Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Szansa , Ranking Ośrodków Terapii, 4