Alkohol etylowy zawiera wiele związków chemicznych, które negatywnie działają na organizm człowieka. Jednorazowe zatrucie alkoholem powoduje tzw. kaca. Objawia się on bólem głowy, pragnieniem oraz ogólnym złym samopoczuciem. W takim wypadku wystarczy uzupełnić elektrolity oraz pić dużo wody. Inaczej jest w przypadku długotrwałego nadużywania alkoholu. W takim przypadku konieczna jest detoksykacja przeprowadzona pod nadzorem lekarzy.

alkoholizm-odtrucie-alkoholowe-ile-czasu-potrzeba-aby-oczyscic-organizm-od-alkoholu

Skutki uzależnienia od alkoholu

Alkohol spożywany w dużych ilościach i przez dłuższy czas powoduje uzależnienie fizyczne i psychiczne. Organizm traktuje go jako składnik niezbędny do funkcjonowania. W rzeczywistości alkohol powoduje zmiany w mózgu, negatywnie wpływa na układ neurologiczny. Alkoholik ma problemy z koncentracją, pamięcią, może stać się agresywny. 

Alkohol uszkadza także wątrobę, trzustkę, serce, układ krążenia. W efekcie może to doprowadzić do wielu chorób zagrażających nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Alkoholik najczęściej cierpi na otłuszczenie wątroby, co może doprowadzić do jej marskości. Do częstych chorób należą także cukrzyca, nadciśnienie, zawał serca oraz udar mózgu. Zaburzeniu ulega także gospodarka płynami, dochodzi do odwodnienia organizmu, wypłukania elektrolitów oraz witamin. W takich przypadkach konieczne jest odtrucie alkoholowe.

Gdzie przeprowadzić odtrucie alkoholowe?

Ciąg alkoholowy występuje w zaawansowanym stadium choroby alkoholowej, kiedy uzależnienie od alkoholu jest bardzo duże. Nagłe jego odstawienie jest szokiem dla organizmu i pojawiają się wtedy dolegliwości abstynencyjnego zespołu alkoholowego. Do najczęstszych objawów należą:

  • wymioty i biegunka,
  • drżenie rąk,
  • omamy wzrokowe i słuchowe,
  • bezsenność,
  • zawroty,
  • ból głowy,
  • padaczka alkoholowa,
  • nadciśnienie i zaburzenia pracy serca.

Wszystkie te objawy są bardzo groźne, dlatego detoksykacja powinna przebiegać w ośrodkach leczenia uzależnień pod nadzorem lekarzy. 

Odtrucie alkoholowe Kraków

Detoksykacja polega na przerwaniu ciągu alkoholowego i usunięciu z organizmu wszystkich substancji toksycznych. Polega przede wszystkim na podawaniu kroplówek z elektrolitami oraz witaminami z grupy B. W zależności od indywidualnych reakcji pacjenta podawane są także leki uspakajające, które zmniejszają uczucie lęku i głód alkoholowy. 

Przez cały okres odtrucia alkoholowego pacjent znajduje się pod stałą opieką lekarza prowadzącego oraz ma wykonywane badania diagnostyczne i kontrolne. W razie potrzeby przeprowadzane są także konsultacje lekarzy specjalistów, np. kardiologa, neurologa. 

Podczas odtrucia alkoholowego pacjent znajduje się także pod opieką psychiatry i psychologa. To bardzo ważne i pomaga radzić sobie z uczuciem głodu alkoholowego. Rozmowy z psychologiem pozwalają także zmotywować alkoholika do podjęcia dalszego leczenia, czyli terapii. Czas trwania detoksykacji uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta i jego indywidualnych predyspozycji. Najczęściej jednak trwa od 7. do 10. dni. W niektórych przypadkach czas ten może być wydłużony. 

Odtrucie alkoholowe Kraków przebiega nie tylko pod fachową opieką lekarzy, ale zapewnia także całkowitą dyskrecję i anonimowość. Dla wielu pacjentów jest to bardzo istotne. 

Więcej informacji na temat odtrucia alkoholowego można znaleźć na stronie https://alkoholizm.org.pl/uslugi/odtrucie-alkoholowe/ 

Detoks to tylko początek

Otrucie alkoholowe to zaledwie pierwszy etap drogi do życia w trzeźwości. Jest on bardzo trudny, ale z pomocą lekarzy znacznie łatwiej go przejść. Kolejnym etapem jest podjęcie terapii alkoholowej. Ma ona formę indywidualną (spotkania z psychologiem) oraz grupową (zajęcia z terapeutą).

Podczas terapii alkoholik uczy się, jak żyć w trzeźwości, przezwyciężać pokusy. Najważniejsze jest jednak to, że uświadamia sobie co doprowadziło go do alkoholizmu i co przez to stracił. Dzięki temu może na nowo stworzyć system wartości, które są dla niego najważniejsze. To pomoże mu odbudować życie rodzinne, zawodowe oraz kontakty społeczne. 

Odtrucie alkoholowe oraz terapia prowadzone są w kameralnym ośrodku przypominającym dom rodzinny, to bardzo pomaga w drodze do trzeźwości. Pacjenci mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach, które uczą ich spędzania wolnego czasu bez alkoholu. 

W trakcie pobytu w ośrodku leczenia uzależnień ogromną rolę odgrywa wsparcie najbliższych. Dzięki temu mają świadomość, że mają do czego wracać i ktoś na nich czeka. 

Na wsparcie terapeutów mogą liczyć nie tylko alkoholicy, którzy chcą zerwać z nałogiem, ale także członkowie rodziny. Alkoholizm dotyka nie tylko osoby uzależnionej, ale także najbliższych, którzy stają się osobami współuzależnionymi.