Magdalena Kliś – Ściejowice

Magdalena Kliś – Ściejowice

Dane kontaktowe:

Mgr Magdalena Kliś psychoterapeuta psychodynamiczny Ściejowice, specjalista psychoterapii uzależnień oraz koordynator programu terapeutycznego stacjonarnego i ambulatoryjnego w Ośrodku Terapii Wiosenna.

Doświadczenie zawodowe ukształtowała poprzez pracę w różnych strukturach pomocy terapeutycznej:  pomoc psychologiczna i szkolenia w ramach Centrum przeciwdziałania psychomanipulacji w Lublinie, terapia i działania resocjalizacyjne w hostelu i ośrodku „Nadzieja” dla uzależnionej młodzieży w Bielsku-Białej, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej w Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia w Ropczycach, a od kilku lat w Krakowie.

Współpracuje z superwizorami rekomendowanymi przez PARPA, PTP i PTPPd.  Bierze udział w szkoleniach i konferencjach naukowych aktualizujących uzyskane wykształcenie.

Doświadczenie zawodowe:
  • Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
  • Posiada certyfikat PARPA uprawniający do prowadzenia psychoterapii dla osób uzależnionych i  współuzależnionych.
  • W trakcie certyfikacji Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.