Głód alkoholowy – czym jest? Jak zwalczać?

Głód alkoholowy – czym jest? Jak zwalczać?

Głód alkoholowy jest jednym z podstawowych objawów uzależnienia od alkoholu. Czym jest ten stan? Przede wszystkim powoduje silną potrzebę sięgnięcia po trunek. Niekiedy pojawia się pragnienie doprowadzenia się do stanu upojenia. Warto podkreślić, że ataki głodu mogą pojawić się nawet po wieloletniej abstynencji. Wówczas ważna jest szybka diagnoza oraz zastosowanie najskuteczniejszych sposobów zwalczania głodu alkoholowego.

Głód alkoholowy – czym jest i jak zwalczać

Czym jest głód alkoholowy?

Przede wszystkim głód alkoholowy to silne pragnienie bądź przymus związany z przyjmowaniem konkretnej substancji. Ten stan jest uznawany za zaburzenie psychiczne, a do tego wiąże się z intensywnym myśleniem o alkoholu oraz nieodpartą chęcią spożycia trunku. Nawet osoby, które już od kilku miesięcy czy lat pozostają w stanie abstynencji i tak mogą odczuwać dyskomfort psychiczny i fizyczny, którego przyczyną jest głód alkoholowy. Czym jest taki stan? Zazwyczaj taką osobę określa się mianem „alkoholika na głodzie”

Głód alkoholowy jest niebezpieczny nie tylko ze względu na dyskomfort psychiczny. Kluczowe znaczenie ma to, że może doprowadzić do przerwania abstynencji i powrotu do nałogu – nawet po wielu latach trzeźwości.

Jakie są metody pomiaru głodu alkoholowego?

Skala Picia Obsesyjno-Kompulsyjnego

Składa się z 14 pytań testowych, na które trzeba odpowiedzieć zgodnie z 5-stopniową skalą. W tym przypadku wyższy wynik oznacza najsilniejszą potrzebę sięgnięcia po alkohol. Pytania mogą dotyczyć różnych aspektów np. myśli o alkoholu występujących w stanie abstynencji, pragnienie wypicia alkoholu oraz zdolność do przeciwstawienia się tej chęci.

Skala Yale-Brown Obsesyjno-Kompulsyjnego Intensywnego Picia

Następna skala pomiaru głodu alkoholowego opiera się na 10 twierdzeniach, które dotyczą zarówno myśli, jak i zachowań skoncentrowanych wokół alkoholu. Ma to na celu wyodrębnienie różnic pomiędzy osobami uzależnionymi a nieuzależnionymi.

Kwestionariusz Głodu Alkoholu

Kolejne narzędzie do sprawdzania głodu alkoholowego również opiera się na pytaniach testowych, a odpowiedzi należy udzielać przy pomocy 7-punktowej skali Likerta. Najwyższy stopień oznacza „zdecydowanie zgadzam się”. Przy pomocy tej skali psychiatrzy oraz psychologowie mogą ustalić, czy u pacjenta występuje kompulsywność, celowość, emocjonalność oraz oczekiwanie na spożycie alkoholu.

Kwestionariusz Doświadczanego Głodu

Tego typu teoria ma na celu dostrzeżenie związku między wyobraźnią a sferą emocjonalną. Badacze uznali, że głodowi alkoholowemu towarzyszą myśli oraz bodźce potęgujące pragnienie spożycia alkoholu. Ten test składa się z 29 pytań, a do tego służy do mierzenia natężenia głodu.

Kwestionariusz Typologii Głodu Alkoholu

Ostatni już sposób pomiaru głodu alkoholowego składa się z 20 stwierdzeń na temat alkoholu. W tym przypadku skoncentrowano się na piciu alkoholu na skutek silnej potrzeby uzyskania nagrody, pocieszenia oraz pragnienia ulgi.

Jakie są przyczyny głodu alkoholowego?

Bardzo często pacjenci w ogóle mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że stan, jaki odczuwają, to głód alkoholowy. Tym bardziej że nie zawsze objawy są na tyle uciążliwe lub w ogóle kojarzone z chorobą. Jednak w wielu przypadkach chęć sięgnięcia po alkohol jest tak silna, że zostaje złamana wola i stan trzeźwości. Wtedy osoba z chorobą alkoholową sięga po jakikolwiek trunek.

Najsilniejszą potrzebę napicia się napojów wysokoprocentowych odczuwają osoby, które dopiero starają się wygrać z uzależnieniem. Wtedy też głód alkoholowy jest najmocniejszy. Jednak z czasem stopień nasilenia i częstotliwość powinna maleć. Tak naprawdę nigdy nie mija całkowicie – niekiedy może też pojawić się u osób, znajdujących się w wieloletnim stanie trzeźwości.

