Dane kontaktowe:

Mariusz Kaczmarczyk – psycholog, psychoterapeuta Warszawa. Jest absolwentem Wydziału Psychologii Klinicznej SWPS w Warszawie oraz Szkoły Treningu i Warsztatów Psychologicznych w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Swoją pracę psychologiczną i terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Specjalizuje się w długoterminowej terapii indywidualnej i grupowej osób, które mają trudności w relacjach z innymi. Pomaga, również osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych, hazardu, zachowań kompulsywnych oraz współuzależnionym i DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

 

Doświadczenie zawodowe:
  • Od 2004 r.  prowadzi autorskie warsztaty psychoterapeutyczne, edukacyjne, szkolenia
  • Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”,
  • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
  • Poradnia Leczenia Uzależnień,
  • Poradnia MONAR,
  • Dzienny Oddziale Leczenia Uzależnień,
  • Dzienny i Całodobowy Oddziały Psychiatryczny,
  • Dzienny Oddział Leczenia Nerwic,