Dane kontaktowe:

  • Wądzyn 47, 87-327
  • Bobrowo
  • tel. +48 887
  • https://nefo.pl/
  • kontakt@nefo.pl
  • wyświetlenia: 685
  • wyświetlenia telefonu: 36
  • wyświetlenia strony int.: 5

Agnieszka Wódkowska – Założycielka i Współwłaścicielka Ośrodka Terapii Uzaleznień NEFO.

Specjalista Organizacji i Zarządzania, absolwentka studiów magisterskich o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobyła też tytuł zawodowy pracownika socjalnego w 2007 roku, gdzie ukończyła Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.
Od kilku lat aktywnie uczestniczy w organizowaniu projektów dotyczących działalności sfery publicznej. Stworzyła grupę projektową o nazwie „Uśmiech dziecka”, gdzie głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, poprzez organizowanie im aktywnego spędzania czasu. Wolontariuszka w wielu fundacjach.

Od 2016 roku terapeuta uzależnień, instruktor w trakcie certyfikacji. Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupy terapeutyczne. Posiada również doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej w sesjach on-line grupowych i indywidualnych.
Z wielką pasją poszukuje takiego podejścia do terapii, które pozwoli pacjentowi, w dość krótkim czasie dotrzeć do źródła problemu, zrozumieć i uwolnić emocjonalne ciężary po to, aby klient mógł podjąć zaangażowane działanie w kierunku zmiany. W tym celu podjęła i ukończyła wiele szkoleń, które pozwoliły jej spojrzeć z różnych perspektyw na problem uzależnienia.

W 2021 roku podjęła szkolenie z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej w podejściu psychodynamicznym i psychoanalitycznym, organizowane przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium oraz dr Alfredem Walterem.
W 2021 roku uzyskała certyfikat w zakresie Terapii i Coachingu Akceptacji i Zaangażowania – Acceptance and Commitment Therapy. Certyfikat ten uprawnia do pracy terapeutycznej i coachingowej z klientem w tym modelu.
W 2022 roku otrzymała Certyfikat Instytutu IFS, potwierdzający odbycie szkolenia w modelu terapeutycznym Internal Family Systems. Tym samym uzyskała tytuł Praktyka IFS w procesie certyfikacji. IFS – w skrócie Internal Family Systems, w tłumaczeniu na język polski oznacza System Wewnętrznej Rodziny. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się modeli psychoterapeutycznych na świecie.
„Często i bardzo chętnie sięgam po ten model pracy. Widzę wielkie możliwości w terapii w tym nurcie. Pacjenci uczą się budować relację ze swoimi wewnętrznymi częściami, zaczynają rozumieć swoje zachowanie i podejmowane decyzje. Jest to praca na bardzo głębokim poziomie, ale w konsekwencji bardzo transformująca i satysfakcjonująca. Klienci z którymi pracuję tym modelem podają, że jest to dla nich niezwykłe doświadczenie”.
Cechuje ją wielka wrażliwość i empatia. Praca z drugim człowiekiem jest dla niej wyzwaniem a jednocześnie wielkim zaszczytem.