Psychologia i psychoterapia to dwie różne dziedziny, które często są mylone lub stosowane zamiennie. Różnica między psychologiem a psychoterapeutą jest zasadnicza zarówno pod względem wykształcenia, jak i zakresu świadczonych usług. Psychologowie, wykorzystując testy psychologiczne i oceny, skupiają się na diagnozowaniu i ocenie funkcjonowania psychicznego oraz zachowań, obok prac naukowych i badań. Z kolei psychoterapeuci zajmują się prowadzeniem długoterminowych terapii, które mają na celu pomoc osobom w przezwyciężaniu trudności psychicznych, emocjonalnych lub zachowania. Choć zarówno psychologowie, jak i psychoterapeuci pracują z osobami potrzebującymi wsparcia psychicznego, to ich kompetencje i metody ich pracy różnią się. To ważne, aby osoby poszukujące pomocy zrozumiały te różnice, by móc wybrać odpowiedniego specjalistę zgodnie z własnymi potrzebami.

psycholog a psychoterapeuta

Jakie uprawnienia ma osoba, która ukończyła studia magisterskie w kierunku psychologia?

Osoba z tytułem magistra psychologii posiada szereg uprawnień i kwalifikacji do pracy w różnych dziedzinach psychologii. Zasadniczo, specjalista ten jest przygotowany do prowadzenia badań psychologicznych, diagnozy oraz wsparcia psychoprofilaktycznego. Studia magisterskie z zakresu psychologii otwierają drogę do zawodów, które wymagają szerokiej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zdobywanych podczas studiów.

Uprawnienia zdobyte po magisterce z psychologii:

 • Diagnoza psychologiczna: Prawo do przeprowadzania testów psychologicznych oraz interpretacji ich wyników.
 • Wsparcie psychologa w szkołach: Po zdobyciu odpowiednich kursów przygotowawczych, możliwość pracy jako psycholog szkolny.
 • Psychoprofilaktyka i interwencja kryzysowa: Uprawnienia do prowadzenia działań prewencyjnych oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Obowiązek stałego kształcenia:

 • Aby praktykować jako psycholog, konieczne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji i uczestnictwo w kursach doskonalących.

Psychologia kliniczna jako dziedzina wymaga od absolwentów magisterium więcej niż tylko dyplom — aby móc samodzielnie prowadzić terapię, konieczne jest ukończenie specjalistycznych szkoleń podyplomowych i zdobycie odpowiednich certyfikatów. Chociaż posiadanie tytułu magistra pozwala na podjęcie pracy pomocniczej w placówkach zdrowia psychicznego, pełne uprawnienia terapeutyczne są przyznawane dopiero po spełnieniu tych dodatkowych wymagań w obszarze psychologii klinicznej.

Czym się zajmuje psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to specjalista, który pracuje z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju problemy psychiczne i emocjonalne. Jego główną rolą jest pomoc w diagnozie, leczeniu oraz wsparcie w procesie zmiany nieprzystosowawczych wzorców myślenia, zachowania czy przetwarzania emocji.

 • Diagnoza i plan terapii: Psychoterapeuta dokonuje oceny stanu psychicznego pacjenta i opracowuje indywidualny plan terapii.
 • Prowadzenie sesji: Sesje psychoterapeutyczne mogą przyjmować formę indywidualną, grupową, par lub rodzin.
 • Techniki terapeutyczne: Specjalista wykorzystuje różnorodne techniki, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna czy humanistyczna, dostosowując metody do potrzeb klienta.

Psychoterapeuta zajmuje się także udzielaniem wsparcia osobom w kryzysach życiowych, przewlekłym stresie i trudnościach adaptacyjnych, działając w zakresie psychoterapii.

Poprzez regularne sesje, ten specjalista wspiera pacjentów w lepszym rozumieniu siebie i swoich problemów oraz w przełamywaniu negatywnych wzorców.

Oferuje pomoc w budowaniu zdrowych relacji z innymi oraz w osiągnięciu większej satysfakcji z życia, co jest kluczowym elementem terapeutycznym w zakresie psychoterapii.

Jakie są różnice w zawodzie psychologa i psychoterapeuty?

Różnice między zawodami psychologa i psychoterapeuty są istotne i obejmują wykształcenie oraz zakres praktyki zawodowej.

Co lepsze psycholog czy psychoterapeuta?

Pojęcie “lepsze” nie jest odpowiednie w kontekście różnic między psychologiem a psychoterapeutą, ponieważ obie profesje odgrywają różne role w dziedzinie zdrowia psychicznego i nie są bezpośrednimi odpowiednikami.

Psycholog:

 • Osoba, która ukończyła studia na kierunku psychologia, co obejmuje teoretyczną wiedzę na temat zachowań człowieka, procesów psychicznych oraz diagnozowania zaburzeń.
 • Psycholog może prowadzić badania, ewaluacje psychologiczne oraz oferować poradnictwo.
 • W Polsce psycholog nie ma prawa do samodzielnego prowadzenia psychoterapii bez odpowiedniego dodatkowego szkolenia.