Zazwyczaj epizody głodu alkoholowego mogą wyzwolić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do pierwszego rodzaju przyczyn zaliczane są sytuacje związane z piciem alkoholu np. na skutek przejścia obok baru, do którego wcześniej zaglądał pacjent. Problemem są także spotkania z alkoholikami, a nawet tak drobne rzeczy, jak znalezienie szklanki, która najczęściej służyła do picia ulubionego trunku.

Do czynników wewnętrznych można zaliczyć sytuacje, które potencjalnie mogą być rozwiązane poprzez picie alkoholu. Chodzi tu o stany emocjonalne np. stres, smutek, zawstydzenie, poczucie winy czy lęk. W takich przypadkach bardzo często pojawia się głód alkoholowy, co sugeruje, że spożycie trunku pozwala zapomnieć na chwilę o problemach.

Czym objawia się głód alkoholowy?

Często objawy głodu alkoholowego pojawiają się na skutek myśli lub emocji – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W tym przypadku przyczyny nie mają dużego wpływu, ponieważ większość symptomów tego zaburzenia jest taka sama.

Zauważ, że objawy głodu alkoholowego są psychiczne i fizyczne. Pierwszymi sygnałami ostrzegawczymi są:

  • problemy ze snem lub pojawienie się koszmarów sennych,
  • utrata apetytu,
  • niepokój, lęk, a nawet depresja alkoholowa,
  • zmiany nastroju,
  • obniżona aktywność oraz niechęć do podejmowania jakiekolwiek czynności,
  • niekiedy pojawia się nadmierne pobudzenie,
  • rozdrażnienie i rozkojarzenie,
  • problemy z koncentracją,
  • myśli są związane jedynie z chęcią zdobycia i spożycia alkoholu.

Wiele osób z chorobą alkoholową podczas napadów głodu odczuwa także objawy somatyczne. Zazwyczaj ten stan jest określany jako wewnętrzny dyskomfort np. uczucie skręcenia żołądka. Poza tym koncentracja myśli na alkoholu, może powodować przyspieszenie czynności serca oraz nasilonej potliwości.

Jak zwalczyć głód alkoholowy?

Poznanie objawów głodu alkoholowego

Choć głód alkoholowy to dość uciążliwy stan psychiczny i fizyczny, to jednak istnieją sposoby, które pozwalają walczyć z tym zaburzeniem psychicznym. Wielu specjalistów podkreśla, jak ważne jest poznanie objawów, jakie towarzyszą temu stanowi. Dzięki temu można jeszcze szybciej rozpoznać głód alkoholowy, skorzystać z pomocy bliskich osób lub specjalisty. Przede wszystkim jednak pacjent wie, jakie emocje się wtedy pojawiają, a z czasem jest w stanie skuteczniej się przed nimi bronić.

Unikanie sytuacji zagrożenia

Jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z głodem alkoholowym, jest po prostu unikanie sytuacji, które mogą prowokować powstawanie tego stanu. W takim przypadku pacjent powinien omijać miejsca kojarzone z alkoholem i stanem upojenia, a także wyrzucić przedmioty mocno związane z alkoholizmem.

Czasem nie jest możliwe całkowite odcięcie się od tzw. katalizatorów głodu alkoholowego, bo np. bar znajduje się obok miejsca pracy. Wówczas kluczowe znaczenie ma zapanowanie nad swoimi myślami, a szczególnie skierowanie ich na inny temat, który nie jest związany z alkoholem. Niekiedy pomocne jest tworzenie w głowie scen z różnymi możliwościami, a następnie podjęcie najlepszej decyzji.

Rozmowa z bliską osobą

Bardzo często podzielenie się z kimś bliskim swoimi odczuciami, to najlepszy sposób na poradzenie sobie z głodem alkoholowym. W końcu wsparcie i szczera rozmowa są nieocenione w trudnych sytuacjach. Szczególnie gdy pacjent zaczyna mieć wątpliwości, czy poradzi sobie z utrzymaniem stanu trzeźwości.

Pomoc psychoterapeuty

Uporczywe myśli, które krążą wokół alkoholu, a nawet próby zdobycia trunku, to wyraźny sygnał na to, że potrzebna jest profesjonalna pomoc. Wówczas najlepiej, jeśli pacjent skorzysta ze wsparcia psychoterapeuty lub psychologa. Dzięki temu nie tylko podzieli się swoimi emocjami, ale przede wszystkim pozna kolejne narzędzia, ułatwiające radzenie sobie z natrętnymi myślami. W takiej sytuacji pomocne są spotkania AA, ponieważ pozwalają na bieżące analizowanie nowych problemów i zwiększenie motywacji do utrzymania stanu trzeźwości.