Dane kontaktowe:

Patrycja Maliszewska – psychoterapeuta Zielona Góra, mediator. Jest absolwentką Szkoły Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a także Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Pani Patrycja pracuje z osobami z zaburzeniami osobowości, nerwicą, depresją, uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. Od 2010 roku prowadzi grupę terapeutyczną dla osób uzależnionych w Lubuskim Stowarzyszeniu Profilaktyki Społecznej. Prowadzi również treningi asertywności i szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji.

Patrycja Maliszewska pracuje w nurcie humanistycznym, możliwie jak najbliżej człowieka i jego problemów, łącząc różne formy terapii tak, aby optymalnie odpowiedzieć na potrzeby pacjenta.

Oferowane przez nią formy pomocy to: psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia grupowa, terapia uzależnień, mediacje rodzinne i cywilne, terapia online przez skype.
Współpracuje z klientami mającymi: trudności osobiste takie jak nieśmiałość, trudości w budowaniu związków; sytuacje kryzysowe jak rozwód, choroba, wypadek, utrata pracy itp.; zaburzenia osobowości; depresja i zaburzenia nastroju; nerwice i stany lękowe; zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia); uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz inne uzależnienia behawioralne (internet, hazard, seks, zakupy, pornografia, objadanie się; konsekwencje funkcjonowania w rodzinie dysfunkcyjnej, przemocowej, z problemem alkoholowym.

Doświadczenie zawodowe:
  • Szkoła Psychoterapii akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Studium Pomocy Psychologicznej
  • Studium Terapii Uzależnień Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Współpraca m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze, Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej Relacja w Zielonej Górze, Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Towarzystwem Integracji Społecznej
  • Członek Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej