ranking ośrodków terapii, Ośrodek terapii uzależnień OD – NOWA