Wojewódzki ośrodek terapii uzależnień WOTU, Ranking Ośrodków Terapii, 2