Terapia dla par, czy może być skuteczna?

Terapia dla par, czy może być skuteczna?

Terapia dla par może okazać się strzałem w dziesiątkę, gdy pojawią się trudności w związku, co może mieć duży wpływ na życie partnerów. Problemy przyczyniają się wtedy do większego stresu, kłótni, a także zwątpienia. W takiej sytuacji jednym z rozwiązań jest terapia dla Par, która ma pomóc w rozwiązaniu konfliktów, a do tego zadbać o ustabilizowanie emocji i uczuć. Zanim się zdecydujesz na tę opcję, przekonaj się, czy faktycznie ta metoda jest skuteczna.

Terapia dla Par, czy może być skuteczna

Kiedy warto zdecydować się na terapię dla par?

Nie ma związku, który byłby pozbawiony problemów, kłótni czy trudności. Niekiedy pojawiają się jednak kłopoty z samodzielnym radzeniem sobie z tymi trudnościami. Właśnie wtedy warto zdecydować się na rozpoczęcie terapii. Z jej pomocą partnerzy są w stanie przebudować swoją relację, a przede wszystkim wypracować skuteczne sposoby radzenia sobie z kłopotami. Istnieją także inne sytuacje, gdy terapia dla Par wydaje się jedynym sposobem na utrzymanie bliskiej relacji:

 • zwątpienie w relację i pojawienie się myśli o rozwodzie, separacji lub rozstaniu,
 • zdrady i kłamstwa u jednego bądź obojga partnerów,
 • przemoc, stopniowe narastanie złości, agresja, a także częste kłótnie między partnerami,
 • kłopoty wychowawcze z dziećmi,
 • brak jednej, wspólnej wizji przyszłości,
 • problemy o podłożu seksualnym,
 • obojętność względem siebie,
 • nadopiekuńczość i zależność emocjonalna od drugiej osoby,
 • wzajemne obwinianie się,
 • dominacja jednej osoby i obniżenie wartości partnera,
 • zazdrość i brak zaufania w związku,
 • pojawienie się negatywnych myśli.

Warto zaznaczyć, że szanse powodzenia terapii rosną wtedy, gdy partnerzy mają wspólne cele i motywację do zmian. Dzięki temu z pomocą terapeutów faktycznie rosną szansę na poznanie źródła swoich problemów i naukę pokonywania różnych trudności. Tym bardziej że spotkania są potrzebne, gdy partnerzy nie rozumieją punktu widzenia drugiej strony bądź nie potrafią być w pełni szczerzy wobec siebie nawzajem.

Na czym polega terapia dla par?

Cele terapii dla par są uzależnione od problemów, a jakimi borykają się partnerzy, dlatego to bardzo indywidualna sprawa. Jednak jednym z najważniejszych założeń jest to, żeby Para popracowała nad komunikacją między sobą. Przede wszystkim polega to nauce porozumiewania się w spokojny sposób – pozbawiony kłótni, krzyków czy negatywnych emocji. Terapia ma także wskazać najefektywniejsze sposoby wyrażania swoich opinii, przyjmowania krytyki i wspierania się. Terapia dla Par ma również pomóc w:

 • zmniejszeniu lęku o rozpad związku,
 • przepracowaniu własnych emocji i poznanie uczuć drugiej osoby,
 • poprawie harmonii w związku,
 • ułatwieniu wyrażania własnych opinii, uczuć i myśli,
 • uzyskaniu większej niezależności,
 • zrozumieniu postaw, opinii, emocji i zachowań obojga partnerów,
 • pozbyciu się negatywnych uczuć i sprawieniu, że związek stanie się bardziej dojrzały.

Ile trwa terapia dla par?

Zazwyczaj terapię dla par wymagają sporo czasu, dlatego ważna jest cierpliwość. Przy założeniu, że spotkania odbywają się raz w tygodniu, to terapia może trwać od 6 do nawet 12 miesięcy. W tym czasie możliwa jest stopniowa poprawa relacji, a także wypracowanie odpowiedniej strategii, która jest maksymalnie dopasowanego do danego związku. W tym przypadku terapeuta musi poznać przyczyny konfliktów, co wymaga kilku lub kilkunastu spotkań. Poza tym czas trwania terapii jest uzależniony od zaangażowania partnerów, stosowania się do zaleceń specjalisty i chęci pokonania własnych lęków.

 

Czy terapia dla par jest skuteczna?

Trudno jest jednoznacznie określić, czy terapia dla par jest skuteczna, ponieważ zależy to od stopnia zaangażowania partnerów oraz od źródła problemu. Najbardziej terapia pomaga partnerów, którzy zgłosili się do specjalisty, gdy konflikt nie był zbyt głęboki. Wtedy blisko 75% par deklaruje skuteczność terapii. Dlatego najlepiej, jeśli problemy nie trwają dłużej niż 2 lata.

Amerykańskie Towarzystwo Terapii Małżeństw i Rodziny twierdzi, że trzy na cztery pary, które udały się na terapię, są w stanie poprawić swój związek. Pozytywna zmiana dotyczy przede wszystkim lepszego samopoczucia, a nawet poprawy zdrowia fizycznego, braku problemów ze snem czy z koncentracją.

O skuteczności terapii decyduje przyczyna konfliktów. W końcu bardzo często do terapeuty zgłaszają się pary, które regularnie się kłócą, gdzie każdy z partnerów konkretny powód, wymagający przeanalizowania i rozwiązania. Bez odkrycia tej genezy trudno jest go przepracować.

 

Jakie są zasady skutecznej terapii dla par?

Zmiana poglądów na związek

Skuteczna terapia ma pomóc obojgu partnerom w obiektywnym spojrzeniu na ich związek. Celem takich spotkań jest stopniowe ograniczanie wzajemnych oskarżeń, a także nauka dzielenia się swoimi emocjami. Pomaga w tym wywiad, jaki przeprowadza terapeuta z Parą. Pozwala to na odkrycie więzi i relacji, jaka łączy partnerów, a to jeden z najważniejszych momentów terapii.

Zmodyfikowanie dysfunkcyjnych zachowań

Często terapia jest potrzebna w przypadku par, u których pojawiły się dysfunkcyjne zachowania. Dlatego spotkania mają doprowadzić do ich zmodyfikowania. Szczególnie gdy dotyczy to sposobu odnoszenia się do siebie.

Niekiedy źródła problemów sięgają obszarów związanych z przemocą fizyczną psychiczną lub ekonomiczną. Złożoność i zróżnicowanie przyczyn może doprowadzić do przerwania terapii. W takiej sytuacji specjalista zleca jednej ze stron pobyt w ośrodku leczenia uzależnień lub udanie się do placówki dla osób doświadczonych przemocą.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z dysfunkcyjnymi zachowaniami jest kontrola wybuchów złości. Wówczas terapeuci zalecają partnerom kłótnię o określonej godzinie – czekanie na ten moment prowadzi do zmniejszenia negatywnych emocji.

Nauka wyrażania emocji

Pary, które nie potrafią dzielić się swoimi emocjami, bardzo często oddalają się od siebie. Dlatego skuteczność terapii zależy od tego, czy partnerzy będą umieli szczerze ze sobą rozmawiać, a przede wszystkim nauczą się wyrażania swoich uczuć. Przede wszystkim ma to doprowadzić do oczyszczenia atmosfery, a także do pozbycia się lęku przed odrzuceniem oraz zakończeniem relacji.

Poprawa komunikacji

To właśnie skuteczne komunikowanie się stanowi jeden z najważniejszych elementów każdej zdrowej relacji. Jeśli tego zabraknie, to z łatwością mogą zacząć narastać negatywne emocje. Dlatego efektywna terapia ma doprowadzić do tego, że para nauczy się ze sobą rozmawiać, a przy tym okazywać szacunek drugiej osobie. Zatem komunikacja musi być pozbawiona obelg, poniżania, wyśmiewania i innych negatywnych emocji.

Zazwyczaj terapeuta daje wskazówki, w jaki sposób partnerzy mogą ze sobą rozmawiać. Jednocześnie Para poznaje rodzaje komunikacji, które są skuteczne i nie powodują konfliktów. Bardzo często kluczowym elementem jest empatia. Jeśli tylko uczestnicy terapii wdrożą te działania i będą je wykorzystywali także poza zajęciami, to są faktycznie w stanie poprawić swoją relację.

Wspieranie mocnych stron relacji

Bardzo ważnym zadaniem terapeutów jest promowanie mocnych stron związku i budowanie odporności na problemy, które mogą pojawić się w przyszłości. Szczególnie jest to istotne pod koniec trwania terapii. Dzięki temu już po spotkaniach Para będzie umiała samodzielnie poradzić sobie z nowymi trudnościami.

Kluczowym elementem terapii dla Par jest skupienie uwagi na problemach, konfliktach i rozbieżnościach. Jednocześnie specjalista dba o dostrzeżenie i podkreślenie obszarów, które dobrze funkcjonują i stanowią mocną stronę danego związku. Takie działanie jest istotne, ponieważ pozwala czerpać jeszcze więcej radości z relacji oraz uczucia między partnerami.