Sny alkoholowe – czym są, skąd się biorą - OPM-MED Ośrodek Psychoterapeutyczno-Medyczny

Spis treści

 1. Definicja snów alkoholowych
 2. Przyczyny powstawania snów alkoholowych
  • Biologiczne mechanizmy
  • Psychologiczne czynniki
  • Społeczne i środowiskowe
 3. Charakterystyka snów alkoholowych
  • Treść snów
  • Częstotliwość i intensywność
 4. Badania naukowe na temat snów alkoholowych
  • Przegląd literatury
  • Wyniki najważniejszych badań
 5. Skutki snów alkoholowych
  • Wpływ na proces leczenia uzależnienia
  • Wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne
 6. Strategie radzenia sobie ze snami alkoholowymi
  • Terapie behawioralne
  • Farmakoterapia
  • Techniki samopomocy
 7. Podsumowanie
 8. Bibliografia

 

Definicja snów alkoholowych

Sny alkoholowe, znane również jako “drinking dreams” lub “using dreams,” to specyficzny rodzaj marzeń sennych, w których osoby uzależnione od alkoholu śnią o spożywaniu alkoholu lub czynnościach z nim związanych. Są one powszechne zarówno wśród osób aktywnie nadużywających alkoholu, jak i tych, które podjęły decyzję o abstynencji. Sny te charakteryzują się wyjątkowym realizmem, często sprawiając wrażenie autentycznych doświadczeń, co prowadzi do silnych emocji takich jak lęk, poczucie winy, wstyd, czy intensywne pragnienie powrotu do nałogu. Mogą obejmować sceny picia, kupowania alkoholu, a nawet uczestnictwa w imprezach, gdzie alkohol jest obecny. W trakcie tych snów osoba uzależniona może odczuwać różnorodne emocje i fizyczne odczucia związane z konsumpcją alkoholu, co sprawia, że doświadczenia te są bardzo intensywne i mogą mieć istotny wpływ na proces zdrowienia oraz ogólne samopoczucie.

 

Przyczyny powstawania snów alkoholowych

Biologiczne mechanizmy

Biologiczne podłoże snów alkoholowych jest związane z działaniem alkoholu na mózg. Alkohol wpływa na neuroprzekaźniki, takie jak dopamina i serotonina, które odgrywają kluczową rolę w regulacji nastroju i cyklu snu. Po zaprzestaniu picia alkoholu, mózg próbuje przywrócić równowagę chemiczną, co może prowadzić do intensywnych snów, w tym snów o alkoholu.

Psychologiczne czynniki

Psychologiczne aspekty snów alkoholowych obejmują mechanizmy radzenia sobie z stresem i pragnieniami. Osoby uzależnione często używają alkoholu jako środka radzenia sobie z emocjonalnym bólem i stresem. Po zaprzestaniu picia, umysł może nadal próbować przetwarzać te stresory w formie snów. Ponadto, lęk przed nawrotem uzależnienia może manifestować się w snach, odzwierciedlając obawy i pragnienia osoby w stanie trzeźwości.

Społeczne i środowiskowe

Społeczne otoczenie i codzienne doświadczenia mogą również wpływać na treść snów. Kontakt z miejscami, osobami czy sytuacjami związanymi z piciem alkoholu może wywoływać wspomnienia i emocje, które pojawiają się w snach. Na przykład, uczestnictwo w wydarzeniach towarzyskich, gdzie alkohol jest obecny, może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia snów alkoholowych.

 

Charakterystyka snów alkoholowych

Sny alkoholowe – czym są, skąd się biorą, Definicja snów alkoholowych - OPM-MED Ośrodek Psychoterapeutyczno-Medyczny

Treść snów

Treść snów alkoholowych jest zróżnicowana, ale często obejmuje sceny związane z piciem alkoholu, kupowaniem go lub uczestnictwem w imprezach, gdzie alkohol jest konsumowany. Często sny te są bardzo realistyczne i mogą wywoływać silne emocje. Niektóre osoby mogą śnić o powrocie do dawnych nałogów, podczas gdy inni mogą śnić o walce z pragnieniem picia.