Psychoterapeuta:

 • To psycholog lub lekarz, który ukończył dodatkowe szkoły psychoterapii.
 • Kwalifikacje pozwalają na stosowanie specyficznych metod terapeutycznych w celu leczenia zaburzeń i umiejętnego wspierania pacjentów.
 • Dopiero po odpowiednim szkoleniu i uzyskaniu certyfikatu może samodzielnie prowadzić zawodzie psychoterapeuty.

Wybór między psychologiem a psychoterapeutą zależy od potrzeb i oczekiwań pacjenta oraz rodzaju wymaganej interwencji.

Podczas wybierania specjalisty warto zwrócić uwagę na jego wykształcenie w dziedzinach takich jak psychologia, pedagogika, socjologia lub medycyna, a także na posiadanie certyfikatu psychoterapeuty lub uczestnictwo w procesie szkoleniowym akredytowanym przez renomowane stowarzyszenia psychoterapeutyczne, takie jak Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, czy Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, a także inne organizacje zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Kim jest psycholog, a kim jest terapeuta?

Psychologowie i terapeuci to zawody, które często są mylone, jednak pełnią różne role w sferze zdrowia psychicznego. Psycholog posiada specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie psychologii, która obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę w zrozumieniu ludzkich zachowań, emocji i procesów myślowych.

Psycholog może znaleźć zatrudnienie w różnych miejscach, takich jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki edukacyjne (szkoły, przedszkola), domy opieki dla osób starszych, oddziały psychiatryczne oraz inne oddziały w szpitalu. Może on również pracować w ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodkach adopcji, hospicjach, policji i organach ścigania, cy zakładach karnych.

Należy jednak pamiętać, że psycholog nie posiada uprawnień do przepisywania leków, ani nie zleca leczenia farmakologicznego.

Terapeuci mogą pochodzić z różnych dziedzin i specjalizacji, w tym pracy socjalnej, doradztwa lub małżeństwa i rodziny, i koncentrują się na leczeniu emocjonalnych i psychologicznych problemów pacjenta.

Psychoterapeuta nie musi ukończyć studiów lekarskich, czy psychologicznych. posiadać Jednak musi ukończyć 4-letnie studia specjalistyczne w tej dziedzinie, które obejmują również wymagany zakres godzin praktycznych oraz sesję terapii własnej. Nie może on podjąć pracy, jeśli nie ukończył szkoły psychoterapii lub nie jest w trakcie nauki w takiej szkole.

Czy terapeuta musi być psychologiem?

Nie, terapeuta nie musi być psychologiem. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przyznają kwalifikacje odpowiednio dla psychoterapeutów i psychiatrów, kładąc nacisk na różne ścieżki edukacji i praktyki.

Psycholog:

 • Posiada tytuł magistra lub doktora w dziedzinie psychologii.
 • Przeprowadza badania, testy psychologiczne i oferuje konsultacje.

Terapeuta:

 • Może mieć różne tło zawodowe i kwalifikacje, w tym w zakresie pracy socjalnej czy terapii małżeńskiej.
 • Skupia się na przeprowadzaniu terapii i udzielaniu wsparcia emocjonalnego.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) finansuje leczenie u specjalistów w ramach umów, które zawiera zarówno z psychologami, jak i terapeutami, wymagając odpowiednich kwalifikacji i spełnienia określonych standardów.

Kiedy iść do psychologa, a kiedy do psychoterapeuty?

Osoby szukające pomocy psychologicznej często nie wiedzą, do jakiego specjalisty się udać. Co będzie dla nich lepsze psychologi, czy psychoterapeuta. Zajmują się oni podobnymi zagadnieniami, dlatego warto poznać bardziej szczegółowo ich kompetencje.

Psycholog:

 • Konieczność oceny psychicznego funkcjonowania
 • Przeżywanie trudności emocjonalnych jak stres czy problemy z koncentracją
 • Chęć lepszego zrozumienia swojego zachowania i emocji
 • Konieczność wykonania testów psychologicznych (np. testów IQ)
 • Poszukiwanie porad dotyczących radzenia sobie w specyficznych sytuacjach życiowych

Psychoterapeuta:

 • Długotrwałe problemy emocjonalne czy behawioralne
 • Pragnienie zrozumienia i zmiany głębiej zakorzenionych wzorców myślenia i zachowania
 • Potrzeba pracy nad rozwiązywaniem konfliktów wewnętrznych lub przeszłych traum
 • Chęć poprawy relacji z innymi i komunikacji interpersonalnej
 • Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy zaburzenia osobowości

Wybór specjalisty powinien być dostosowany do natury i nasilenia problemów oraz preferencji indywidualnych. Zarówno psychologowie, jak i psychoterapeuci oferują profesjonalną pomoc, lecz różnią się zakresem świadczonych usług i metod działania.