Dane kontaktowe:

 • Bystrzańska 51a, 43-300 Bielsko-Biała
 • tel. +48 33
 • https://www.bk-europe.pl/
 • osrodek.readaptacyjny@bk-europe.pl
 • wyświetlenia: 8539
 • wyświetlenia telefonu: 301
 • wyświetlenia strony int.: 181
Ośrodki Błękitnego Krzyża są prowadzone przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż, która od ponad 20 lat udziela profesjonalnej oraz kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim. Oznacza to, że udzielana pomoc dotyczy nie tylko kwestii związanych z zaburzeniem (uzależnieniem, współuzależnieniem czy syndromem DDA), ale również pomoc prawną, doradztwo finansowe oraz wsparcie socjalnym (np. udzielanie schronienia, pomoc materialna, pobyt stacjonarny).

Terapia w naszych ośrodkach odbywa się indywidualnie oraz grupowo. Z naszej pomocy mogą skorzystać osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy), jak i od czynności (hazardu, seksu/pornografii, pracy, komputera/nowych technologii/gier, zakupów, ćwiczeń fizycznych, kompulsywnego jedzenia, zbieractwa itp.).

Fundacja prowadzi ośrodek stacjonarny dysponujący 30 miejscami. Oferuje bezpłatne leczenie dzięki kontraktowi z NFZ i dofinansowaniu z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Osoby zgłaszające się do ośrodka mają zagwarantowany pobyt oraz wyżywienie.

Osoby borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków bądź hazardu (czy uzależnienia od innych czynności) poddawane są terapii w placówkach terapeutycznych prowadzonych przez Fundację.

Nasz ośrodek stacjonarny oferuje pomoc długofalową. Daje możliwość podjęcia własnej aktywności zawodowej i życiowej, wyrównania zadłużeń. Głównym celem prowadzonych przez nas działań jest usamodzielnienie się. Dodatkowo, Mieszkańcy ośrodka mają możliwość: uczestnictwa w grupie samopomocowej Błękitnego Krzyża; uczestnictwa w darmowych kursach komputerowych; otrzymania pomocy z ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego na własne potrzeby i zasiłku celowego na żywność; uczestnictwa w zorganizowanych wycieczkach oraz wyjściach do kina teatru, na kręgielnie oraz basen.

Współpracujemy z lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnymi, psychoterapeutami, kuratorami sądowymi, prawnikami, doradcami zawodowymi oraz doradcami finansowymi. Każdy pacjent może liczyć na pomoc specjalistów, borykając się z różnymi problemami, w tym spłatą długów, uzyskanie wszelkich dokumentów, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy itp.

Adresy naszych ośrodków:

Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień Behawioralnych

ul. Bystrzańska 51a

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 817 20 49

email: osrodek.readaptacyjny@bk-europe.pl

Hostel dla uzależnionych od alkoholu

ul. Traugutta 21

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 817 20 49

email: osrodek.readaptacyjny@bk-europe.pl

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

ul. Mostowa 1

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 822 79 83

email: motubb@bk-europe.pl

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku-Białej

ul. K. Miarki 11

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 812 65 04

e-mail: olza@bk-europe.pl

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach

ul. Nad Białką 1b

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 32 215 97 40,

e-mail: motuczdz@bk-europe.pl

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

Al. Legionów 1

34-300 Żywiec

tel. 33 861-00-83,

e-mail: olu@bk-europe.pl

Ośrodek Profilaktyki w Pszczynie

ul. Paderewskiego 3

43-200 Pszczyna

tel.: 32 210 42 92 lub 510 185 065

e-mail: pszczyna@bk-europe.pl

Dom Błękitnego Krzyża – im. Matki Ewy w Pszczynie

ul. Paderewskiego 3

43-200 Pszczyna

tel.: 32 210 42 92 lub 510 185 065

e-mail: pszczyna@bk-europe.pl

Ośrodek Mediacji Błękitnego Krzyża

ul. Dzwonkowa 138 

43-384 Jaworze

tel. 33 498 69 48

Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień Behawioralnych

ul. Bystrzańska 51a 

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 817 20 49

Zakres leczenia:
 • Terapia grupowa oraz indywidualna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od czynności (np. uzależnionych od hazardu, komputera, internetu, telefonu, zakupów, pracy, seksu czy pornografii), realizowana w formie ambulatoryjnej i stacjonarnej
 • Terapia grupowa oraz indywidualna dla rodzin – współuzależnienie (ambulatoryjnie) – dla osób żyjących z osobą uzależnioną chemicznie (alkohol, narkotyki) bądź osobą uzależnioną od czynności (hazard, komputer, seks, praca, zakupy)
 • Terapia grupowa oraz indywidualna – Dorosłe Dzieci Alkoholików (ambulatoryjnie) – dla osób dorastających w domu, w którym był obecny problem alkoholowy czy inne uzależnienie lub dysfunkcja
 • Konsultacja dla młodzieży (ambulatoryjnie)
 • Mediacje
 • Terapia rodziny oraz terapia par (terapia rodziców, terapia rodziców i dzieci).
Co nas wyróżnia:
 • Kompleksowe podejście do pacjenta i jego problemów,
 • Wyjazdowe Sesje Terapeutyczne – są częścią terapii, pozwalają na intensywną pracę poza miejscem zamieszkania, umożliwiają integracje grupy i pracowanie nad trudnymi doświadczeniami w bezpiecznych warunkach (etap pogłębiony),
 • Dla pacjentów korzystających z ośrodka stacjonarnego – weekendowe sesje rozwojowe,
 • Prowadzimy zajęcia w ramach Programu Ograniczania Picia (POP),
 • Zespoły terapeutyczne biorą udział w regularnej superwizji klinicznej,
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji przez terapeutów,
 • Współpraca oraz wizyty studyjne w partnerskich szpitalach i ośrodkach leczenia uzależnień za granicą,
 • Zajmowanie się mediacjami czyli rozwiązywaniem sporów poza salą sądową, jednak w obecności bezstronnego mediatora.