Ośrodek terapii EMPATIA

Ośrodek terapii EMPATIA

Dane kontaktowe:

  • ul. Rychlińskiego 1
  • Ząbki
  • tel. +48 787
  • http://www.empatia.net.pl
  • empatia@empatia.net.pl
  • wyświetlenia: 4227
  • wyświetlenia telefonu: 74
  • wyświetlenia strony int.: 112

Stowarzyszenie „EMPATIA” zrzesza psychologów, pielęgniarki, pracowników socjalnych, a także wolontariuszy, a członkami stowarzyszenia ( i tym samym członkami zarządu) sąJ także rodziny osób chorych psychicznie. EMPATIA to organizacja pozarządowa, znajdująca się przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w miejscowości Ząbki. Empatia działa w całym kraju z naciskiem na obszar województwa mazowieckiego – ze względu na swoje położenia. Stowarzyszenie współpracuje także z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami..

Zakres leczenia:
  • Specjaliści z Stowarzyszenia „EMPATIA” niosą wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi. Nadrzędnym celem instytucji jest poprawa jakości życia osób chorujących na choroby psychiczne, takie jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa i inne zaburzenia. Stowarzyszenie pomaga nie tylko poprzez zaangażowanie psychologów i lekarzy, ale stara się także nieść swoim podopiecznym pomoc w zakresie prawa i poprawy warunków bytowych.
  • Poza samą terapią, Stowarzyszenie prowadzi charakterystyczne działania – nie tylko leczy, ale także pomaga chorym funkcjonować w społeczeństwie. W ramach działalności stowarzyszenia organizowane są grupy samopomocowe dla chorych i ich bliskich. Stowarzyszenie zajmuje się aktywnym promowaniem dbania o zdrowie psychiczne i działa przeciwko dyskryminacji i stygmatyzacji chorych. Grupa działająca w Stowarzyszeniu „Empatia” zajmuje się aktywizacją zawodową osób z zaburzeniami. Pełni ono także funkcję edukacyjną poprzez prowadzenie wykładów, konferencji i szkoleń.
Co nas wyróżnia:

przykładanie wielkiej wagi do edukacji społeczeństwa na temat zaburzeń psychicznych
ułatwianie choremu funkcjonowania w społeczeństwie
pomoc na wielu płaszczyznach (nie tylko medyczna, ale też prawna, itd.)
wykwalifikowana kadra z powołaniem do pomocy chorym psychicznie
doświadczenie we współpracy z wieloma instytucjami
angażowanie całej rodziny w terapię

Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi EMPATIA