Jak wygląda terapia uzależnień?

Jak wygląda terapia uzależnień?

Alkoholizm oraz inne uzależnienia uznane zostały za choroby chroniczne. Celem ich terapii jest więc zachowanie abstynencji i wypracowanie mechanizmów, które pozwolą nałogowcowi czerpać satysfakcje z życia z dala od substancji. Jak wygląda to leczenie i w jaki sposób osiągane są powyższe cele?

Choć uzależnienia są odwiecznymi problemami towarzyszącymi ludziom od pokoleń, a poziom świadomości na ten temat nieustannie się podnosi, wciąż powszechne są stereotypy zniekształcające wyobrażenie o tzw. „odwyku”. Wiele osób uważa, że alkoholikom aplikowane są „cudowne” leki, które bez wysiłku opanowują ich głód substancji. Niektórzy ludzie są przekonani, iż uzależnienie jest wyborem, a wyjście z niego zależy wyłącznie od woli chorego. Jeszcze inni twierdzą, że wystarczy odizolować nałogowca od alkoholu czy narkotyków lub porządnie „nastraszyć” konsekwencjami jego zachowania, by raz na zawsze zapomniał o swoim problemie i nauczył się żyć normalnie.

Wszystkie tego typu twierdzenia wynikają z niewiedzy i niezrozumienia mechanizmów nałogu. To właśnie one sprawiają, że alkoholik czy narkoman przez bardzo długi czas nie zdaje sobie sprawy z utraty kontroli nad swoim życiem, a nawet, kiedy zostanie o niej uświadomiony i zechce przerwać błędne koło – nie potrafi tego zrobić.

lista ośrodków leczenia uzależnień

Pierwszym krokiem w kierunku zdrowienia jest wzbudzenie w osobie uzależnionej motywacji do podjęcia terapii. Nie jest to łatwe zadanie – często powolne, stopniowe wskazywanie konsekwencji picia nie wystarcza i konieczna jest tzw. „interwencja”. Stanowi ona spotkanie kilku osób bliskich nałogowcowi, które w stanowczy sposób uświadomią mu fakty związane z jego chorobą. Ważne jest również powstrzymanie się od pomagania alkoholikowi: nie należy spłacać jego długów, usprawiedliwiać jego nieobecności w pracy lub kryć go przed rodziną i znajomymi. W ten sposób chory nie ma możliwości doświadczenia skutków swojego postępowania, a tym samym nie widzi potrzeby jego zmiany.

Kolejnym etapem, stanowiącym właściwy początek leczenia, jest tzw. terapia podstawowa. Zwykle odbywa się ona na oddziale leczenia uzależnień lub w poradni o podobnym profilu. Cechami charakterystycznymi dla tej fazy są duża intensywność zajęć terapeutycznych, przewaga spotkań grupowych nad indywidualnymi oraz dość schematyczny program spotkań bazujący na programie placówki, w której się odbywają. Leczenie stacjonarne odbywa się w grupach liczących od siedmiu do czternastu osób, trwa od pięciu do ośmiu tygodni, a pacjenci czują się w jego czasie bardziej jak w szkole, niż w szpitalu. Trwające kilka godzin dziennie zajęcia terapeutyczne obejmują spotkania w grupie, wspólne omawianie zadanych wcześniej prac pisemnych, mini wykłady, a także oglądanie filmów edukacyjnych. Można powiedzieć, że leczenie to opiera się przede wszystkim na psychoterapii i psychoedukacji. Na tę chorobę nie ma magicznej tabletki czy zastrzyku, należy więc wpłynąć na psychikę alkoholika za pomocą nowych informacji i rozmów, a także wyposażyć go w narzędzia potrzebne do zmiany sposobu myślenia i reagowania.

ranking placówek leczenia uzależnień

Faza terapii podstawowej ma dwa etapy połączone z odmiennymi celami. Pierwszym jest analiza destrukcji alkoholowej, czyli uświadomienie pacjentom skutków ich nałogowego picia w różnych sferach życia. W ten sposób chorzy maja okazję zmienić swoje nastawienie do dotychczasowych nałogowych zachowań, zauważyć ich dramatyczne konsekwencje oraz odblokować „zapijane” do tej pory uczucia. Drugim etapem tej fazy jest nauka umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Pacjent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności ułatwiające zachowanie abstynencji od alkoholu oraz powrót do „normalnego” funkcjonowania psychologicznego i społecznego. Najczęściej poruszanymi tematami są: radzenie sobie z głodem alkoholowym, zapobieganie nawrotom choroby, radzenie sobie z emocjami, budowanie i korzystanie z sieci wsparcia, organizacja czasu i asertywność, ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego odmawiania alkoholu.

