ranking ośrodków terapii, Prywatny Ośrodek Uzależnień i Współuzależnienia Agnus Terapia