Monika Lulińska Terapeuta Uzależnień Toruń

Monika Lulińska Terapeuta Uzależnień Toruń

Dane kontaktowe:

Monika Lulińska – mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (PARPA). Posiada certyfikat terapeuty motywującego nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej.

Pracuję zgodnie z ideą Dialogu Motywującego opartego na wzajemnej współpracy z pacjentem, wydobywaniu i wzmacnianiu jego motywacji wewnętrznej i dążenia do wprowadzania określonych przez niego zmian. Pomagam osobom nadużywającym oraz uzależnionym zarówno od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, leki) jak i behawioralnie (hazard, seks, zakupy itp.) w przyjrzeniu się obecnej sytuacji życiowej i określeniu indywidualnych celów, w trosce, o jakość swojego życia. Bliskie mi jest podejście do poszukiwania roli, jaką dana substancja czy nałogowa czynność pełni w życiu pacjenta, aby móc skutecznie i efektywnie pomóc mu w zaspokojeniu własnych potrzeb i zadbaniu o własne wartości w konstruktywny sposób. Prowadzę także terapię dla osób będących w związku z osobą uzależnioną.

W swojej pracy terapeutycznej kieruję się zasadą empatii i szacunku do pacjenta, z nastawieniem na poszukiwanie jego zasobów pomocnych w radzeniu sobie w obecnej sytuacji życiowej i wzmocnienia jego poczucia własnej sprawczości.

Doświadczenie zawodowe:
 • Ośrodek Terapii Uzależnień ,,NEFO” :
  – prowadzenie grup terapeutycznych i sesji indywidualnych
  – prowadzenie sesji terapeutycznych on-line
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brodnicy:
  – prowadzenie badań pedagogicznych,
  – prowadzenie spotkań indywidualnych motywująco – wspierających dla dzieci i młodzieży w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz nadmiernego korzystania z komputera, telefonu i gier, udzielanie porad i konsultacji dla rodziców
 • Odwykowo – Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy w Inowrocławiu: Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz Oddział Dzienny
  – prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
  – koordynowanie organizacji tzw. turnusów terapeutycznych dla kobiet będących w związku z osobą uzależnioną, realizacja autorskich programów terapeutycznych mających na celu m.in. odkrywanie własnej kobiecości, budowanie poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem itp.
 • Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu (z działem Izba Wytrzeźwień), m.in.:
  – spotkania indywidualne motywacyjne, psychoedukacyjne
  – poradnictwo i wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin
  – prowadzenie zajęć terapeutycznych w Areszcie Śledczym w Toruniu
  – realizacja autorskiego programu zajęć profilaktycznych w ramach organizowanej Kampanii Społecznej ,,CEL -> ŻYCIE. Dopalaczom mówię STOP”.
Staż kliniczny:
 • Staż kliniczny w SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,,Dziekanka” w Gnieźnie
 • Udział w szkoleniach i warsztatach m.in.:
  • ,,Trudny temat- potrzeba czy przymus? Warsztat nt. uzależnienia od seksu (seksoholizm)” (16 h)
  • Szkolenie pn. ,,Podniesienie kwalifikacji specjalistów psychoterapii uzależnień w zakresie posługiwania się w pracy z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami metodą Dialogu Motywującego” (200h warsztaty + superwizja)
  • Dialog Motywujący i jego zastosowanie w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie (64 h szkoleniowe)
  • Program Ograniczania Picia
  • Swoim doświadczeniem zawodowym dzielę się również na łamach pisma terapeutycznego ,,Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”. Autorskie artykuły można przeczytać na stronie tuiw.pl (nr 1/2019; nr 5/2019; nr 1/2020).

Klinika Oaza

Klinika Oaza

Dane kontaktowe:

Klinika Oaza to miejsce, gdzie osoby uzależnione dostają drugą szansę. Nasz wysoko wyspecjalizowany personel dokłada wszelkiej staranności, aby pomóc naszym pacjentom w pokonaniu ich słabości. Każdy nałóg można przezwyciężyć pod warunkiem, że ma się klucz do osiągnięcia celu. Spokój, który charakteryzuje naszą klinikę oraz całkowicie indywidualne podejście do każdego pacjenta sprawiają, że proces leczenia jest przyjazny, a wyniki pewne. Pomagamy osobom w każdym wieku, dotkniętych różnymi problemami, aby wróciły na właściwą drogę swego życia. Życia bez nałogu. Przyjmujemy bez skierowania. Zawieramy kontrakty terapeutyczne (regulamin), który wyznacza zasady oparte na wzajemnym poszanowaniu.

