — Mów otwarcie o swoich potrzebach i uczuciach bez ukrywania ich za pośrednimi komunikatami.
 6. Zachowaj świadomość swojego ciała — Zwracaj uwagę na sygnały wysyłane przez twoje ciało, ponieważ mogą one dostarczać ważnych informacji o twoich emocjach i potrzebach.
 7. Unikaj “muszę” — Zamiast mówić sobie, co musisz zrobić, rozważ, co chcesz robić. To pomaga w budowaniu świadomości własnych pragnień i decyzji.
 8. Doświadczaj różnic — Pozwól sobie zauważyć i doświadczać różnic między tym, co myślisz, a co faktycznie czujesz lub robisz. To pomaga w zrozumieniu siebie.
 9. Akceptuj siebie — Przyjmij siebie takim, jakim jesteś, z wszystkimi swoimi doświadczeniami i emocjami. Samoakceptacja jest kluczowa w procesie zmiany i wzrostu.

Powyższe zasady wspierają naturalny proces samoregulacji, który może być zakłócony przez nieprzetworzone emocje i nieadaptacyjne wzorce. Nauczysz się:

 • Rozpoznawać własne uczucia i potrzeby.
 • Akceptować doświadczenia i emocje, nawet jeśli są bolesne.
 • Rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Terapia Gestalt angażuje cię w proces terapii, gdzie twoje doświadczenie jest kluczem do zrozumienia i zmiany. Pracujesz nad tym, aby być bardziej świadomym swoich emocji i zachowań, stając się bardziej autentycznym i spójnym. Podejście to może być szczególnie pomocne, gdy czujesz się zagubiony, masz trudności z definiowaniem siebie lub wyrażaniem swoich uczuć.

Dla kogo odpowiednia jest terapia gestalt?

Terapia gestalt, będąca częścią nurtu humanistycznego, świetnie sprawdza się dla osób, które doświadczają ograniczeń w swojej świadomości lub chcą rozwijać lepsze zrozumienie siebie. Jest ona przeznaczona dla ludzi w różnym wieku, poszukujących głębszej znajomości własnych potrzeb oraz tych, którzy chcą pracować nad konfliktami pochodzącymi z dzieciństwa i ich wpływem na dorosłe życie.

Dlatego też terapia gestalt rekomendowana jest dla osób:

 • Poszukujących lepszego poznania siebie: mających chęć do głębszego zrozumienia własnych myśli, uczuć i zachowań.
 • Zmagających się z zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami zachowania: gdy istnieją trudności związane z kontrolą własnych impulsów lub działaniami autodestrukcyjnymi.
 • Dążących do poprawy relacji z innymi: pragnących rozwijać zdolności komunikacyjne i budować zdrowe relacje interpersonalne.
 • Doświadczających przeszkód w życiu codziennym: mających poczucie, że ich działania są zablokowane lub nie mogą w pełni wyrażać swojego potencjału.

Metoda ta ceni indywidualizm i skupia się na relacji terapeutycznej jako przestrzeni do eksploracji i wzrostu. Dzięki akceptacji i empatii ze strony terapeuty, w terapii gestalt możesz lepiej zrozumieć, co motywuje twoje działania i jak mogą one wpływać na jakość twojego życia.

Wady i zalety terapii gestalt

Zalety:

 • Rozwój osobisty: Terapia gestalt koncentruje się na rozwoju osobistym i samowiedzy, co pomaga w budowaniu świadomości własnych potrzeb i emocji.
 • Otwarcie na doświadczenia: Umożliwia konfrontację z aktualnymi problemami i otwarcie na nowe doświadczenia.
 • Dialog egzystencjalny: Wyznacznik terapii gestalt jest akcentowanie dialogu egzystencjalnego, co sprzyja głębszemu zrozumieniu siebie i innych osób.
 • Terapia skoncentrowana na teraźniejszości: Skupia się na tym, co dzieje się “tu i teraz”, nie analizując przeszłości, co może być efektywne dla osób potrzebujących szybkiej zmiany.

Wady:

 • Trudności w otwarciu się: Dla niektórych pacjentów może być wyzwaniem pełne otwarcie się na trakcie terapii, co jest kluczowe dla efektów.
 • Wymóg aktywnego uczestnictwa: Terapia gestalt wymaga od pacjenta aktywnego uczestnictwa i zaangażowania w proces, co może być trudnością dla osób oczekujących bardziej pasywnej roli.
 • Niestandardowy podejście: Indywidualny charakter i brak struktury mogą sprawić, że terapia wyda się mniej przewidywalna w porównaniu do innych rodzajów terapii.
 • Nieskuteczność w pewnych zaburzeniach: Może być mniej skuteczna w przypadku określonych zaburzeń psychicznych, które wymagają innych interwencji terapeutycznych.

Terapia gestalt wniósł wiele do świata psychoterapii, jednak jak każdy rodzaj terapii, posiada swoje specyficzne mocne i słabe strony. Ważne jest, abyś przed rozpoczęciem terapii rozważył(a), czy jej charakter odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Założenia terapii Gestalt

Terapia Gestalt koncentruje się na obecnym momencie, podnoszeniu świadomości, traktowaniu człowieka jako całości, przejmowaniu odpowiedzialności za własne życie, naturalnej samoregulacji oraz rozwiązywaniu niedokończonych kwestii z przeszłości. Dzięki temu procesowi terapeutycznemu, który zachęca do skupienia się na “tu i teraz”, można lepiej zrozumieć swoje potrzeby, uczucia i zachowania, co przyczynia się do zwiększenia samoakceptacji, poprawy relacji z innymi i prowadzenia bardziej autentycznego życia.