Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Symptom, Ranking Ośrodków Terapii, 3