Dane kontaktowe:

Paweł Hoffman – psychoterapeuta Zielona Góra, coach. Prowadzi warsztaty rozwijające obszary intelektualne, interpersonalne i szerokie aspekty głębokiego rozwoju osobistego. Tworzy autorskie programy i modele rozwojowe, które zapewniają większy komfort życia we wszystkich jego obszarach. Pozwalają one również w codziennej praktyce zachować naturalną higienę emocjonalną oraz utrzymanie zdrowia psychicznego i fizycznego.

Swoje doświadczeniem i wiedzę przekazuje również w wielu projektach unijnych, m.in.: “Razem w lepszą przyszłość”, “Mamo wróć do szkoły” oraz “Rozwój młodzieży przyszłością Polski”.

W swojej pracy opiera się na podejściach: psychodynamicznym, psychologii zorientowanej na proces, psychobiologii i somatoterapii, teorii systemowych, we wszystkich obszarach pracy z ludźmi czerpie z nurtu non-duality oraz map świadomości wg Davida Hawkinsa i spirali rozwoju wg Kena Wilbera.

Specjalizuje się w: indywidualnych sesjach psychoterapii (obszar wewnętrznego rozwoju i utrzymania zdrowia psychicznego), treningach interpersonalnych (rozwijanie i pogłębianie szerokich sfer relacji osobistych i społecznych), pracy z ciałem i symptomami chorobowymi (poszukiwanie i rozwiązywanie konfliktów chorobotwórczych), pracy z procesem rozwoju świadomości (odkrywanie wewnętrznej przestrzeni osobistej mocy).

Doświadczenie zawodowe:
  • Studium Psychobiologii – specjalistyczne szkolenie w zakresie pracy z chorobami, Akademia Psychobiologii VEDICA w Krakowie
  • Studium Socjoterapii Psychodynamicznej i Treningu Intepersonalnego – Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
  • Studium Psychologii Zorientowanej na Proces – Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu w Warszawie
  • Nowa Era Trenera – Nowoczesna Firma w Warszawie
  • Cykl Self Coachingu – Akademia Nauki w Poznaniu
  • Kurs Trenerski Technik Naturalnego Uczenia się i Rozwoju Osobistego – Akademia Nauki w Poznaniu