Dane kontaktowe:

Anna Moskal – terapeuta Warszawa, psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Posiada stopień magistra w specjalności psychologia kliniczna. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
Jej zainteresowania zawodowe to praca z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi, które na codzień borykają się z problemami, mają trudności emocjonalne, zażywają substancje psychoaktywne lub nadużywają multimediów. Pomaga również pacjentom z rodzin mających problem z uzależnieniem.
Ponadto pracuje z nastolatkami, mającymi problemy w okresie dojrzewania: trudności w relacjach w rówieśnikami, niska samoocena, problem z wyrażaniem własnych potrzeb, agresja, wybuchy złości.

Współpracuje z osobami, które doświadczyły trudności, m.in.: uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), chcących rzucić palenie, mających doświadczenie uzależnienia w rodzinie, nadużywających multimediów, pragnących zrozumieć siebie i swoją orientację seksualną, doświadczających trudności w akceptacji siebie lub nieporozumień w relacjach, chcących lepiej radzić sobie ze stresem i codziennymi sytuacjami, przeżywających dotkliwie okres dojrzewania, chcących uzyskać wsparcie w związku z kryzysem w życiu swojego dziecka.

Pani Anna na drodze studiów podyplomowych nabyła również uprawnienia pedagogiczne. Obecnie jest w trakcie szkolenie z zakresu analitycznie zorientowanej psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Swoje doświadczenie zawodowe uzyskała m.in. w Specjalistycznej Poradni „Opta”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Edukacja”, w Placówkach Wsparcia Dziennego, w szkołach. Posiada także doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń dla profesjonalistów na temat profilaktyki uzależnień oraz przemocy. Swoją pracę psychologiczną i terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Przestrzega psychologicznego Kodeksu Etycznego.

Doświadczenie zawodowe:
  • Psychologia – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  • Szkolenie specjalisty terapii uzależnień – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
  • Studium Pedagogiczne – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej – Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH
  • Szkolenie „Zachowania autodestrukcyjne wśród młodzieży”
  • Seminarium teoretyczno-kliniczne pt. „ Adolescencja – rozumienie, psychoterapia analityczna, wybrane zagadnienia kliniczne”
  • Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
  • Konferencja „Psychoterapia na różnych etapach życia”