Dane kontaktowe:

Alina Lipkowska – Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Szkolenia w zakresie terapii uzależnień odbyła w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz w Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień Błękitnego Krzyża w Polsce. Ponadto ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Dialogu Motywującego. Doświadczenie w pracy terapeutycznej w zakresie uzależnień zdobywała w poradniach leczenia uzależnień. Pracuje w nurcie integracyjnym, szczególnie bliski jest mi dialog motywujący oraz nurt poznawczo-behawioralny. Praca w terapii uzależnień jest dla niej bardzo ważna, do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie. Jest przekonana, że ludzie są niekwestionowanymi ekspertami, jeśli chodzi o nich samych. Potrzebują tylko albo aż sprzyjającej atmosfery do zmiany.