ranking ośrodków terapii, Ośrodek Terapii Uzależnień Szansa