Karolina Jarmołowicz – Warszawa

Karolina Jarmołowicz – Warszawa

Dane kontaktowe:

  • ul. Nowogrodzka 50/54
  • 00-033 Warszawa
  • tel. +48 696
  • https://osrodek-centrum.pl/
  • lea@osrodek-centrum.pl
  • wyświetlenia: 3402
  • wyświetlenia telefonu: 298
  • wyświetlenia strony int.: 393

Karolina Lea Jarmołowicz, psycholożka, psychoterapeutka, socjolożka, szefowa Ośrodka Psychoterapii CENTRUM

Psycholożka i psychoterapeutka o orientacji integracyjnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Zastępca Przewodniczącego Warszawskiego Oddziału PTP, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia INTRA.

​WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła ponad 4-letnie całościowe szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkolenie spełnia wymagania do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty oraz posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła także roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Jest doktorantką na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła szkolenie EFT Externship – Terapia Skoncentrowana na Emocjach do pracy z parami, także ISTDP – Core Training (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna wg. metody Johna Fredericksona. Jest magistrem Psychologii, o specjalizacji: Psychologia kliniczna osobowości oraz magistrem Socjologii – ukończyła Wydział Nauk Stosowanych APS w Warszawie. Jest również absolwentką studiów licencjackich o kierunku Pedagogika i Praca Socjalna na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a także ukończyła Psychologię sądową na WSB w Nowym Sączu, umożliwiającą występowanie w charakterze biegłego sądowego. Szkoliła się też w zakresie terapii krótkoterminowej TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Ukończyła kursy doszkalające w zakresach: ISTDP – krótkoterminowa psychoterapia psychodynamiczna, zaburzenia odżywania, terapia schematów (w tym praca z zaburzeniami osobowości typu borderline i narcystycznej); podstawy seksuologii (w tym zaburzenia seksualne i przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości); stres i depresja w życiu prywatnym (w tym zagadnienia wypalenia zawodowego, technik radzenia sobie ze stresem i kryzysami życiowymi) oraz wiele innych. Odbyła roczny staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ukończyła wiele szkoleń w tematyce m.in. psychosomatyki, przemocy w rodzinie, pracy z osobami doznającymi przemocy, po doświadczeniach gwałtu i molestowania oraz chorymi na depresję i zaburzenia dwubiegunowe.

DOŚWIADCZENIE

Zanim została psychoterapeutką, przez ponad 15 lat zajmowała się marketingiem, strategią, efektywną komunikacją oraz budowaniem strategii marek i wprowadzaniem ich na polski rynek, a także zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pracowała w polskich i międzynarodowych koncernach, agencjach reklamowych oraz mediach. Niewątpliwie to wszechstronne doświadczenie pozwala jej jeszcze lepiej rozumieć i pracować z osobami doświadczającymi trudów w wielu dziedzinach życia.