Inez Medyńska, specjalista psychoterapii uzależnień