Rodzina dysfunkcyjna to rodzina, w której występują problemy emocjonalne, interpersonalne, a często także problemy związane z nadużywaniem substancji szkodliwych. Takie rodziny charakteryzują się niezdrowymi wzorcami zachowań, niską jakością komunikacji i niewłaściwymi sposobami radzenia sobie z trudnościami. Poniżej przybliżamy temat rodzin dysfunkcyjnych oraz związany z tym syndrom dorosłego dziecka z takiej rodziny, nazywany w skrócie DDD.

fot. materiały prasowe

Rodzina dysfunkcyjna jako środowisko życia 

Osoby dorastające w rodzinie dysfunkcyjnej często doświadczają negatywnych skutków takiego środowiska. Mogą odczuwać niskie poczucie własnej wartości, mieć problemy z nawiązywaniem bliskich relacji, a także problemy zdrowotne związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

– Rodzina alkoholików – w której jeden lub więcej członków rodziny nadużywa alkoholu. W takiej rodzinie często brakuje właściwej opieki nad dziećmi, brakuje też stabilności emocjonalnej, a także mogą występować przemoc fizyczna i emocjonalna. 

– Rodzina toksyczna – charakteryzująca się brakiem lub niską jakością komunikacji między członkami rodziny. W takiej rodzinie często występują kłótnie, przemoc werbalna i fizyczna, a także problemy z zaangażowaniem się w życie społeczne. 

– Rodzina z problemem narkotykowym – podobnie jak w przypadku alkoholizmu, nadużywanie narkotyków może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i społecznych. W takiej rodzinie dzieci często dorastają w niepewności, ze względu na niestabilność emocjonalną i finansową swoich rodziców. Rodzina może potrzebować pomocy specjalisty, aby pokonać uzależnienie i rozwiązać problemy związane z narkotykami.

– Rodzina z problemem z przemocą domową – w takiej rodzinie jedno lub obie strony mogą stosować przemoc fizyczną, psychiczną lub seksualną. Takie zachowania prowadzą do niskiego poczucia własnej wartości, problemów emocjonalnych i psychicznych, a także często do izolacji od społeczeństwa. W takim przypadku konieczna jest pomoc specjalisty, a niekiedy także instytucji przeciwdziałających występowaniu przemocy domowej. 

– Rodzina z problemem zaburzeń psychicznych – w niektórych przypadkach rodzina może mieć problemy związane z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, depresja lub zaburzenia osobowości. Wychowujące się w nich dzieci mogą potrzebować stałej opieki i leczenia w życiu dorosłym.

Osoby z DDD – czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

Osoby, które dorastały w rodzinie dysfunkcyjnej, czyli osoby z DDD, mogą potrzebować terapii w celu poradzenia sobie z negatywnymi skutkami takiego środowiska. Terapia może pomóc w zrozumieniu, jakie zachowania są dysfunkcyjne i jak można je zmienić. Ważne jest także nawiązywanie nowych, zdrowych relacji, które mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami i poprawieniu jakości życia.

Należy pamiętać, że nie jest się winnym sytuacji, jaka wystąpiła w rodzinie dysfunkcyjnej i że zawsze istnieje możliwość zmiany i poprawy swojego stanu życiowego. Dlatego tak ważne jest szukanie pomocy i wsparcia u specjalistów oraz osób, które mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami. Osoby z DDD mogą mieć niskie poczucie własnej wartości, problemy w relacjach z innymi i trudności emocjonalne.

fot. materiały prasowe