ranking ośrodków terapii, Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha