Górski Ośrodek Psychoterapii Uzależnień „Dezyderata w Lipnicy Wielkiej