Kiedy pierwsza faza terapii dobiega końca, chory jest dopiero na początku „trzeźwienia”, a jego decyzja o abstynencji jest krucha. Dysponuje wiedzą i nowymi przekonaniami dotyczącymi swojej choroby, ale jeszcze nie jest w stanie stwierdzić, czy będzie w stanie przekuć je w działania. Wielu alkoholików po kilku miesiącach od wyjścia z ośrodka wraca do picia, dlatego też potrzebny jest kolejny etap terapii odbywający się już w trybie ambulatoryjnym, czyli w poradni leczenia uzależnień. Kontynuacja leczenia nazywana jest terapią pogłębioną, trwa ok. dwudziestu dwóch miesięcy i polega na indywidualnych spotkaniach z terapeutą, grupą wsparcia oraz warsztatach terapeutycznych. Sesje te są zwykle mniej schematyczne, a program terapeutyczny jest elastyczny i na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb chorego. Do metod pracy należą: wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy, wspieranie szczerej i otwartej komunikacji oraz analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta. Najczęściej poruszanymi tematami są zaś: kontakty z rodziną, problem poczucia winy, odzyskania zaufania, przeżywanie wstydu związanego z zachowaniami z okresu picia, unikanie sytuacji towarzyskich sprzyjających zapiciu, radzenie sobie z emocjami, głód alkoholowy. Niejednokrotnie zachodzi potrzeba do powracania do kwestii omawianych podczas terapii podstawowej oraz powtórne uświadomienie pacjentowi, że wciąż jest osobą uzależnioną.

Jak powstaje uzależnienie?

Jak powstaje uzależnienie?

„To jego wina, że wciąż pije. Niech przestanie!” – wiele osób prezentuje właśnie takie, uproszczone podejście do alkoholizmu. Tymczasem uzależnienie to złożony zespół zjawisk zachodzących w ciele i psychice człowieka. Bardzo wiele czynników wpływa na jego powstanie, nic więc dziwnego, że jego terapia również nie należy do najprostszych.

Każdy z nas ma naturalną potrzebę poszukiwania przyjemności oraz uciekania od spraw trudnych i bolesnych. Substancje psychoaktywne obiecują obie te rzeczy – po jego zażyciu człowiek staje się rozluźniony, zrelaksowany, zapomina o dręczących go problemach. Alkohol i narkotyki wpływają bezpośrednio na nasz mózg, powodując zmianę nastroju, spostrzegania, myślenia, motywacji, odczuwania i emocji – słowem: wszystkiego tego, co składa się na naszą psychikę.

najlepsze ośrodki leczenia uzależnień

Na powstanie uzależnienia wpływa wiele różnych czynników:

1) Biologiczne. Czynniki z tej kategorii mają podłoże genetyczne. Takie właśnie źródło mają reakcje awersyjne. U przeciętnego człowieka są one dość dotkliwe: po wypiciu większej ilości alkoholu doświadcza on złego samopoczucia, męczą go wymioty, ból głowy i wstręt do tej substancji. Istnieją jednak również takie osoby, u których tego typu reakcje nie występują lub są nieporównywalnie słabsze. O takich osobach mówi się, że „mają mocną głowę” i „mogą dużo wypić”, ale jest to złudne wrażenie. Ci, którzy nie doświadczają reakcji awersyjnych, są bowiem bardziej skłonni do nadużywania alkoholu, a w efekcie do zapadnięcia na uzależnienie.

Do czynników biologicznych należy również tolerancja na alkohol. Są tacy, którzy wypiją niewiele i już doświadczają przyjemnego stanu rozluźnienia oraz pozytywnych emocji (tzw. „rauszu”), a inni potrzebują spożyć go więcej, by uzyskać taki sam efekt. Ci drudzy również mają większą skłonność do wypijania niebezpiecznie większych ilości trunków.

2) Psychiczne. Wszyscy wiemy, że alkohol pomaga nam osiągnąć stan relaksu, euforii, poprawia nastrój i pomaga zapomnieć o kłopotach. Wśród nas istnieją osoby, które w naturalny sposób są pogodne, optymistyczne i radosne oraz takie, które mają skłonność do smutku i pesymizmu. Jak nietrudno się domyślić, te drugie mają większą skłonność do sięgania po substancje psychoaktywne w celu poprawy samopoczucia.

Należy także wziąć pod uwagę indywidualne reakcje alkohol. Jego oddziaływanie na psychikę może być różne: dla jednych różnica przed i po jego wypiciu będzie znaczna, dla innych niemal niedostrzegalna. Od wielkości tej przyjemności zależy motywacja do sięgania po kieliszek np. w sytuacjach trudnych i stresujących.

3) Społeczne. Otoczenie społeczne człowieka ma duży wpływ na jego zachowanie. Jesteśmy skłonni kształtować swoje postępowanie przez naśladownictwo – nie bez powodu często mówi się, że „kto z kim przystaje, takim się staje”. Niebezpieczne jest więc przebywanie w środowisku, w którym pije się dużo alkoholu lub występuje wyraźne przyzwolenie na używanie innych substancji psychoaktywnych. Wzrastając w takim otoczeniu, nabieramy przekonania, że jest to „normalne” i powszechne”, a tym samym jesteśmy bardziej skłonni wykazywać podobne zachowania.

Opisane wyżej czynniki grają istotną rolę w powstawaniu motywacji do częstego sięgania po substancję psychoaktywną oraz spożywania jej znacznych ilości. A gdy to robimy, stopniowo padamy ofiarami zgubnych mechanizmów uzależnienia.

najlepsze ośrodki leczenia nałogów

Umysł każdego z nas ma dwie strony: racjonalną i logiczną oraz magiczną, zanurzoną w świecie fantazji i marzeń. To właśnie ta druga jest pobudzana w wyniku spożywania alkoholu. Im częściej to robimy, tym bardziej rozwija się myślenie życzeniowe, a nasze pragnienia mylą nam się z rzeczywistością. Wszystko to jest wynikiem mechanizmu iluzji i zaprzeczania. Pod jego wpływem człowiek zaczyna myśleć, że wystarczy odciągnąć uwagę od problemów, by przestały one istnieć. Kiedy więc zaczynają się konsekwencje związane z piciem, różnego rodzaju szkody alkoholowe, w umyśle osoby uzależnionej powstają zniekształcenia poznawcze, które likwidują informacje o szkodliwości picia i przekonują alkoholika, że jest on osobą wolną oraz logicznie myślącą.

Kolejna składową uzależnienia jest mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Osoba spożywająca duże ilości substancji psychoaktywnej uczy się, że wystarczy sięgnąć po kieliszek, by poczuć przyjemność i usunąć smutek i zmartwienie. Tym samym maleje jego motywacja do faktycznego przeprowadzania zmian w swoim życiu – po co, skoro wystarczy wypić trochę alkoholu, by poczuć się dobrze? Ten sposób regulowania uczuć obniża tolerancję na cierpienie, a co za tym idzie, wszelkie fizyczne oraz emocjonalne dolegliwości spowodowane uzależnieniem tylko skłaniają alkoholika do dalszego picia.

Wszyscy wiemy również, że po wypiciu kilku piw lub drinków ludzie zachowują się inaczej niż zwykle. Często zmiany te wydają się być pozytywne zarówno z perspektywy ich samych, jak i otoczenia. Pod wpływem alkoholu znikają zahamowania, nieśmiałość i zły nastrój. Wiele osób pije właśnie po to, by choć przez chwilę poczuć się kimś innym, niż są na co dzień. Niestety, gdy pijemy często i zbyt dużo, zdarza nam się robić rzeczy, których unikalibyśmy na trzeźwo. W ten sposób powstaje trzeci mechanizm uzależnienia – mechanizm rozproszonego i rozdwojonego ja. To właśnie z jego powodu człowiek nie uczy się na błędach i dopasowuje swoje życie do okoliczności tworzonych przez alkohol.