Dane kontaktowe:

Krzysztof Zalewski – psycholog oraz psychoterapeuta w Warszawie. Absolwent Szkoły Wyższej o kierunku Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Obecnie pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz prowadzi terapię dla par. Pomaga również pracownikom korporacji i służb mundurowych. Jest terapeutą humanistyczno-egzystencjalnym. Głównie koncentruje się na emocjonalnym aspekcie funkcjonowania człowieka.Odbył dwuletnie szkolenie w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii “MOP” oraz roczny staż w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku. 

Doświadczenie zawodowe:
  •  dwuletnie szkolenie w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii “MOP”,
  •  roczny staż w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku,
  •  współpracuje z pracownikami korporacji i służb mundurowych.