Dane kontaktowe:

 • ul. Wyspiańskiego 18a
 • 83-400 Kościerzyna
 • tel. +48 797
 • http://terapia-24.pl/
 • terapia-24@wp.pl
 • wyświetlenia: 7545
 • wyświetlenia telefonu: 271
 • wyświetlenia strony int.: 179
Ośrodek Psychoterapii Terapia-24 znajduje się w Kościerzynie – małej, malowniczo położonej na Kaszubach miejscowości. Umiejscowienie ośrodka zapewnia pełną dyskrecję i spokój, a także idealne warunki do leczenia. Oferujemy profesjonalną opiekę terapeutyczną oraz lekarską przez całą dobę, a także specjalistyczne badania medyczne oraz konsultacje psychologiczne i psychiatryczne. W roku 2015 otworzyliśmy drugi Ośrodek w ramach Centrum Psychoterapii, w Jastrzębiej Górze – Tupadłach, gdzie mieści się stacjonarny Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradnia Leczenia Uzależnień i Poradnia Psychologiczna. Osobom, które w momencie przyjęcia do ośrodka nie są pod wpływem żadnych środków odurzających lecz po dwóch dniach zdecydują się zrezygnować z pobytu u nas zapewniamy zwrot pełnej kwoty.
Zakres leczenia:
 • Leczenie alkoholizmu – alkoholizm jest chorobą przewlekłą, rozwijającą się powoli, jednak nie zatrzymana w odpowiednim momencie prowadzi do śmierci. Odpowiednio prowadzona terapia leczenia umożliwia zahamowanie rozwoju choroby i zapobiega nawrotom w przyszłości. Podstawowym i niezbędnym krokiem jest abstynencja, w razie konieczności rozpoczęta detoksykacją. Terapia w naszym ośrodku dostarcza pacjentom wiedzę o mechanizmach choroby a także o przebiegu trzeźwienia. Po terapii pacjenci są trzeźwi a także wyposażeni w odpowiednią wiedzę i techniki radzenia sobie z uzależnieniem.
 • Leczenie uzależnienia od hazardu – osoby uzależnione od hazardu motywowane są silnym napięciem towarzyszącym podczas gry. Wygrane pogłębiają poczucie mocy i dalsze uzależnienie, natomiast przegrana prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości oraz utraty kontroli. Leczenie uzależnienia od hazardu odbywa się w sposób zbliżony do leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych. Pacjentom naszego ośrodka zapewniamy spotkania poświęcone problemom towarzyszącym ich chorobie.
 • Leczenie lekomanii – leki o cechach uzależniających wzbudzają dwa rodzaje zależności – psychiczną i fizyczną. Zależność lekową może mieć postać ciężką, czyli nałóg oraz lżejszą nazywaną przyzwyczajeniem. Sam proces leczenia jest podobny jak przy uzależnieniu od alkoholu, jednak okres detoksykacji jest znacząco dłuższy, może trwać nawet kilka miesięcy.
 • Leczenie uzależnienia od dopalaczy – dopalacze to środki chemiczne bądź mieszanki substancji o działaniu psychoaktywnym. Pomimo podobnego działania jak narkotyki nie są one umieszczone na liście substancji kontrolowanych przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii. Środki te są dostępne poprzez sprzedaż internetową. Mają one ogromny wpływ na zdrowie i życie ludzkie, lecz ich zażywanie często jest bagatelizowane. Osobami uzależnionymi od tego typu substancji stają się najczęściej młodzi ludzie w wieku 15-25, które szukają nowych doznań i chętnie eksperymentują z nieznanymi im środkami.
 • Leczenie narkomanii – zażywanie jakichkolwiek narkotyków prowadzi do uzależnienia psychicznego, objawiającego się silną potrzebą zażywania substancji aby osiągnąć stan odurzenia. Występuje też uzależnienie fizyczne, wynikające z zażywania niektórych grup narkotyków, których zażywanie powoduje że narkotyk włącza się w procesy fizjologiczne i biochemiczne organizmu a odstawienie prowadzi do zaburzenia tych procesów. Uzależniony jest świadomy destrukcyjnego działania narkotyku na organizm, jednak uzależnienie uniemożliwia zaprzestania. Do rozpoczęcia terapii niezbędna jest detoksykacja, a dopiero później leczenie uzależnienia i pomoc w radzeniu sobie z chorobą.
 • Leczenie zakupoholizmu – uzależnienie od kupowania przejawia się poprzez irracjonalny przymus nabywania nowych, najczęściej całkowicie zbędnych przedmiotów. Po dokonaniu zakupu często osoba uzależniony żałuje go, lecz uzależnienie jest silniejsze i chęć kupowania nieustannie powraca. Z czasem staje się to obsesją, która wyłącza racjonalne myślenie. Najważniejsze w leczeniu zakupoholizmu jest uświadomienie sobie faktu istnienia problemu i jego wagi. Terapeuci i psychologowie pracują z osobą uzależnioną pomagają jej wrócić do równowagi i uporać się z chorobą.
 • Leczenie uzależnienia od Internetu – uzależnienie od Internetu następuje, gdy komputer i wirtualny świat zajmuje najwięcej czasu w życiu człowieka, a czas spędzony przy komputerze staje się coraz dłuższy. Spowodowane jest to ucieczką od rzeczywistości, którą zapewnia korzystanie z Internetu, a prowadzi do problemów z komunikacja z bliskimi, izolacji od społeczeństwa oraz kłopotów finansowych. Aby rozpocząć skuteczne leczenie, chory musi przede wszystkim zrozumieć sam fakt istnienia uzależnienia i wyrazić chęć leczenia. Leczenie odbywa się w sposób bardzo podobny do leczenia uzależnień od alkoholu czy narkotyków.
Co nas wyróżnia:
 • Kompleksowa i fachowa pomoc w leczeniu,
 • Opieka terapeutyczna oraz medyczna,
 • Profesjonalna kadra zapewniająca wsparcie na każdym etapie leczenia,
 • Wysoki standard pobytu,
 • Indywidualna praca z pacjentami.