Dane kontaktowe:

Anita Dowksza – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. W pracy wykorzystuje model psychoterapii zintegrowanej, dostosowanej do potrzeb indywidualnych pacjenta. Często posługuje się metodą dialogu motywującego. W pracy terapeutycznej koncentruje się głównie na przełamywaniu oporu przed zmianą, utrzymaniu stałej wewnętrznej motywacji do pracy nad poznawaniem siebie i odkrywaniem źródeł własnych problemów.