Dane kontaktowe:

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień to Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej leczący osoby uzależnione oraz współuzależnione. Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia powstał w 2000 roku i pomaga ludziom wyjść z nałogów podczas podstawowych programów leczenia oraz terapii w trybie ambulatoryjnym. Oddział dzienny ośrodka skupia się na integracji społecznej uzależnionych oraz pracy nad zrozumieniem problemu uzależnień. Każdy pacjent oprócz wzięcia udziału w terapii grupowej, otrzymuje również opiekę lekarską. Harmonogram oddziału dziennego obejmuje pracę z chorymi od poniedziałku do piątku. Rejestracja do ośrodków odbywa się za pomocą kontaktu osobistego lub telefonicznego. Wstęp na zajęcia zaczyna się od sprawdzenia trzeźwości i diagnozy.

Zakres leczenia:
  • Ośrodek zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych w trybie dziennym. Każdy z pacjentów otrzymuje opiekę lekarską podczas trwania całego programu leczenia. Warunkiem dostępności zajęć jest trzeźwość, którą sprawdza się podczas diagnozy i kwalifikacji. Program leczenia zawiera terapie indywidualną, ale nastawiony jest przede wszystkim na społeczność terapeutyczną, tak aby pacjenci mogli wspierać się poprzez własne doświadczenia.
  • Od 2017 roku wprowadzony został nowy program leczenia uzależnień od hazardu, komputera i seksu. Leczenie obejmuje przede wszystkim konsultacje diagnostyczne, psychoterapię indywidualną, grupową, treningi społeczne, zaangażowanie rodziny i bliskich w terapie oraz zajęcia edukacyjne dla nich.
Co nas wyróżnia:
  • Profesjonalna kadra psychoterapeutów i specjalistów leczenia uzależnień,
  • Dobre warunki terapii,
  • Ośrodek mieści się na obrzeżach miasta, więc zapewnia spokój terapii,
  • Terapie skoncentrowane na terapiach grupowych,
  • Pomoc rodzinom i bliskim osób uzależnionych,
  • Stosowana jest farmakoterapia,
  • Na całe centrum składa się również Ośrodek Psychoterapii dla DDA,
  • Prowadzona jest pomoc dla osób współuzależnionych oraz osób mających styczność z przemocą domową.