Każda orientacja, odmienna od heteroseksualizmu od zawsze wzbudzała wiele emocji kontrowersji. Osoby z grupy LGBT niestety mają prawdopodobnie tyle samo przeciwników, co zwolenników. Przez wiele dekad sądzono, że to forma pewnego rodzaju choroby, zaburzenia.Twierdzono nawet, że orientację seksualną można leczy i „naprostowywać”. Stosowano skandaliczne metody i wierzono w ich słuszność. Dziś na szczęście jesteśmy społeczeństwem nie tylko bardziej świadomym, ale i otwartym. Pary homoseksualnie mogą zawierać związki partnerskie, małżeństwa, a nawet posiadać dzieci. Jednak niektórzy nadal przejawiają wrogość i nienawiść do relacji LGBT.

Czym jest homofobia?

Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku termin homofobia został wprowadzony do dyskursu naukowego. Zrobił to amerykański psycholog, seksuolog, psychoterapeuta i gejowski działacz George Weinberg Homofob. Opisuje się go jako nieuzasadniony, irracjonalny lęk przed homoseksualizmem i osobami homoseksualnymi, biseksualnymi lub transseksualnymi. Wiąże się z tym szereg wrogich zachowań, postaw oraz uczuć kierowanych pod adresem osób o nieheteroseksualnej orientacji. Bez wątpienia homofobia jest językiem nienawiści. Warto zwrócić uwagę na słowo „irracjonalny”, ponieważ homofobia zazwyczaj nie ma podstaw w faktach. Głównie jest to nienawiść wywołana wierzeniami, poglądami czy stereotypami.

Jakie formy przybiera homofobia?

Wyróżniamy dwa główne rodzaje homofobii. Pierwszą z nich jest homofobia zinternalizowana – to strach przed własnym homoseksualizmem, nieakceptowanie swojej orientacji. Cierpią na ten rodzaj homofobii osoby homoseksualne, doprowadza nawet do samookaleczeń, depresji, a nawet samobójstw. Osoby przejawiające ten rodzaj homofobii potrafią prowadzić podwójne życie bądź nie potrafią zaangażować się emocjonalnie w żadną relację międzyludzką. Co ciekawe, WHO w 1992 roku usunęła z listy chorób (ICD-10) homoseksualizm i zastąpiła go homoseksualizmem egodystonicznym (egodystoniczny, czyli mający negatywny stosunek danej osoby do jej własnych cech osobowościowych). Kolejnym rodzajem homofobii jest dyskryminacja, czyli wyższość osób heteroseksualnych nad homoseksualnymi.

Jak wygląda homofobia w Polsce?

Według raportu z 2017 roku opublikowanego przez ILGA-Europe1 (europejskiej gałęzi Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów) Polska jest najmniej przyjaznym i tolerancyjnym krajem, jeżeli chodzi o osoby o odmiennej orientacji seksualnej. Tylko Łotwa i Litwa znalazły się za nami w klasyfikacji i oba te Państwa zajęły ostatnie miejsce. Wśród wszystkich badanych państw (nie tylko należących do UE) Polska zajmuje 37 pozycję na 49. W raporcie tym brano pod uwagę 6 czynników: rodzinę, wolność zgromadzeń, równość i zakaz dyskryminacji, zrzeszania i ekspresji. A także występowanie przestępstw z nienawiści, prawo do azylu, a także kwestię uzgadniania płci i integralności cielesnej. Nie ma co ukrywać, że sytuacja osób LGBT w Polsce jest szczególnie trudna. Kraje Unii Europejskiej cały czas dążą do tego, by poprawić i uregulować sytuację osób homoseksualnych, a w naszym kraju wciąż nie ma ustawy o związkach jednopłciowych. Co gorsza, nie ma zakazu dyskryminacji osób LGBT w zakresie ochrony zdrowia, w urzędach czy w edukacji. Osoby dotknięte dyskryminacją seksualną mogą zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta czy organizacji zajmujących się pomocą osobom LGBT.

Jakie są uprzedzenia Polaków względem osób o odmiennej orientacji seksualnej?

Według badań przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami (pt.: „Postawy wobec osób homoseksualnych”.) aż co trzeci Polak twierdzi, że osoby homoseksualne są zagrożeniem dla tradycji wartości i rodziny. Można zatem wnioskować, że dla części społeczeństwa heteroseksualność jest jednym ze składników polskości. Niewiele ponad połowa respondentów uznała, że osoby homoseksualne trzeba unikać! Blisko 50% badanych uznało także, że osobom homoseksualnym nie powinno się pozwalać na pracę z dziećmi. Takie wyniki badań są przygnębiające, nic więc dziwnego, że wśród krajów UE, Polska jest jednym z najmniej przyjaznych miejsc dla LGBT. Co ciekawe, na podstawie tych samych badań dowiedziono, że homofobia częściej przejawia się wśród osób starszych, mniej wykształconych oraz zamieszkujących wsie. Co za tym idzie – młodzi, wykształceni mieszkańcy dużych miast dużo rzadziej przejawiają dyskryminację tego typu. Można w takim razie wysunąć niepewny wniosek, że w Polsce uprzedzenia na tle seksualnym będą słabnąć.

Legalizacja związków na świecie.

Na chwilę obecną małżeństwa osób tej samej płci legalne są w 26 krajach świata. Mowa o Holandii, Belgii, Kanadzie, Hiszpanii, RPA, Norwegii, Szwecji, Islandii, Portugalii, Argentynie, Danii, Urugwaju, Nowej Zelandii, Francji, Brazylii, Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem Irlandii Północnej), Luksemburgu, Irlandii, Meksyku, USA, Kolumbii, Finlandii, Niemczech, Australii, Austrii i na Malcie.
W 1989 roku w Danii, jako w pierwszym kraju na świecie można było zarejestrować jednopłciowy związek partnerski. Pierwszą parą, która skorzystała z tej możliwości byli Duńczycy. Zakochani czekali na tę możliwość aż 40 lat. Warto jednak zaznaczyć, że na świecie nadal obowiązują kary śmierci za kontakty homoseksualne. Taki kodeks karny obowiązuje w Afganistanie, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, Somalii, Sudanie, Jemenie, Nigerii, Mauretanii, Brunei, Iranie oraz Republice Czeczeńskiej w Rosji.