Zakres leczenia:
 • Detoksykacja,
 • Terapia dla młodzieży – terapia mająca na celu eliminację różnego rodzaju uzależnień, jakimi dotknięci są młodzi ludzie. Fachowa opieka, dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjentów. Skupienie uwagi na innych aktywnościach, odkrycie swoich mocnych stron i możliwości, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, pokonanie nałogu,
 • Współuzależnienie – terapia osoby uzależnionej i współuzależnionej może odgrywać się równolegle. Osoba współuzależniona cierpi równie mocno, jak osoba będąca w nałogu. Terapia ma na celu pomoc w odzyskania radości życia, nowego spojrzenia na świat w łaskawszych barwach oraz odbudowanie zaufania w kontaktach międzyludzkich,
 • Terapia dla kobiet – uzależnienie nie robi wyjątków, a więc dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Prowadzimy terapię dla kobiet, ponieważ ich nałóg może wynikać zupełnie z innych przyczyn związanych, chociażby z macierzyństwem, obowiązkami rodzinnymi i poniekąd narzuconą rolą, jaką ma spełniać kobieta. Kobiety starają się często ukrywać swoje nałogi, ponieważ nie pasuje to do z góry narzuconego wizerunku dobrej matki i kochającej żony,
 • Uzależnienie od alkoholu – terapia pomaga osobom uzależnionym od alkoholu w zrozumieniu ich problemu oraz pozbyciu się jego. Ma to na celu całkowitą eliminację alkoholu z życia alkoholika,
 • Uzależnienie od narkotyków – Narkomania to ciężkie uzależnienie, które pomimo tego da się pokonać. Odpowiednio dobrana terapia (długotrwała) jest w stanie uświadomić osobę uzależnioną o tym, jakie szkody czyniła sobie (zdrowotne, psychiczne, materialne) oraz swoim bliskim, a także zmienić jego myślenie i odejść od nałogu,
 • Uzależnienie od komputera – Współczesny świat ma swoje prawa, niestety te często przyjmowane są zbyt dosłownie. Uzależnienie od komputera i internetu staje się coraz bardziej popularne. Pomagamy zwalczyć ten problem skuteczną terapią,
 • Uzależnienie od hazardu – ten rodzaj uzależnienia jest bardzo dotkliwy nie tylko z powodów materialnych, ale przede wszystkim zdrowotnych i psychicznych. Często też łączy się z innymi uzależnieniami np. alkoholizmem, narkomanią. Bardzo skuteczną formą walki z tego rodzaju uzależnieniem jest leczenie stacjonarne,
 • Leczenie od dopalaczy – podobne do leczenia narkomanii i równie popularne wśród młodzieży, jak uzależnienie od komputera. Ważne jest w tym przypadku indywidualne podejście do problemu.
Co nas wyróżnia:
 • Ośrodek prowadzi do terapię dla młodzieży,
 • Ośrodek prowadzi terapię dla kobiet,
 • Wykwalifikowana kadra,
 • Malownicza lokalizacja,
 • Indywidualne podejście do pacjenta,
 • Maksimum komfortu,
 • Bez skierowania.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Dane kontaktowe:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu to kompleks poradni pomagających w leczeniu nałogów. Placówki współpracują ze sobą podczas leczenia pacjentów. W skład całego kompleksu wchodzą: Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Oddział Dzienny Odwykowy, Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu, Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień, Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień. Leczy pacjentów od 1990 roku na oddziale odwykowym i rocznie wychodzi z nałogu około 400 pacjentów. Ośrodek pomaga wszystkim pacjentom potrzebującym pomocy, tak aby w przyszłości mogły nadal się czuć wolne od nałogów i do nich nie wracać. Do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu należą oddziały: 

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień (CMOLU)

