Dane kontaktowe:

Marita Woźny – psycholog Wrocław, psychoterapeuta, psycholog dziecięcy. Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, czteroletnie szkolenie w Ośrodku Edukacji Psychologicznej i Treningu Grupowego we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par, rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, Gestalt oraz elementy terapii poznawczo-behawioralnej. Metody i formy pracy dostosowuje do problemu pacjenta. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pracuje z osobami przeżywającymi kryzys życiowy (np. śmierć, żałobę, rozwód, utratę pracy, utrata bliskiej osoby) i nieradzących sobie ze skutkami zachodzących zmian. Jej działalność obejmuje również pomoc osobom borykającym się z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, adaptacyjnymi, depresją, zaburzeniami osobowości, trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i utrzymywaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Prowadzi konsultacje wychowawczo-rodzinne proponowane rodzicom w przypadku problemów i trudności wychowawczych oraz relacji rodzic-dziecko. Wspiera rozwój małego dziecka posiadającego zaburzenia rozwojowe, trudności w funkcjonowaniu wynikające z zakłóceń poszczególnych funkcji poznawczych.

Doświadczenie zawodowe:
  • Współpraca z Oddziałem Psychiatrycznym stacjonarnym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, Dziennym Oddziałem Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej dla dorosłych, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz Ośrodkami diagnozy i terapii dzieci i młodzieży
  • Studium Pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu
  • Kurs Stosowanej Analizy Zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie
  • Szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie