Monika Lulińska Terapeuta Uzależnień Toruń

Monika Lulińska Terapeuta Uzależnień Toruń

Dane kontaktowe:

Monika Lulińska – mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (PARPA). Posiada certyfikat terapeuty motywującego nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej.

Pracuję zgodnie z ideą Dialogu Motywującego opartego na wzajemnej współpracy z pacjentem, wydobywaniu i wzmacnianiu jego motywacji wewnętrznej i dążenia do wprowadzania określonych przez niego zmian. Pomagam osobom nadużywającym oraz uzależnionym zarówno od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, leki) jak i behawioralnie (hazard, seks, zakupy itp.) w przyjrzeniu się obecnej sytuacji życiowej i określeniu indywidualnych celów, w trosce, o jakość swojego życia. Bliskie mi jest podejście do poszukiwania roli, jaką dana substancja czy nałogowa czynność pełni w życiu pacjenta, aby móc skutecznie i efektywnie pomóc mu w zaspokojeniu własnych potrzeb i zadbaniu o własne wartości w konstruktywny sposób. Prowadzę także terapię dla osób będących w związku z osobą uzależnioną.

W swojej pracy terapeutycznej kieruję się zasadą empatii i szacunku do pacjenta, z nastawieniem na poszukiwanie jego zasobów pomocnych w radzeniu sobie w obecnej sytuacji życiowej i wzmocnienia jego poczucia własnej sprawczości.

Doświadczenie zawodowe:
 • Ośrodek Terapii Uzależnień ,,NEFO” :
  – prowadzenie grup terapeutycznych i sesji indywidualnych
  – prowadzenie sesji terapeutycznych on-line
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy:
  – prowadzenie badań pedagogicznych,
  – prowadzenie spotkań indywidualnych motywująco – wspierających dla dzieci i młodzieży w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz nadmiernego korzystania z komputera, telefonu i gier, udzielanie porad i konsultacji dla rodziców
 • Odwykowo – Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy w Inowrocławiu: Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Oddział Dzienny
  – prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
  – koordynowanie organizacji tzw. turnusów terapeutycznych dla kobiet będących w związku z osobą uzależnioną, realizacja autorskich programów terapeutycznych mających na celu m.in. odkrywanie własnej kobiecości, budowanie poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem itp.
 • Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu (z działem Izba Wytrzeźwień), m.in.:
  – spotkania indywidualne motywacyjne, psychoedukacyjne
  – poradnictwo i wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin
  – prowadzenie zajęć terapeutycznych w Areszcie Śledczym w Toruniu
  – realizacja autorskiego programu zajęć profilaktycznych w ramach organizowanej Kampanii Społecznej ,,CEL -> ŻYCIE. Dopalaczom mówię STOP”.
Staż kliniczny:
 • Staż kliniczny w SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,,Dziekanka” w Gnieźnie
 • Udział w szkoleniach i warsztatach m.in.:
  • ,,Trudny temat- potrzeba czy przymus? Warsztat nt. uzależnienia od seksu (seksoholizm)” (16 h)
  • Szkolenie pn. ,,Podniesienie kwalifikacji specjalistów psychoterapii uzależnień w zakresie posługiwania się w pracy z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami metodą Dialogu Motywującego” (200h warsztaty + superwizja)
  • Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie (64 h szkoleniowe)
  • Program Ograniczania Picia
  • Swoim doświadczeniem zawodowym dzielę się również na łamach pisma terapeutycznego ,,Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”. Autorskie artykuły można przeczytać na stronie tuiw.pl (nr 1/2019; nr 5/2019; nr 1/2020).