 • Adres: ul. Włocławska 233, 87-100 Toruń

 • Sekretariat (przyjęcia, formalności): tel. 56 622 90 61 (pon. – pt. 7:30 – 15:00)

 • Dyżurka (terapeuci): tel. 56 621 61 27, 609 588 908

Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (OKTU)

 • Adres: ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

 • Sekretariat (przyjęcia, formalności): tel. 56 654 93 28 (pon. – pt. 7:00 – 14:35)

 • Dyżurka (terapeuci): tel. 56 654 91 08

Oddział Odwykowy Całodobowy (OOC)

 • Adres: ul. Włocławska 233-235, 87-100 Toruń

 • Sekretariat (przyjęcia, formalności): tel. 56 622 93 21 (pon. – pt. 7:30 – 15:00)

 • Dyżurka (terapeuci): tel. 56 622 93 80

Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień (OTOU)

 • Adres: ul. Tramwajowa 2/4, 87-100 Toruń

 • Sekretariat (przyjęcia, formalności): tel. 56 62 362 14 (pon. – pt. 7:30 – 15:00)

 • Dyżurka (terapeuci): tel. 56 62 362 14

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (WPTUiW)

 • Adres: ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

 • Rejestracja: tel. 56 622 68 31, 507 871 735 (pon. śr. pt. 7:30 – 15:00, wt. czw. 7:30 – 18:00)

Oddział Dzienny Odwykowy (ODO)

 • Adres: ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

 • Przyjęcia: tel. 56 622 68 31, 507 871 735 (pon. śr. pt. 7:30 – 15:00, wt. czw. 7:30 – 18:00)

Zakres leczenia:
 • Alkoholizm leczony jest w poradni, na oddziałach odwykowych oraz poradni krótkoterminowej. Jest to choroba alkoholowa, podczas której uzależniony nie kontroluje swojej potrzeby picia.
 • Narkomanię, czyli niepohamowany pociąg do spożycia środków odurzających, leczy się na oddziałach odwykowych oraz w poradniach. Podczas leczenia osoby uzależnione od narkotyków uczą się żyć bez środków uzależniających, jak radzić sobie z problemami oraz jak żyć po leczeniu by nie wpaść ponownie w nałóg.
 • Hazard, czyli patologiczne granie w gry na pieniądze, jest uzależnieniem najtrudniej wykrywalnym, ale możliwym do wyleczenia. Nasze poradnie są otwarte dla każdego, kto uważa, że ma problemy z kontrolą nad chęcią grania.
 • Lekomania zaczyna się najczęściej od małych dawek przyjmowanych lekarstw, natomiast bardzo szybko się rozwija. Jest zagrożeniem dla zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Lekomanię leczy się na terapiach w ośrodku krótkoterminowej terapii uzależnień.
 • Inne uzależnienia również są leczone w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia takie jak: seksoholizm, uzależnienie od komputera czy zaburzenia jedzenia.
 • Leczenie młodzieży prowadzone jest w Całodobowym Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień. Przyjmowane są nastolatki w wieku od 14 do 20 lat, które mają problem z alkoholem, narkotykami czy lekami.
Co nas wyróżnia:
 • Doświadczona kadra specjalistów i psychoterapeutów,
 • Program terapii TSR czyli Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach,
 • Przyjmujemy pacjentów zarówno ubezpieczonych jak i tych bez ubezpieczenia,
 • Komfortowe warunki leczenia,
 • Prowadzimy terapie indywidualne, grupowe oraz rodzinne,
 • Łamiemy stereotypy o długiej i bolesnej terapii odwykowej,
 • Wspieramy pacjentów zarówno po wyjściu z oddziałów odwykowych.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO

Dane kontaktowe:

 • ul. Wądzyn 39, 87-327 Bobrowo
 • tel. +48 887
 • https://nefo.pl/
 • [email protected]
 • wyświetlenia: 138957
 • wyświetlenia telefonu: 16155
 • wyświetlenia strony int.: 20788

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO bazuje na autorskim programie terapii, stworzonym przez zespół profesjonalistów składający się ze specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy i psychologów. Współpracujemy z wieloma placówkami, firmami i osobami fizycznymi, które z otwartym sercem patrzą na los drugiego człowieka. Nasz zespół tworzy grupę pozytywnie nastawionych do świata psychologów, terapeutów i po prostu ludzi, którzy naprawdę chcą pomagać. Przygotowaliśmy dla Państwa program terapii opracowując go w nurcie behawioralno – poznawczym z elementami koncepcji humanistyczno – egzystencjalnej, psychoterapii systemowej oraz dialogu motywującego. Ważne jest dla nas również podejście psychoterapeutyczne Miltona Ericksona oraz pewne idee i rozwiązania z modelu terapii BSFT. W naszym ośrodku diagnozujemy i leczymy uzależnienia od środków psychoaktywnych: od alkoholu, narkotyków, leków, oraz uzależnienia behawioralne, np.: od hazardu, Internetu, gier komputerowych, zakupów, pracoholizmu. Pracujemy również nad zapobieganiem nawrotom w uzależnieniach, a także prowadzimy terapię osób współuzależnionych, par oraz rodzin. W ofercie naszego Ośrodka, oprócz terapii podstawowej mamy również: terapię motywującą do leczenia, która trwa około 1 tygodnia i skierowana jest do osób, które jeszcze nie są do końca zdecydowane na całościową terapię podstawową. Pacjent wówczas poznaje miejsce, program terapii i sam może zdecydować o terminie przyjęcia. Taki pobyt ma na celu zmotywowanie pacjenta do podjęcia dalszych kroków Drugi rodzaj to terapia nawrotów, skierowana do osób, które przeszły etap podstawowy terapii, i po jakimś czasie zmiany złamały abstynencję lub obawiają się tego. Pobyt trwa od 14 do 28 dni. Trzecim rodzajem jest pobyt wspierający i wzmacniający zmianę, trwający do 3 dni, skierowany do osób, które przeszły etap podstawowy terapii w naszym Ośrodku, ale w dalszym ciągu potrzebują wsparcia ze strony terapeuty. W naszym ośrodku każdego pacjenta traktuje się w sposób wyjątkowy, dostosowując terapię do konkretnej osoby. Panuje u nas zasada pełnej dyskrecji. Nasi pacjenci nie figurują w żadnych rejestrach osób uzależnionych. Ogromnym atutem naszego Ośrodka jest panująca w nim miła, rodzina atmosfera.

 

Zakres leczenia:
 • Etap wstępny – jest to etap, w którym pacjent zapoznaje się z wszelkimi zasadami panującymi w Ośrodku, klimatyzuje się oraz podejmuje decyzje dotyczące dalszego leczenia.
 • Etap motywacyjny – w tym etapie pacjent dostrzega problem oraz wartości jakie są możliwe w wyniku zmiany a także angażuje się w zmianę.
 • Etap intensywny – jest to etap lepszego zrozumienia siebie. Pacjent widzi i rozumie przyczyny własnych problemów. Poza tym, na tym etapie pacjent przygotowuje się do zmiany poprzez wprowadzanie nowych sposobów funkcjonowania.
 • Leczenie w Ośrodku przewidziane jest na okres od 4 do 8 tygodni.

Co nas wyróżnia:
 • Psychoterapia grupowa,
 • Psychoterapia indywidualna,
 • Intensywny program terapii, terapia 7 dni w tygodniu,
 • Treningi zachowań i umiejętności,
 • Zaopatrzenie farmakologiczne wspierające psychoterapię,
 • Doświadczona oraz empatyczna kadra, która realizuje wspólny cel,
 • Korzystanie z opieki medycznej, porady lekarskiej – psychiatry,
 • Treningi relaksacyjne (medytacje) stosowane w ośrodku jako wsparcie psychoterapii,
 • Warsztaty bębnairskie, które mają na celu zredukowanie stresu u pacjenta,
 • Zajęcia coachingowe,
 • Zajęcia Tai-Chi,
 • Testy oraz badania psychologiczne,
 • Zajęcia rekreacyjne ( w sezonie zimowym – basen, sauna, kręgle, bilard, w sezonie letnim – wyjścia nad jezioro, na boisko, nordic walking),
 • Filmoterapia

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO w Wądzyniu