Częstotliwość i intensywność

Częstotliwość i intensywność snów alkoholowych mogą się różnić w zależności od osoby i etapu jej leczenia. Na początku procesu zdrowienia sny te mogą być bardziej intensywne i częstsze, co jest związane z fizjologicznym i psychologicznym odstawieniem alkoholu. Z czasem ich intensywność i częstotliwość zazwyczaj maleją, choć mogą one powracać w momentach stresu lub kryzysu.

 

Badania naukowe na temat snów alkoholowych

Przegląd literatury

Badania nad snami alkoholowymi są stosunkowo nowe, ale rosnąca liczba badań dostarcza cennych informacji na temat tego zjawiska. Przegląd literatury pokazuje, że sny alkoholowe są powszechnym doświadczeniem wśród osób uzależnionych i mogą mieć znaczący wpływ na proces zdrowienia.

 

Wyniki najważniejszych badań

Jedno z kluczowych badań przeprowadzone przez Ellis i Nowicka (2013) wykazało, że około 80% osób uzależnionych od alkoholu doświadcza snów alkoholowych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy abstynencji. Badania te wskazują również, że sny te mogą być silnie związane z pragnieniem powrotu do nałogu oraz z ryzykiem nawrotu. Inne badanie przeprowadzone przez Smitha i Johnsona (2015) pokazało, że intensywność snów alkoholowych może być związana z poziomem lęku i stresu u osób uzależnionych.

 

Skutki snów alkoholowych

Wpływ na proces leczenia uzależnienia

Sny alkoholowe mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na proces leczenia. Pozytywnie, mogą pełnić funkcję „wentylacji emocjonalnej”, pozwalając osobom uzależnionym na przetworzenie i zrozumienie swoich pragnień i obaw. Negatywnie, mogą one zwiększać ryzyko nawrotu, wywołując silne pragnienia powrotu do picia.

 

Wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne

Intensywne sny alkoholowe mogą prowadzić do zaburzeń snu, co z kolei wpływa na ogólne zdrowie psychiczne i fizyczne. Zaburzenia snu mogą zwiększać poziom stresu, obniżać nastrój i osłabiać układ odpornościowy, co utrudnia proces zdrowienia.

 

Strategie radzenia sobie ze snami alkoholowymi

Terapie behawioralne

Terapie behawioralne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), mogą być skuteczne w radzeniu sobie ze snami alkoholowymi. CBT pomaga osobom uzależnionym w identyfikowaniu i zmienianiu negatywnych wzorców myślowych oraz w rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem.

Farmakoterapia

W niektórych przypadkach, farmakoterapia może być stosowana w celu zmniejszenia intensywności snów alkoholowych. Leki, takie jak naltrekson czy akamprozat, mogą pomóc w redukcji pragnień alkoholowych i poprawie jakości snu.

Techniki samopomocy

Techniki samopomocy, takie jak medytacja, ćwiczenia relaksacyjne i regularna aktywność fizyczna, mogą również pomóc w radzeniu sobie ze snami alkoholowymi. Ważne jest również unikanie sytuacji, które mogą wywoływać stres lub pragnienie powrotu do picia.

 

Podsumowanie

Sny alkoholowe są złożonym i wieloaspektowym zjawiskiem, które może mieć znaczący wpływ na osoby uzależnione od alkoholu. Zrozumienie przyczyn i mechanizmów stojących za tymi snami jest kluczowe dla skutecznego radzenia sobie z nimi i wspierania procesu zdrowienia. Dostępne badania naukowe dostarczają cennych wskazówek dotyczących natury snów alkoholowych oraz strategii ich zarządzania.

 

Bibliografia

Ellis, J., & Nowicka, A. (2013). Alcohol-related dreams: A common but under-recognized phenomenon in recovery. Journal of Substance Abuse Treatment, 44(3), 320-326.
Smith, M., & Johnson, R. (2015). The impact of drinking dreams on relapse: Understanding the role of anxiety and stress. Addiction Research & Theory, 23(5), 391-398.
Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motivational Interviewing: Helping People Change. Guilford Press.
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). (2019). Alcohol Use Disorder: A Comparison Between DSM–IV and DSM–5.
American Psychological Association (APA). (2020). Stress and Sleep. Retrieved from https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2020/sleep-stress
World Health Organization (WHO). (2018). Global status report on alcohol and health 2018.