Mateusz Czarnecki

Mateusz Czarnecki

Dane kontaktowe:

Mateusz Czarnecki psychoterapeuta, coach i założyciel Ośrodka Psychoterapii M.Czarnecki & Co. Ponadto,wspiera rozwój przedsiębiorców, menedżerów. Od wielu lat pomaga swoim podopiecznym rozwijać swoją osobowość i zwiększyć satysfakcję z obecnego życia. Niesie pomoc osobom, które posiadają trudności, różne kryzysy, lęki. Podpowiada jak radzić sobie ze stresem i samotnością. Pomaga osobom, które mają zaburzenia osobowości, zaburzenie nerwicowe, mają obniżony nastrój i ogólnie odczuwają brak satysfakcji z relacji prywatnych i zawodowych. Priorytet każdego spotkania z pacjentem jest realizacja celu, który został ustalony na samym początku terapii.

Doświadczenie zawodowe:
  • W trakcie szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • Jest autorem powieści ”Otwórz oczy, zaraz świt”,
  • Praca w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
  • Siedmioletnie doświadczenie na stanowisku Prezesa zarządu w spółce prawa handlowego ,
  • Czteroletnie doświadczenie na stanowisku Dyrektora zarządzającego w agencji marketingowej.

Anna Szapert

Anna Szapert

Dane kontaktowe:

Anna Szapert jest terapeutką, trenerem i couchem, która od wielu lat pomaga ludziom, którzy mają poczucie niskiej wartości, depresję czy też doświadczyli pewnych kryzysów życiowych. Należy do kolektywu terapeutycznego Psychologgia. Co więcej, pani Anna posiada doświadczenie nad poprawą jakości relacji osobistych i zawodowych oraz niesie pomoc w odnalezieniu się w sytuacji rozstania, konfliktu czy straty. Do każdej osoby, która się do mnie zgłosi oraz do każdego problemu podchodzę indywidualnie korzystając z różnych modalności terapeutycznych. Pomagam również każdemu pacjentowi znaleźć nowe kierunki rozwoju. Istnieje możliwość prowadzenia sesji w języku polskim i angielskim.

 

Doświadczenie zawodowe:
  • Praca indywidualna i praca grupowa w różnych organizacjach takich jak korporacje, fundacje, uczelnie wyższe i ministerstwaPraca z młodzieżą, artystami, lekarzami i ludźmi biznesu
  • Ukończone studia językoznawstwa i kultoroznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim
  • Posiadanie certyfikatu coacha MLC
  • Posiadanie certyfikatu Artcoacha Norman Bennet,
  • Ukończone szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Psychologii Procesu, Gestalt).