Witold Kozera – Terapeuta Szenajda

Witold Kozera – Terapeuta Szenajda

Dane kontaktowe:

Witold Kozera instruktor terapii uzależnień w ośrodku Wsparcie w miejscowości Szenajda koło Kościerzyny. Sam jest osobą uzależnioną od alkoholu, żyjącą w abstynencji od wielu lat. Dzięki temu doskonale rozumie, jak trudno jest samodzielnie zerwać z nałogiem. Ma duże doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Ukończył także Studium Pomocy Psychologicznej. Prowadził również punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych. Jest osobą komunikatywną, nie boi się nowych wyzwań. Chętnie pomaga innym.

Doświadczenie zawodowe:
  • Wolontariusz w Poradni Odwykowej w Toruniu,
  • Praca w Poradni Odwykowej w Toruniu,
  • Udział w kursach i szkoleniach (Studium Pomocy Psychologicznej),
  • Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych,
  • Terapeuta uzależnień w Całodobowym Oddziale Odwykowym w Toruniu- Czerniewicach,
  • Prowadzenie grupy wsparcia przy klubie abstynenta „Flisak” w Toruniu.