Dane kontaktowe:

 • F. Lanciego 10 H lok. 3
 • Warszawa
 • tel. +48 512
 • https://terapeuta-klimowicz.com/kontakt/
 • pytanie@terapeuta-klimowicz.com
 • wyświetlenia: 1723
 • wyświetlenia telefonu: 42
 • wyświetlenia strony int.: 107

Katarzyna Klimowicz –  psychoterapeuta Warszawa. Pracując z osobami dorosłymi opiera się na nurcie psychodynamicznym, to znaczy, że opiera się na założeniach psychoanalizy. Jest nieustannie otwarta na coraz to nowe wyzwania zawodowe. Po wysłuchaniu problemu pacjenta określa w jakim zakresie może rozpocząć terapię. Kluczowe są dla niej oczekiwania pacjentów. W swojej pracy spotyka się z osobami mającymi zaburzenia nastroju, osobowości, depresje, nerwice oraz stany lękowe.
Ma doświadczenie w pracy z osobami chorującymi na schizofrenię lub z doświadczeniem epizodu psychotycznego. Z osobami dorosłymi pracuje na podstawie kontraktu krótkoterminowego, czyli spotkania trwają np. 3 miesiące lub długoterminowego, czyli terapia trwa tak długo, dopóki padnie decyzja, że należy ją zakończyć. W swojej ofercie ma również możliwość współpracy on-line poprzez skype.
W pracy z dziećmi jako nieliczna wśród terapeutów stosuje bajkoterapię.

Podczas pracy z rodzinami i parami opiera się na nurcie psychoterapii systemowej. Pracuje z zarówno z parami heteroseksualnymi, jak i homoseksualnymi. Najczęściej zgłaszanymi do niej problemami są: problemy relacyjne, komunikacyjne, wynikające z trudności wychowawczych, chorób w rodzinie, śmierci jej członków czy problemy separacyjne. W konstelacjach rodzinnych mogą pojawić się rodziny w różnych składach osobowych i relacyjnych, np.: rodzice i dzieci, rodzice, dzieci i dziadkowie czy tylko dwie osoby, np.:  matka z córką.

W jej ofercie znajduje się również wsparcie wychowawcze dla rodziców, opiekunów i osób pracujących z dziećmi. Takiego spotkania nie można nazwać terapią, lecz jest to forma psychoedukacji i wsparcia emocjonalnego w trudnej sztuce wychowania. Zakres tematyczny takich spotkań może być bardzo szeroki, np.: budowanie granic, jak radzić sobie z buntem nastolatka, rozwód rodziców – jak o tym rozmawiać i wiele innych.

Doświadczenie zawodowe:
 • 4-letnie Studium Psychoterapii w warszawskim Laboratorium Psychoedukacji
 • 2-letnie Studium Terapii Rodzin oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
 • Staż w Fundacji „Drabina Rozwoju”
 • Staż w Stowarzyszeniu “OPTA”
 • Staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie