Joanna Lida – Pedagog Szczecin

Joanna Lida – Pedagog Szczecin

Dane kontaktowe:

Joanna Lida jest pedagogiem oraz psychoterapeutą w nurcie systemowym z zakresu terapii indywidualnej i rodzinnej oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Jest również członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ma duże doświadczenie z zakresu psychoterapii uzależnień. Jest mediatorem sądowym.

Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi gromadziła przy prowadzeniu różnych grup terapeutycznych, jak i indywidualnych spotkań z pacjentami. Prowadzi również grupy warsztatowe obejmujące tematykę taką jak komunikacja, samorealizacja, poczucie własnej wartości, seksualność oraz intymność w relacjach.

Długoletnie doświadczenie zawdzięcza pracy na Oddziale Terapii Uzależnień. Aktualnie jest kierownikiem terapii oraz psychoterapeutą w prywatnym Ośrodku zajmującymi się uzależnieniami „Nowe Życie” w Wapnicy oraz pracuje w Pracowni Psychorozwoju i Wsparcia HORYZONTY.

Doświadczenie zawodowe:
  • Ukończenie szkoleń dotyczących uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia,
  • Ukończenie szkoleń w Polskim Towarzystwie Psychoterapii – Uzależnienia,
  • Staż na oddziale klinicznym w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień,
  • Kurs podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej,
  • Szkolenie z zakresu seksualności w Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej, w tym seksualność osób uzależnionych oraz seksoholizm,
  • Ukończony kurs edukatorów seksualnych,
  • Pomoc psychologiczna w ośrodkach takich jak Poradnia Ja-Ty, Monar oraz Tęczówka (praca z osobami z grupy LGBT+),
  • Ukończony kurs z zakresu zdrowego żywienia i dietetyki w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.