Dane kontaktowe:

Joanna Piworowicz – Doświadczenie zawodowe zdobywała i nadal zdobywa pracując w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i w obszarze uzależnień behawioralnych. Prowadzi także terapię dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pracuję w nurcie integracyjnym, szczególnie bliski mi jest Transteoretyczny Model Zmiany, który pozwala na indywidualne podejście do każdego pacjenta. W swojej pracy terapeutycznej, zgodnie z Duchem Dialogu Motywującego, stara się, aby relacja z pacjentem była oparta na partnerstwie, współpracy i akceptacji osoby, w trosce o jej dobro, na założeniu, że dysponuje ona motywacją do zmiany i własnymi zasobami.